13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/336

(2018. gada 8. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 18.a panta 3. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2003/87/EK ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/101/EK (2), lai aviācijas darbības iekļautu Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 748/2009 (3) ir izveidots to gaisakuģu operatoru saraksts, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības.

(3)

Minētais saraksts izveidots, lai mazinātu gaisakuģu operatoru administratīvo slogu, sniedzot informāciju par to, kura dalībvalsts ir atbildīga par katru attiecīgo gaisakuģu operatoru.

(4)

Gaisakuģu operatora iekļaušana Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ir atkarīga no Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā norādītas aviācijas darbības veikšanas, bet nav atkarīga no iekļaušanas gaisakuģu operatoru sarakstā, kuru Komisija izveidojusi, pamatojoties uz minētās direktīvas 18.a panta 3. punktu.

(5)

Gaisakuģu operatoru saraksta izmaiņu pamatā ir no Eirokontroles saņemtā jaunākā informācija.

(6)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai iekļautos operatoru saraksta ikgadējās atjaunināšanas termiņā, kas noteikts Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 3. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 748/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 748/2009 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (OV L 219, 22.8.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

BEĻĢIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

31102

ACT AIRLINES

TURCIJA

38484

AEROTRANSCARGO

MOLDOVAS REPUBLIKA

41049

AHS AIR INT

PAKISTĀNA

7649

AIRBORNE EXPRESS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGĒRIJA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BEĻĢIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTĀNA

30020

AVIASTAR-TU CO.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

123

Abelag Aviation NV

BEĻĢIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BEĻĢIJA

25996

CAIRO AVIATION

ĒĢIPTE

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAĒLA

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NĪDERLANDE

f11336

CORPORATE WINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32909

CRESAIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32432

EGYPTAIR CARGO

ĒĢIPTE

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

13457

Flying Partners CVBA

BEĻĢIJA

29427

Flying Service N.V.

BEĻĢIJA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURĪCIJA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURGA

f12983

GREEN DIESEL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ĶĪNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVEICE

9542

INTL PAPER CY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27709

KALITTA AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZĪLIJA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BEĻĢIJA

1084

MIL BELGIUM

BEĻĢIJA

31207

N604FJ LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11462

N907WS AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10341

OfficeMax Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2344

SAUDIA

SAŪDA ARĀBIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPŪRA

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35334

SONOCO PRODUCTS CO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26784

SOUTHERN AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38995

STANLEY BLACK&DECKER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27769

Sea Air

BEĻĢIJA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30011

TUI AIRLINES – JAF

BEĻĢIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

20065

V L M

BEĻĢIJA

13603

VF CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVEICE

37064

VIPER CLASSICS LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

28453

VLM Airlines NV

BEĻĢIJA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37549

YILTAS GROUP

TURCIJA


BULGĀRIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

33329

AERO POWER LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSTĀNA

27698

AEROVISTA

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

23962

AIR BAN

BULGĀRIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZIJA

26520

AIR LIBYA 2

LĪBIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGĀRIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

39180

ALK JSC

BULGĀRIJA

43982

ANDA AIR

UKRAINA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDĀNIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMĒNIJA

34563

ASIA AIRWAYS

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPĪNAS

24508

BALTIC AIRLINES UU

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32131

BEIBARS CJSC

KAZAHSTĀNA

28445

BH AIR

BULGĀRIJA

43451

BUL AIR LTD.

BULGĀRIJA

29056

BULGARIA AIR

BULGĀRIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGĀRIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGĀRIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTĀNA

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINEJA

10165

HEMUS AIR

BULGĀRIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDĀNIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTĀNA

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSTĀNA

1830

SENEGALAIR

SENEGĀLA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSTĀNA

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSTĀNA

32347

TABAN AIR

IRĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZĀNIJAS SAVIENOTĀ REPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA


HORVĀTIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

HORVĀTIJA


ČEHIJAS REPUBLIKA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

30560

ABS JETS INC.

ČEHIJAS REPUBLIKA

7824

ACL SLOVACKY

ČEHIJAS REPUBLIKA

35387

ACS SA

SPĀNIJA

16895

AERO VODOCHODY

ČEHIJAS REPUBLIKA

f11813

AERSALE INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEHIJAS REPUBLIKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEHIJAS REPUBLIKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31433

ALANDIA AIR AB

SOMIJA

30203

ATMA AIRLINES

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

34057

AVTN SPECIALTIES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35333

AXIS AVIATION GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEHIJAS REPUBLIKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KIPRA

859

CZECH AIRLINES

ČEHIJAS REPUBLIKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEHIJAS REPUBLIKA

33327

EARTH ONE LIMITED

APVIENOTĀ KARALISTE

f10182

Executive Flight Services, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LĪBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEHIJAS REPUBLIKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREJAS REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KIPRA

27908

JOB AIR SRO

ČEHIJAS REPUBLIKA

39009

JUMP TANDEM

ČEHIJAS REPUBLIKA

30825

LETS FLY SRO

ČEHIJAS REPUBLIKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRĀLIJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30743

NORSE AIR CHARTER

DIENVIDĀFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35361

OKAY HOLDING AS

ČEHIJAS REPUBLIKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

36763

RETENTURA LTD.

KIPRA

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10379

Red.Com

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVĀKIJA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTĀNA

32157

SKYDIVE LK

ČEHIJAS REPUBLIKA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

13702

STEVENS EXPRESS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEHIJAS REPUBLIKA

f13143

Timber LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38948

VIETJET AIR

VJETNAMA

39695

YANAIR

UKRAINA


DĀNIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

35753

A/S MAERSK AVIATION

DĀNIJA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DĀNIJA

3456

AIR ALSIE

DĀNIJA

22466

AIR GREENLAND

DĀNIJA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DĀNIJA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DĀNIJA

36122

AVIATION HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39508

BGR I/S

DĀNIJA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZĪLIJA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIJA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DĀNIJA

366

Danish Air Transport A/S

DĀNIJA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDĀNA

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DĀNIJA

35478

FIRST GREENWICH

APVIENOTĀ KARALISTE

f10218

GCTPA, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DĀNIJA

37052

GENCHART B.V.

NĪDERLANDE

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32595

GRAAKJAER A/S

DĀNIJA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIJA

36297

JET FLEET INTL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32158

JET TIME A/S

DĀNIJA

34892

JJO Invest ApS

DĀNIJA

33518

KIRKBI INVEST

DĀNIJA

31243

KIRKBI TRADING

DĀNIJA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

38155

MOENS, G

NĪDERLANDE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

9914

NILAN A/S

DĀNIJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DĀNIJA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDU SALAS

33803

PARTNERSELSKABET

DĀNIJA

23090

PHARMA NORD

DĀNIJA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DĀNIJA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

VĀCIJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMĀNIJA

9918

STAR AIR

DĀNIJA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DĀNIJA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DĀNIJA

38112

VINCENT AVIATION LTD

JAUNZĒLANDE

32655

VIP PARTNERFLY

DĀNIJA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DĀNIJA


VĀCIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

31485

328 SUPPORT SERVICES

VĀCIJA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

VĀCIJA

34963

ACG AIR CARGO

VĀCIJA

17942

ACH HAMBURG

VĀCIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

VĀCIJA

24933

ADVANCE AIR LFG

VĀCIJA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANĀDA

150

AERODIENST

VĀCIJA

32334

AEROFLOT CARGO

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

VĀCIJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

VĀCIJA

31799

AGRATA AVIATION

IGAUNIJA

27692

AHSEL HAVA

TURCIJA

36719

AIR 1 AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

VĀCIJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

VĀCIJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

ĒĢIPTE

29576

AIR ARMENIA

ARMĒNIJA

35195

AIR CHINA BUSINESS

ĶĪNA

36986

AIR FINKENWERDER

VĀCIJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

VĀCIJA

32268

AIR HAMBURG

VĀCIJA

22378

AIR KUBAN

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

5663

AIR NAMIBIA

NAMĪBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

JAUNZĒLANDE

17595

AIR SERVICE BERLIN

VĀCIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

VĀCIJA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

VĀCIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

VĀCIJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITĀLIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVEICE

37424

AIRCRAFT PARTNER

VĀCIJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEHIJAS REPUBLIKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURGA

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPĪNAS

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDU SALAS

33836

AJWA AVIATION

SAŪDA ARĀBIJA

30361

AL HOKAIR

ŠVEICE

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREINA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIJA

38135

ALSCO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ĪRIJA

32684

AMJET AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEICE

34337

API HOLDING

VĀCIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

VĀCIJA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

ĒĢIPTE

38398

ASG AVIATION

VĀCIJA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAHSTĀNA

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTĀNA

24940

ASIA TODAY LTD

ĶĪNA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ŠVEICE

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

VĀCIJA

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVEICE

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEICE

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

VĀCIJA

29122

AURON LTD

BERMUDU SALAS

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIJA UN HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31551

AVIATION CAP GRP

APVIENOTĀ KARALISTE

35968

AVIATION INVESTMENT

VĀCIJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANĀDA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURASA

38617

AZT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44626

AZURAIR GMBH

VĀCIJA

f10001

Academy of Art University

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

VĀCIJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKA

156

Aeroflot – Russian Airlines

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

35126

Aerologic GmbH

VĀCIJA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

VĀCIJA

28844

Air Astana JSC

KAZAHSTĀNA

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

VĀCIJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ĶĪNA

786

Air China Limited

ĶĪNA

1562

Air Serbia

SERBIJA

22317

Air-Service GmbH

VĀCIJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

VĀCIJA

8901

Archer Daniels Midland Company

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19480

Asiana Airlines

KOREJAS REPUBLIKA

20979

Atlas Air, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27868

Atlasjet Airlines

TURCIJA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30586

BALL CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGĒRIJA

509

BASF SE

VĀCIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONĒZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

VĀCIJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

VĀCIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

VĀCIJA

38554

BERATEX GROUP LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

VĀCIJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28042

BLUE SKY GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

14658

BMW AG

VĀCIJA

38111

BOEKHOORN M&A

NĪDERLANDE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36062

BORAJET HAVACILIK

TURCIJA

37261

BOSTON POST LEASING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVEICE

680

BURDA REISEFLUG

VĀCIJA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

VĀCIJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

VĀCIJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23956

Blue Sky Airservice GmbH

VĀCIJA

29389

Bombardier PreOwned

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31614

Bombardier Transportation GmbH

VĀCIJA

34852

BremenFly

VĀCIJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

VĀCIJA

32874

Business Jet Ltd

JAUNZĒLANDE

19823

CA “Air Moldova” IS

MOLDOVAS REPUBLIKA

33282

CANJET AIRLINES

KANĀDA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

DIENVIDĀFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32482

CARSON AIR LTD

KANĀDA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPĪNAS

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANĀDA

35194

CHONGQING AIRLINES

ĶĪNA

28178

CIRRUS AVIATION

VĀCIJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36157

CLUB SAAB 340

ŠVEICE

4782

COMFORT AIR

VĀCIJA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

31333

CORP JET SVCS

APVIENOTĀ KARALISTE

39156

CSM MINING SUPPLIES

DIENVIDĀFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLIJA

35021

Chai Ltd.

ŠVEICE

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

VĀCIJA

f10709

Colgan Air Services

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

824

Condor Flugdienst GmbH

VĀCIJA

34179

DAO AVIATION

DĀNIJA

967

DAS DIRECT AIR

VĀCIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

KIPRA

30651

DAUAIR

VĀCIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

VĀCIJA

26466

DC Aviation GmbH

VĀCIJA

f10558

DCS Management Services

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30996

DEERE & COMPANY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38547

DEKALB FARMERS MARK.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37580

DERMAPHARM

VĀCIJA

f10774

DFZ, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10589

DH Flugcharter GmbH

VĀCIJA

25139

DIETZ AG

VĀCIJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

VĀCIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

VĀCIJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

VĀCIJA

37798

DO-TEC GMBH

VĀCIJA

27181

DONAVIA JSC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

VĀCIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

VĀCIJA

968

DUSSMANN P

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

8980

Delta Technical Services Ltd

VĀCIJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

VĀCIJA

2044

Dr. August Oetker KG

VĀCIJA

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36121

EAT LEIPZIG GMBH

VĀCIJA

34657

EEA GMBH

VĀCIJA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

VĀCIJA

35749

EON AVIATION

INDIJA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

VĀCIJA

19629

ESCHMANN H D

VĀCIJA

34011

EURO AIR CHARTER

VĀCIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

VĀCIJA

2034

EUROWINGS GMBH

VĀCIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36357

EXECUJET AVIATION

DIENVIDĀFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

12213

Emil Capital Partners, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10180

Epps Air Service, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

VĀCIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVEICE

33077

FAS GMBH

VĀCIJA

35937

FINKCAS

VĀCIJA

27700

FIRST DATA CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAIZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

VĀCIJA

6705

FLM AVIATION

VĀCIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

VĀCIJA

42260

FLYEGYPT

ĒĢIPTE

38804

FLYING TECHNOLOGY

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

VĀCIJA

1595

FRENZEL G

VĀCIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38973

FUENFTE XR-GMBH

VĀCIJA

14557

Firma Steiner-Film

VĀCIJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

VĀCIJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

VĀCIJA

25111

G-92 KFT

UNGĀRIJA

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

VĀCIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NĪDERLANDE

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVEICE

25027

GEKO TRADE

VĀCIJA

3349

GENERAL MOTORS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36747

GEOJET LUFTFAHR. 2)

VĀCIJA

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGĒRIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

VĀCIJA

38591

GERMANIA EXPRESS

VĀCIJA

35803

GHASSAN AHMED AL

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

34848

GLOBAL A/C CONSULT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDU SALAS

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZĪLIJA

23743

GOMEL AIRLINES

BALTKRIEVIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

HORVĀTIJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

38832

GREENWAY JETS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2395

GROB AIRCRAFT AG

VĀCIJA

32172

GULF JET

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

VĀCIJA

28944

Germanwings GmbH

VĀCIJA

34841

Gibbs International, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

315

Gruss & Company

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37030

HAMBURG AIRWAYS

VĀCIJA

26105

HANSGROHE SE

VĀCIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

VĀCIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

APVIENOTĀ KARALISTE

25435

HBK HOLDING CO.

KATARA

35307

HELIJET CHARTER

VĀCIJA

31103

HOMAC AVIATION AG

LUKSEMBURGA

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

VĀCIJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURCIJA

28618

Haworth Transport

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32953

HeidelbergCement AG

VĀCIJA

f11187

Herc Management Services LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

VĀCIJA

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35785

IFM Traviation GmbH

VĀCIJA

39551

IKAR LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32237

IMPERIAL JET EUROPE

VĀCIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

1528

IRANAIR

IRĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRĀKA

37529

ISE INFORMATION SYS.

VĀCIJA

24664

Intermap Technologies

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35760

JEJU AIR

KOREJAS REPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

11307

JET EXECUTIVE INT.

VĀCIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAĒLA

2200

JETAIR FLUG GMBH

VĀCIJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVEICE

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKA

36889

JETSTAR PACIFIC

VJETNAMA

21462

JOHNSON CONTROLS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36272

JORDAN INTNL

ĶĪNA

11646

JULIUS BERGER

NIGĒRIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

ĶĪNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEHIJAS REPUBLIKA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

1610

KARMANN GMBH

VĀCIJA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAHSTĀNA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREJAS REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

23758

Kimberly-Clark Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25800

Knauf Astra Ltd.

APVIENOTĀ KARALISTE

32568

Kompass GmbH & Co. KG

VĀCIJA

36476

LANARA LTD

KAZAHSTĀNA, KIRGIZSTĀNA

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

VĀCIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

VĀCIJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

VĀCIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEICE

42192

LIEBHERR AVIATION

VĀCIJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1767

LTU LUFTTRANSPORT

VĀCIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRĀLIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

VĀCIJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

VĀCIJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

VĀCIJA

3857

Lufthansa Cargo AG

VĀCIJA

27838

Lufthansa Technik AG

VĀCIJA

f13551

M-BJEP Ltd.

MENAS SALA

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21072

MAHAN AIR

IRĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

12521

MARXER ANLAGEN

VĀCIJA

36372

MAT AIRWAYS

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREINA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURCIJA

37597

MERIDIAN+

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

444

MHS Aviation GmbH

VĀCIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURCIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

VĀCIJA

28473

MOONSTAR AVIATION

TURCIJA

31944

MYN AVIATION

SAŪDA ARĀBIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

VĀCIJA

38512

Microstrategy Services Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13307

Miklos Services Corp.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

24270

Montenegro Airlines

MELNKALNE

f10785

N16FX Trust

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12724

N250RG LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26118

NASA AMES CENTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEITA

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

VĀCIJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

VĀCIJA

15551

NEW YORKER GROUP

VĀCIJA

24661

NORTH AMERICAN JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31791

NOVESPACE

FRANCIJA

35125

Nasser Ltd.

KAIMANU SALAS

f13922

Newlead Limited

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

12218

Nike, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

567

OBO JET-CHARTER GMBH

VĀCIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

VĀCIJA

2061

OMNIPOL

ČEHIJAS REPUBLIKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NĪDERLANDE

8236

OWENS CORNING CORPORATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25059

Omni Air International

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23244

Open Joint Stock Company “Rossiya Airlines” JSC “Rossiya Airlines”

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

3343

P&P PROMOTION

VĀCIJA

852

PARAGON RANCH

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVEICE

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURCIJA

19475

PETERS GMBH

VĀCIJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

5225

PHOENIX AIR GMBH

VĀCIJA

3085

PICTON II LTD

BERMUDU SALAS

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDU SALAS

36251

POLLARD ACFT SALES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37040

PREISS-DAIMLER

VĀCIJA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBĀNA

29307

PRIVATAIR GMBH

VĀCIJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

12196

PRIVATE WINGS

VĀCIJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

VĀCIJA

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

VĀCIJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTĀNA

29731

Parc aviation

ĪRIJA

775

Pentastar Aviation, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39255

RA DR. JAN PLATHNER

VĀCIJA

37057

RADIC AVIATION

SAŪDA ARĀBIJA

30124

RAE – REGIONAL AIR

VĀCIJA

32083

RAY ENTERPRISES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

VĀCIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURCIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

VĀCIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

VĀCIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

VĀCIJA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVEICE

36233

RUIZ, L

MEKSIKA

38246

RUSAERO

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29352

Rentair UK Ltd

VĀCIJA

27446

Rhema Bible Church

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

606

Robert Bosch GmbH

VĀCIJA

f10788

SAP America Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

18991

SAP SE

VĀCIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

VĀCIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

DIENVIDĀFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31846

SG FINANS A/S NORGE

ZVIEDRIJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

ĶĪNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

ĶĪNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURCIJA

38681

SILK WAY WEST

AZERBAIDŽĀNA

1034

SIRTE OIL

LĪBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRĀLIJA

2477

SKY JET

ŠVEICE

37940

SKY SWALLOWS LTD.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

34392

SKYBUS

KAZAHSTĀNA

32816

SKYBUS AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19819

SKYPLAN SERVICES

KANĀDA

31870

SM AVIATION

VĀCIJA

43591

SMALL PLANET

VĀCIJA

42622

SMART JET AVIATION

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

25050

SMATSA DOO

SERBIJA

32544

SMS Aviation GmbH

VĀCIJA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTĀNA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36224

SPECTRA ENERGY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KIPRA

29368

STAR AVIATION LTD.

VĀCIJA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUVEITA

30086

SUMMIT AIR

KANĀDA

44422

SUNDAIR GMBH

VĀCIJA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

VĀCIJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVEICE

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEICE

f12122

Safeway, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREJAS REPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKA

21734

Siberia Airlines

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVEICE

f12005

Spiral, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29841

Spirit of Spices GmbH

VĀCIJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURCIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAĒLA

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

VĀCIJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREJAS REPUBLIKA

8360

TACA

SALVADORA

35978

TATHRA INTERNATIONAL

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32576

TB INVEST GROUP

ČEHIJAS REPUBLIKA

31566

TEAM AVIATION

VĀCIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVEICE

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIVĀNA

21908

TOKOPH D P

DIENVIDĀFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

37070

TREVO AVIATION LTD

VĀCIJA

1389

TUIfly GmbH

VĀCIJA

33495

TURBOJET KFT

UNGĀRIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURCIJA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAIZEME

f10445

Thomas H. Lee Partners

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

VĀCIJA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANĀDA

2758

Turkish Airlines THY

TURCIJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

4692

US Airways, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29839

USA 3000 AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

43007

USAA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26886

UTair Aviation, jsc

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32741

Ulla Popken GmbH

VĀCIJA

8960

United Parcel Service Co

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35921

United Therapeutics

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZĪLIJA

37759

VENTURE AVTN GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

5198

VHM SCHUL & CHARTER

VĀCIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

APVIENOTĀ KARALISTE

2840

VOLKSWAGEN AG

VĀCIJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZĪLIJA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVEICE

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDU SALAS

f10791

Vecellio Management Service

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

VĀCIJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

43267

WANFENG GENERAL AVTN

ĶĪNA

36235

WATERLOO AVIATION

KANĀDA

12066

WDL AVIATION GMBH & CO . KOMMANDITGESELLSCHAFT

VĀCIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

VĀCIJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

VĀCIJA

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVEICE

10834

WIKING HELIKOPTER

VĀCIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

VĀCIJA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

VĀCIJA

2930

WORLD AIRWAYS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30605

Wheels Aviation Ltd.

VĀCIJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

VĀCIJA

27514

Wirtgen BgmbH

VĀCIJA

31769

XL Airways Germany GmbH

VĀCIJA

36920

XR-GMBH

VĀCIJA

32403

XRS Holdings, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZĪLIJA

5960

Zeman FTL

VĀCIJA

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

VĀCIJA


IGAUNIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

34613

ABELIA TRADING LTD

KIPRA

22213

ENIMEX

IGAUNIJA

38113

FL TECHNICS AB

LIETUVA

22574

MIL JAPAN

JAPĀNA

10937

MIL RUSSIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEICE

35109

NORTH WIND AIRLINES

IGAUNIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

IGAUNIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURCIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVE


GRIEĶIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

24601

AERO-KAMOV

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANĀDA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

40237

AIR LEISURE

ĒĢIPTE

29972

AIR LINK INTL (CY)

KIPRA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBĀNA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAĒLA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34238

ASTRA AIRLINES

GRIEĶIJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAŪDA ARĀBIJA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

20514

Aegean Airlines

GRIEĶIJA

f12684

Avenge Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34069

BELRESCUEAVIA

BALTKRIEVIJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIEĶIJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ĶĪNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

31895

CENTAVIA

SERBIJA

31412

COMERAVIA

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

36113

CONQUISTADOR HELO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19644

COSTAIR LTD

GRIEĶIJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDĀNA

36466

DESINENCE LTD

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11403

DRAGON LEASING CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIEĶIJA

40100

ELLINAIR

GRIEĶIJA

36585

ELTANIN AVIATION

APVIENOTĀ KARALISTE

37223

ENGALY LTD

ĪRIJA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITĀLIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRĀLIJA

35228

FIRST AIRWAYS

GRIEĶIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRĀLIJA

31722

GAINJET AVIATION

GRIEĶIJA

42395

GERMANIA FLUG AG

ŠVEICE

31659

GHALAYINI I

ĒĢIPTE

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

DIENVIDĀFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SANTOME UN PRINSIPI

17957

GREENLEAF

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVEITA

f10233

GS 150-217 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11417

GS200 INC TRUSTEE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23443

HCAA

GRIEĶIJA

25221

HELOG AG

ŠVEICE

36373

HERITAGE ACFT LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

36043

HERITAGE AVTN DEV.

APVIENOTĀ KARALISTE

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREJAS REPUBLIKA

38831

INTAKA MANAGE PTY

DIENVIDĀFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKARA, KOMORU SALAS, REINJONA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPĪNAS

26787

INTRACOM

GRIEĶIJA

31881

INTRALOT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36434

ISLANDSITE INVEST.

DIENVIDĀFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAŪDA ARĀBIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTĀNA

33768

JP AIR OU

IGAUNIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

30724

KAIZEN AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIEĶIJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAĒLA

29979

LAO AIRLINES

LAOSAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRIEĶIJA

35265

LINAIR LTD.

APVIENOTĀ KARALISTE

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIEĶIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONĒZIJA

1099

MIL GREECE

GRIEĶIJA

21948

MINAIR

CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZĪLIJA

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCIJA

34624

OLYMPIC AIR

GRIEĶIJA

24067

ORASCOM

ĒĢIPTE

22404

OXY USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2055

Olympic Airlines

GRIEĶIJA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTĀNA

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRĀLIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPĒTĀ PALESTĪNIEŠU TERITORIJA

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIEĶIJA

27002

PARADISE AVTN

GRIEĶIJA

34445

PEBUNY LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28119

POLISH MORSKI

POLIJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURCIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDĀNIJA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAŪDA ARĀBIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDU SALAS

37342

SAFARILINK

KENIJA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPŪRA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZAHSTĀNA, KIRGIZSTĀNA

36327

SEVEN X AVIATION

MELNKALNE

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRĀLIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIEĶIJA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

25475

THAI FLYING SERVICE

TAIZEME

31819

TRANS AVIATION

KUVEITA

28601

TRAVCO AIR

ĒĢIPTE

9459

UNIVERSAL AIR LINK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38722

VAXUCO

VJETNAMA

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIEĶIJA

35002

VERTIR

ARMĒNIJA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPĪNAS

35700

WEM LINES SA

GRIEĶIJA

35842

WORLD HEALING CENT 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25058

WORLD HEALING CENTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24805

YAMAL

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

7307

ZAHID TRACTOR

SAŪDA ARĀBIJA

35716

ZR AVIATION

LIBĀNA


SPĀNIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

26560

245 PILOT SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

4648

AERO ANGELES

MEKSIKA

19709

AERODATA BELGIUM

BEĻĢIJA

36647

AEROGAL

EKVADORA

29663

AEROLANE

SPĀNIJA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČĪLE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTĪNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKA

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPĀNIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGĀLA

29323

AIR AMDER

MAURITĀNIJA

24500

AIR COMET S.A.

SPĀNIJA

9345

AIR EUROPA

SPĀNIJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURGA

22380

AIR NOSTRUM

SPĀNIJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPĀNIJA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

SPĀNIJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPĀNIJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCIJA

36793

AIRLEASE CORPORATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34981

AIRLIFT USA LLP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

DIENVIDĀFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPĀNIJA

43746

ALHOKAIR AVIATION

ŠVEICE

43337

ALLIANCEJET, LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

SPĀNIJA

29581

AMB GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTĪNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPĀNIJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRĀLIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGĒRIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

9456

AUDELI

SPĀNIJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVADORA

35532

AVEX AIR TRAINING

DIENVIDĀFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPĀNIJA

33149

AVPRO INC (2)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32450

AWAIR

APVIENOTĀ KARALISTE

26651

AZUR AIR LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKA

39686

Air Products & Chemicals Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29159

Airmax, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10332

Astra 136 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11141

Averuca, C.A.

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEICE

f13938

BEST FLY S.L

SPĀNIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPĀNIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

DIENVIDĀFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZĪLIJA

f12909

BRISAIR S.A.

APVIENOTĀ KARALISTE

19815

BRISTOW NIGĒRIJA

NIGĒRIJA

f10074

Bank of America, NA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38518

Benipaula Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12165

Bradleyville, Ltd

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITĀNIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KABOVERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANĀDA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPĀNIJA

36213

CANARY FLY S.L.

SPĀNIJA

35186

CAPITEQ

AUSTRĀLIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKA

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGĒRIJA

29796

CETO MARKETING S.A.

APVIENOTĀ KARALISTE

38300

CHALLENGER 5445 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44018

CITGO Petroleum Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36279

CLEARSKIES

AUSTRĀLIJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCIJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZĪLIJA

44019

CONSORCIO AEREO DE XALAPA SA DE CV

MEKSIKA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZĪLIJA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZĪLIJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPĀNIJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGĒRIJA

36833

COYABA LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37293

CPC SA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31491

CSIM AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11870

Caleton Holdings

KAIMANU SALAS

32564

Carabo Capital

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12156

CareFusion Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14807

Coca-Cola European Partners US II, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39988

Cockrell Resources

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTĪNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZĪLIJA

f10710

Contessa Premium Foods

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38519

Corimon CA

KAIMANU SALAS

35909

Covington Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26776

DEAN FOODS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37252

DELAWARE GG INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITĀNIJA

35756

DNEST AVIATION

MALAIZIJA

3464

DODSON INTERNTL PART

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33251

DORNIER NIGERIA

NIGĒRIJA

f10136

Dayco Properties Ltd

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35658

EAST COAST JETS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

8808

EASTMAN KODAK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIĀLĀ GVINEJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEICE

37813

EDIFICA 2000

SPĀNIJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35209

EHEIM VERWALTUNGS

VĀCIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMU SALAS

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINEJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39123

EMBRAER COMMERCIAL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZĪLIJA

f13610

EMSI Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZĪLIJA

24823

EUROCONTINENTAL

SPĀNIJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPĀNIJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPĀNIJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGĒRIJA

38423

EXECUFLIGHT INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPĀNIJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10915

Electric Boat Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVEICE

f12978

FATHER & SON AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

18767

FIRST INTL AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26564

FL Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35848

FLANA

DIENVIDĀFRIKA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22596

FLIGHTLINE SL

SPĀNIJA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPĀNIJA

31970

FLYING FALCON

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPĀNIJA

32961

FRAPMAG LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANĀDA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPĀNA

35955

FULUCA INVESTMENTS

DIENVIDĀFRIKA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

4402

GESTAIR

SPĀNIJA

f10220

GG Aircraft LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28586

GO AHEAD INTERNATION

ŠVEICE

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

VĀCIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKA

28810

GOLDNER D

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ĶĪNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KABOVERDE

37447

Ginnaire Rental Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10226

Glass Aviation, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11875

H&S Air, LLC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27295

HAGEL W

AUSTRIJA

32525

HARPO INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31805

HARVARD OIL & GAS

KANĀDA

28012

HAWKAIRE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ĶĪNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPĀNIJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEICE

31991

HENNIG

DIENVIDĀFRIKA

f11786

HI FLITE INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34338

HISPANIA FLYJET

SPĀNIJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPĀNIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31093

HONG KONG EXPRESS

HONKONGAS ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALS

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

35962

I FLY LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

1475

IBERIA

SPĀNIJA

38329

IBERIA EXPRESS

SPĀNIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPĀNIJA

25843

ICE BIRD

ŠVEICE

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPĀNIJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPĀNIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPĀNIJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPĀNIJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBĀNA

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32557

INTL CONCERTS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEICE

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVEITA

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGĒRIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPĀNIJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZĪLIJA

10117

International Lease Finance Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZĪLIJA

28372

J.W. Childs Associates

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31247

JAIR

DIENVIDĀFRIKA

36363

JEM INVESTMENTS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44618

JET4U LDA

PORTUGĀLE

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTĪNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34608

KAMA AVIATION

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32291

KELLY CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGĒRIJA

22866

KOGALYMAVIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

ĶĪNA

32518

LAI

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

32926

LAN PERU SA

SPĀNIJA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1689

LATAM AIRLINES GROUP

SPĀNIJA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDU SALAS

f10606

LHF Holdings Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35540

LIBYAN CAA

LĪBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZĪLIJA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZĪLIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ĪRIJA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZĪLIJA

34783

LLC Nord Wind

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZĪLIJA

30440

Lark Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32826

Lewis Aeronautical

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

SPĀNIJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

14376

MARTINEZ RIDAO

SPĀNIJA

26115

MEDAIR CHARTER

DIENVIDĀFRIKA

35494

MENA AEROSPEASE

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

26957

MENAJIAN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38791

MENORCA LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

40210

MERCADONA S.A.

SPĀNIJA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

14322

MEXICANA

MEKSIKA

39275

MID-SOUTH INV. LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1095

MIL SPAIN

SPĀNIJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGĒRIJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEICE

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPĀNIJA

f13442

Michigan Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10321

N T Air, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11388

N450JE LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32502

NASAIR

SAŪDA ARĀBIJA

604

NAYSA

SPĀNIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZĪLIJA

f10331

NII Holdings Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31834

NITA JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZĪLIJA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZĪLIJA

1997

NOMADS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32556

NYGREN U

ZVIEDRIJA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32396

OBODEN IBRU

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZĪLIJA

24549

ODYSSEY AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33704

ORIONAIR S.L.

SPĀNIJA

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZĪLIJA

33299

PALM AVIATION

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

35266

PCS Aviation Services, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44056

PDVSA Petroleo S.A.

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBĀNA

31257

PICK N PAY (2)

DIENVIDĀFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

SPĀNIJA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRAZĪLIJA

35542

PORTSIDE INTL LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPĀNIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPĀNIJA

29804

PUNTO-FA

SPĀNIJA

23017

Perm Airlines

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANĀDA

27231

QUANTUM AIR

SPĀNIJA

33067

RAINBOW AIR

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

APVIENOTĀ KARALISTE

f11770

REAL WORLD TOURS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26960

RED WINGS CJSC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32100

RING AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23739

ROYAL FLIGHT

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

35605

RPK CAPITAL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33521

RYJET

SPĀNIJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEKSIKA

23071

S ARGENTINA

ARGENTĪNA

38250

SAETA SL

SPĀNIJA

36517

SAICUS AIR S.L.

SPĀNIJA

25502

SAL EXPRESS

SANTOME UN PRINSIPI

29057

SANTA BARBARA (2)

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZĪLIJA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

29825

SAS INSTITUTE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37164

SASEMAR

SPĀNIJA

32195

SATA VENEZUELA

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

37785

SDE SA

BEĻĢIJA

36925

SEA SA

ARGENTĪNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZĪLIJA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGĀLA

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZĪLIJA

30674

SEV AEREO POLICIA

SPĀNIJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVEICE

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRĀLIJA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPĀNIJA

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVAJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGĒRIJA

19182

SOTAN

BRAZĪLIJA

36602

SOUTH AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPĪNAS

4298

SPANAIR S A

SPĀNIJA

28727

SPENAERO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDU SALAS

1485

STOCKWOOD V

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30064

STREAMLINE RUSSIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPĀNIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPĀNIJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVEICE

37862

Starwood Management LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31288

TAG AVTN ESPANA

SPĀNIJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURCIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZĪLIJA

4386

TAM LINHAS AEREAS

SPĀNIJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPĀNIJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35745

TIANJIN AIRLINES

ĶĪNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34198

TITAN AVIATION UAE

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPĀNIJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPĀNIJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLĪVIJAS DAUDZNĀCIJU VALSTS

15453

TRANSAERO AIRLINES

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZĪLIJA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKA

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPĀNIJA

38544

TRIM AIR CHARTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36812

TRINIDAIR UK LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGĀLA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDU SALAS

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZĪLIJA

34271

UAML AIR CHARTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZĪLIJA

38903

UNIQUE JET AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36046

USN AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGĒRIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVEICE

35913

VESEY AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29086

VIM AIRLINES

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPĀNIJA

38266

VOLOTEA S.L.

SPĀNIJA

30190

VUELING AIRLINES

SPĀNIJA

29378

WAMOS AIR, SA

SPĀNIJA

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36586

WIN WIN SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36955

WINGS JET LTD

MAROKA

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANĀDA

34390

WTORRE S.A.

BRAZĪLIJA

f10475

Westair Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35374

XTO ENERGY INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS


FRANCIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

26915

171JC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11472

2 TS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24008

223RD FLIGHT UNIT

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

12312

35-55 PARTNERSHIP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29177

900NB

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28417

AAK COMPANY

LIBĀNA

38065

AAR CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31724

AAS EUROPE

FRANCIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEICE

36488

ABSOLUTE AVIATION

DIENVIDĀFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANCIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

APVIENOTĀ KARALISTE

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURGA

35097

ACTIFLY

FRANCIJA

30027

ADAM AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIJA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIJA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

VĀCIJA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

DIENVIDĀFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIJA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGĒRIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LĪBIJA

36823

AGCORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35102

AGROAIR SAS

FRANCIJA

1769

AIGLE AZUR

FRANCIJA

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABONA

186

AIR ALGERIE

ALŽĪRIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKA

28684

AIR ASIA

MALAIZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIJA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVĀNA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINAFASO

29815

AIR CAIRO

ĒĢIPTE

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIJA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

KOTDIVUĀRA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTĀNA

227

AIR FRANCE

FRANCIJA

231

AIR GEFCO

FRANCIJA

35198

AIR GUYANE

FRANCIJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

KOTDIVUĀRA

31977

AIR KING JET

ŠVEICE

32016

AIR LEASING

KAMERŪNA

252

AIR MADAGASCAR

FRANCIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURĪCIJA

12060

AIR ND

FRANCIJA

28019

AIR PINK D.O.O.

SERBIJA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURGA

31913

AIR SARINA

ŠVEICE

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGĀLA

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELU SALAS

26152

AIR SRPSKA

BOSNIJA UN HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDU SALAS

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIJA

34296

AIR WING LTD

BELIZA

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCIJA

308

AIRBUS SAS

FRANCIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIJA

4790

AIRBY

FRANCIJA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BEĻĢIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURGA

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBĀNA

31015

AIREDALE ENTERPRISE

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

18045

AIRFLEET CREDIT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

18982

AIRFLITE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCIJA

8231

AL ANWAE EST

SAŪDA ARĀBIJA

36155

AL ATHEER

SAŪDA ARĀBIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAŪDA ARĀBIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEICE

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAŪDA ARĀBIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAŪDA ARĀBIJA

21699

ALCATEL USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITĀLIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPĀNA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDU SALAS

32601

ALPHA CHARLIE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAŪDA ARĀBIJA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPĪNAS

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVEICE

26287

ALTONA

ŠVEICE

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35920

ALWAFEER AIR

SAŪDA ARĀBIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVEICE

35837

AMER GROUP

ĒĢIPTE

f836

AMERICAN EAGLE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

40684

AMERICAN FLYING JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

8928

AMERICAN HOME PROD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25806

AMERIDAIR

FRANCIJA

f12696

AML LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32857

ANCFCC

MAROKA

f10661

ANGEL WINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVEICE

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZĪLIJA

30530

AOSKY CORPORATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

984

APACHE AVIATION

FRANCIJA

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10036

APiGroup, Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34185

AQUARIUS AVIATION

KAIMANU SALAS

37878

ARG SA

BRAZĪLIJA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZĪLIJA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAĒLA

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMĒNIJA

20337

ARTEMIS S.A.

FRANCIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGĀLA

8624

ASHMAWI AVIATION

SPĀNIJA

27518

ASL AIRLINES

FRANCIJA

22135

ATLANTA JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

10047

ATLANTIQUE AIR ASS

FRANCIJA

44364

ATLANTIQUE AIR ASS 2

FRANCIJA

30506

ATLAS BLUE

MAROKA

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANCIJA

36380

AVANGARD AVTN LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

17951

AVDEF

FRANCIJA

34589

AVEL BRAO

FRANCIJA

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANCIJA

35748

AVIAMARKET LIMITED

APVIENOTĀ KARALISTE

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26160

AVIATION CMP

KANĀDA

34340

AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38085

AVIATION LINK

SAŪDA ARĀBIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38198

AVIATRAX

LUKSEMBURGA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVE

34211

AVIJET UK LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

43651

AVIMAXX

BAHREINA

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCIJA

23721

AVIREX

GABONA

43345

AVIRO AIR

RUMĀNIJA

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRĀLIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LĪBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZĪLIJA

f10002

Act Two, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39565

Adams Office LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14959

AeroFinance Invest Corp.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZĪLIJA

30304

Air Caraibes

FRANCIJA

f2003

Air Century

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

10054

Air Corsica

FRANCIJA

f12199

Air Fleet Operations Limited

APVIENOTĀ KARALISTE

36010

Alpha Jet (Alabama)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f791

Amerijet International Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10726

Arcadia Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10038

Au Revoir Air

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZĪLIJA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVEICE

f10061

B H Aviation Ltd

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34289

B2 FLIGHT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37896

BAM AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZĪLIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAIZEME

23830

BB AVIATION INC.

ŠVEICE

28129

BCA-BUSINESS

FRANCIJA

37668

BEIJING AIRLINES CO

ĶĪNA

37358

BEIJING CAPITAL

ĶĪNA

27140

BEK AIR

KAZAHSTĀNA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

7723

BELL TEXTRON

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28608

BERGAIR

ŠVEICE

36116

BEST AERO HANDLING

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠA

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠA

26292

BIZAIR LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEICE

28677

BLUE LINE

FRANCIJA

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEICE

39696

BONIDEA CO, LTD

ĶĪNA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIJA UN HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZĪLIJA

34276

BRASS BOX LTD

KIPRA

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

ŠVEICE

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRĀLIJA

8153

BRUME

FRANCIJA

32896

BUMI RESOURCES

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

36301

BUQUEBUS

ARGENTĪNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIJA

35325

BURGAN K

KUVEITA

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEICE

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BEĻĢIJA

f2008

BVI Airways

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f10079

Beach Capital Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10082

BelAir Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11004

Billion Mark Ltd.

HONKONGAS ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALS

f10878

Blue Vista, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10647

Bolloré SA

FRANCIJA

f10834

Boulder Aviation Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12751

C & S AVIATION LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38938

C.A.GROUP LTD

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

5988

C.T.T.A.

MAROKA

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

36413

CALILA INVEST.

BRAZĪLIJA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANĀDA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZĪLIJA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEICE

9122

CARTIER EUROPE

NĪDERLANDE

34144

CASAM SARL

FRANCIJA

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANCIJA

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVEICE

f12811

CENTER AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTRIJA

26842

CFPR

FRANCIJA

20711

CGTM

FRANCIJA

37115

CHAD GOVERNMENT

ČADA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANĀDA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ĶĪNA

12141

CHINA EASTERN

ĶĪNA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIJA

40109

CHURCHILL SERV

NIGĒRIJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIVĀNA

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35400

CLUB 17 S.A.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVEICE

36701

COMFORT JET AVT

APVIENOTĀ KARALISTE

4796

COMILOG

GABONA

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

FRANCIJA

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKARA, KOMORU SALAS, REINJONA

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEICE

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

APVIENOTĀ KARALISTE

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCIJA

12219

COX ENTERPRISES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31073

CP MANAGEMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35062

CPI AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38602

CREDIT SUISSE

ŠVEICE

3513

CROWN EQUIPMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

862

CUBANA

KUBA

38593

Cedel International Investments, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31812

Cephalon

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10556

Challenger Management LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13215

Cobalt Resources, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31577

D & D AVIATION

APVIENOTĀ KARALISTE

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTIJA

33242

DALCAM LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURGA

3932

DALLAH ALBARAKA

JORDĀNIJA

34168

DARTE HOLDINGS

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIJA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIJA

37864

DDA AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIJA

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

11638

DECAUX

FRANCIJA

35752

DECCAN CARGO

INDIJA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREINA

27665

DIAMAIR

ŠVEICE

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAĒLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIJA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

VĀCIJA

24571

DSWA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31133

DUNMORE HOMES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27183

Dartswift Aviation, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1139

Dassault falcon jet

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZĪLIJA

f2005

Dominican Republic Air Force

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

7028

Dow Chemical Company, the

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANCIJA

35820

EAGLES AVTN MGNT

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

9703

EARTH STAR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31743

EAST STAR AIRLINES

ĶĪNA

34303

EASTINDO

INDONĒZIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEICE

32591

EBONY SHINE

KAIMANU SALAS

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIĀLĀ GVINEJA

31985

EGYPT JET AVIATION

ĒĢIPTE

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDU SALAS

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

23028

ELI'S BREAD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1013

EMERSON ELECTRIC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22291

ENAC France

FRANCIJA

37188

ENEX AVIATION LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

36295

ENHANCE AERO

FRANCIJA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANCIJA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORIĀLĀ GVINEJA

f2000

EU Airways

ĪRIJA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIJA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

35725

EURO JET INTL LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

f10181

EWA Holdings LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LĪBIJA

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAIMANU SALAS

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

VĀCIJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

ĒĢIPTE

31131

EXPRESS CAMEL

SAŪDA ARĀBIJA

f10175

Emax Oil Company

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f2004

Estelar

VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA

35173

F & L AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEICE

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAŪDA ARĀBIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEICE

39047

FASTJET TANZANIA

TANZĀNIJAS SAVIENOTĀ REPUBLIKA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

15911

FC AVIATION

FRANCIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12735

FG AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10191

FHC Flight Services LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28540

FIA (PARIS)

FRANCIJA

34669

FIREFLY

MALAIZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38268

FIRST MANDARIN B.A

ĶĪNA

38238

FIRST RESERVE CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37747

FJ20-166, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31665

FLEET INT AVTN & FIN

APVIENOTĀ KARALISTE

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVEICE

21504

FLICAPE PTY LTD

DIENVIDĀFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURGA

33626

FLY 18

ŠVEICE

30372

FLY AIR SA

FRANCIJA

28511

FLY EXEC

LIBĀNA

30136

FLYBABOO

ŠVEICE

30343

FLYING BIRD

FRANCIJA

29223

FLYING FINN OY

SOMIJA

31775

FLYING M

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33632

FLYMEX

MEKSIKA

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRANCIJA

31116

FOCUS AIR USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32322

FORTUNE AIR

DIENVIDĀFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANĀDA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11353

FRC HOLDING INC V

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

43613

FRENCH BLUE

FRANCIJA

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVEICE

2804

FUTURA FINANCES

FRANCIJA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANĀDA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f10194

Fjet Management, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10203

Fletcher Jones Management Group

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11426

G & L AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32621

GABON AIRLINES

GABONA

36117

GAETAIR SARL

ŠVEICE

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

31746

GALAXY AIRLINES

JAPĀNA

36630

GEM AVIATION AVV

KIPRA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

35885

GEORGIAN STAR

GRUZIJA

32233

GIE-ODER

FRANCIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KIPRA

37097

GIV-SP AIR SERVICE

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

42591

GLOBAL AVIATION SUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRĀLIJA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDU SALAS

32508

GOUGH AVIATION

DIENVIDĀFRIKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMĪBIJA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MELNKALNE

f11352

GREAT BUY INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32749

GUINEA ECUATORIAL

EKVATORIĀLĀ GVINEJA

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZĪLIJA

f11448

GYPSY BABY LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38975

GYRO AIR LTD

NIGĒRIJA

f10223

Glacial Energy

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f15110

Grandlington Ltd.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31947

HAGONDALE LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

31731

HALCYONAIR

KABOVERDE

5362

HALLIBURTON

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37326

HASHIM BIN SAID

SAŪDA ARĀBIJA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEICE

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPŪRA

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37863

HELICONIA LS

FRANCIJA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKA

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVEICE

21365

HILL-ROM

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44103

HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38899

HOLLYFRONTIER PAY.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRĀLIJA

39317

HOP!

FRANCIJA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZĪLIJA

37195

HS Air Finance

BRAZĪLIJA

f11464

HYPERION AIR INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10794

Hagadone Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f1434

Horta, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24848

ICEC TOUR SPOL

ČEHIJAS REPUBLIKA

37906

ID AIR

FRANCIJA

39137

IFG – INTL FIN. GRP

ŠVEICE

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

SPĀNIJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVEICE

33559

INDYCAR AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30427

INFINIT AIR

SPĀNIJA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NAV NOTEIKTA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31081

INTERFACE OPS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIJA

37561

INTL GAMING TECH

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32524

INVESTAVIA

KAZAHSTĀNA

f11248

IP Aviation L.P.

KANĀDA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURASA

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAĒLA

30038

IXAIR

FRANCIJA

37780

Inversiones Davanic

KOLUMBIJA

f10263

Ithaca LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28006

JAPAT

ŠVEICE

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEITA

32986

JBS CONSULTING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31772

JCAS

ŠVEICE

26998

JDP FRANCE

FRANCIJA

26479

JET 2000

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

30713

JET AVIATION AG

ŠVEICE

30385

JET AVIATION FZCO

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37719

JET CONNECTIONS

APVIENOTĀ KARALISTE

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURGA

34614

JET DIRECT AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEICE

33769

JET ONE JSC

KAZAHSTĀNA

32848

JET PREMIER ONE

MALAIZIJA

38174

JET XPRESS

KOTDIVUĀRA

43624

JETKEY SAS

FRANCIJA

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIJA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPĀNA

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29395

JR EXECUTIVE

LIBĀNA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZĪLIJA

f13613

Jet Select LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

6510

KALAIR LTD.

SAŪDA ARĀBIJA

34887

KALDERON LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISIJA

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBĀNA

30709

KAZAVIA

KAZAHSTĀNA

32381

KB HOME

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29190

KBBD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35242

KNIGHT AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREJAS REPUBLIKA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12041

Key Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37923

LA AVIATION

ŠVEICE

40758

LA COMPAGNIE

FRANCIJA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIJA

30455

LAS VEGAS JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33111

LAYAN INTL.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

30595

LEACH CAPITAL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVEICE

13358

LIBYAN AIR CARGO

LĪBIJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIJA

25272

LOTUS AIR

ĒĢIPTE

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCIJA

24211

LOWA LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLIJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37092

LUIS FUENMAYOR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVEICE

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURGA

7764

LVMH SERVICES

FRANCIJA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

19696

LYRECO

FRANCIJA

f11360

LYS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10875

Layla Jet

BERMUDU SALAS

f13333

Ligon Air LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZĪLIJA

39587

M-EDIA AVIATION LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDU SALAS

34423

MACAU JET INTL

MAKAO ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALS

29993

MAG AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDU SALAS

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34992

MAINSAIL TRADING 93

DIENVIDĀFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34975

MALU AVIATION

KONGO

23021

MANAG'AIR

FRANCIJA

34019

MANO RIVER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1824

MARIN

FRANCIJA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

MONAKO

36263

MAROC TELECOM

MAROKA

1831

MARTIN BAKER

APVIENOTĀ KARALISTE

32707

MASC AIR LTD

ŠVEICE

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEICE

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAIZIJA

40818

MATRIX AVIATION 650

APVIENOTĀ KARALISTE

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITĀNIJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITĀNIJA

31978

MAXWELL AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27863

MAYES JOHN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

43460

MAZEN SHALABI

SAŪDA ARĀBIJA

f12986

MB AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31545

MDA SAS

FRANCIJA

31140

ME LEASING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1855

MEA AIR LIBAN

LIBĀNA

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDĪVU SALAS

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21443

METEO-FRANCE

FRANCIJA

f10316

MFP Services LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAIZIJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36859

MIDAS AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBĀNA

617

MIL BRAZIL

BRAZĪLIJA

702

MIL CANADA

KANĀDA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADORA

1098

MIL FRANCE

FRANCIJA

1800

MIL MALAYSIA

MALAIZIJA

34821

MILLETREIZE

FRANCIJA

26724

MILLION AIR SALT LAK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVĒNIJA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANĀDA

31331

MITRE AVIATION LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKA

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

35455

MONT BLANC AVIATION

ŠVEICE

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZĪLIJA

32755

MONTROSE GLOBAL

APVIENOTĀ KARALISTE

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34441

MOSCOW HELICOPTER

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35975

Macbens Patrimonial Ltda

UNGĀRIJA

f14311

Malridge Investments Ltd.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANĀDA

f10420

Marmalade Skies LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30280

Marsico Aviation, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12655

Mass Jet Lease

FILIPĪNAS

f10313

Mendota Aircraft Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24019

Mid East Jet

SAŪDA ARĀBIJA

f14952

Minter Management Limited

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

28010

Mondoil

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31770

N304RJ

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32270

N349BA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32370

N72RK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f1000

NAM AIRLINES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAŪDA ARĀBIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

ĒĢIPTE

34727

NATIONAL CITY COMM

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38371

NAVINTAIR INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31097

NEBULA LTD.

BERMUDU SALAS

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITĀLIJA

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIJA

34651

NEW CAIRO REAL EST

ĒĢIPTE

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35373

NEXT GENERATION VENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAŪDA ARĀBIJA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGĒRIJA

35941

NILE AIR

ĒĢIPTE

31199

NISSAN NTH AMERICA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32959

NOFA AVIATION

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

32963

NORDEX AIR

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVEICE

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISIJA

33212

NPM MANAGEMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36629

NW NORDWEST

ŠVEICE

22190

NWT AIRCRAFT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDU SALAS

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZĪLIJA

34415

Nomad Aviation

ŠVEICE

31264

O AIR

FRANCIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38509

ODYSSEE JET SA

LUKSEMBURGA

12316

OFTC.Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28984

OLDBURY HOLDINGS

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

35132

OMEGA VII

FRANCIJA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEICE

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURGA

36166

ONEXP

DĀNIJA

32311

OPENSKIES

FRANCIJA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPŪRA

36943

ORION AIR GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28050

OUTFITTER AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

4139

OYONNAIR

FRANCIJA

29465

Oakmont Holdings, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44402

Oakwood Books, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31395

Outpost International, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32859

Ovlas sa

NIGĒRIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKA

38406

PARADOX BIRDS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26289

PARAFFIN AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36994

PEABODY ENERGY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38284

PEACH AVIATION

JAPĀNA

35524

PETRO AIR

LĪBIJA

34403

PHEEBE LIMITED

APVIENOTĀ KARALISTE

43772

PHENIX JET INTL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33969

PHENOMAIR

FRANCIJA

32252

PLANET AVIATION UU

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2176

PPG INDUSTRIES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONĒZIJA

32060

PREMIER AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDĀNIJA

35261

PRESTOIL SAS

FRANCIJA

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNISIJA

4095

PRIVATAIR

ŠVEICE

24429

PRIVATAIR SA

PORTUGĀLE

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUKSEMBURGA

32346

PROFRED PARTNERS LLP

APVIENOTĀ KARALISTE

36931

PSD

FRANCIJA

f11206

PVM Management LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10350

Pacific Coast Feather Company

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30188

Pacific Connection Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36039

Paradox Security Sys

KANĀDA

29691

Pinnacle Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

31595

Premier Aviation

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

28189

Proair charter

VĀCIJA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATARA

1427

RAININ AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36817

RCR JETS AG

ŠVEICE

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVEICE

37695

REAL FLY SARL

MAROKA

31655

REATEX INVEST

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIJA

30061

REIMS AVIATION IND

FRANCIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDU SALAS

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34680

RJH ADVISORY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31630

RJM AVIATION

ČADA

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKA

31808

ROTOR TRADE 2

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31026

ROUST TRADING

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZĪLIJA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ŠVEICE

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKA

37548

RSR-614RD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35879

RUBICON AVIATION

APVIENOTĀ KARALISTE

35828

Related Companies

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14565

Retraite Verte Limited

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f10385

Rex Realty Co

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44808

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZĪLIJA

f10391

Roux Investment Mngt Co

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22656

S EGYPT

ĒĢIPTE

22439

S ALGERIE

ALŽĪRIJA

13351

S BURKINA FASO

BURKINAFASO

22442

S CONGO D.R. (KIN)

KONGO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTIJA

22426

S GABON

GABONA

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIJA

22438

S MONACO

MONAKO

22524

S NIGERIA

NIGĒRIJA

22576

S SENEGAL

SENEGĀLA

22977

S TCHAD

ČADA

33152

SAAD AIR LTD

BAHREINA

22756

SABRINA FISHERIES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38042

SABY FINANCE

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

27640

SAESA

SPĀNIJA

f11791

SAF FLIGHT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANCIJA

25946

SALEM AVIATION

SAŪDA ARĀBIJA

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

5373

SATENA

KOLUMBIJA

36114

SAUCAR LIMITED

APVIENOTĀ KARALISTE

5432

SAUDI OGER

SAŪDA ARĀBIJA

30067

SAVENCIA

BEĻĢIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIJA

31959

SBM GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32560

SCD BV

NĪDERLANDE

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERŪNA

31358

SCM ARUBA A.V.V.

UKRAINA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIJA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZĪLIJA

1249

SELIA

FRANCIJA

27881

SERLUX

LUKSEMBURGA

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDU SALAS

35652

SFD RUSSIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f12875

SHADOWFAX LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ĶĪNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDU SALAS

34418

SIGMA AVIATION

ĪRIJA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32728

SILVER VENTURES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2466

SIRIUS

ŠVEICE

32892

SIRTE OIL COMPANY

LĪBIJA

24200

SIT-SET AVTN AG

ŠVEICE

35424

SJ MANAGEMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27746

SK TRAVEL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38247

SKY LINER AVIATION

ŠVEICE

43301

SKY PRIME AVTN SRV

SAŪDA ARĀBIJA

37810

SKYFIRST

FRANCIJA

40301

SKYMARK AIRLINES INC

JAPĀNA

38576

SKYSCRAPER LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRĀLIJA

34050

SKYWAY LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

19462

SKYWORK AIRLINES

ŠVEICE

35371

SL Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32149

SMART AVIATION

FRANCIJA

32805

SMART AVIATION HE

ĒĢIPTE

f13550

SME Equipment Leasing

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31695

SN AIR MALI

MALI

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRANCIJA

29738

SNC BOETOS

FRANCIJA

30770

SNC CAVOK

FRANCIJA

37669

SNS IMPORTADORA

BRAZĪLIJA

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANĀDA

3517

SOFAXIS

FRANCIJA

22730

SOGERMA

FRANCIJA

26645

SONNIG

ŠVEICE

40696

SONNIG INT PRVT JET

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

38553

SORENS GROUP LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGĒRIJA

5752

SOUTHERN CROSS USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35993

SPACEWING COMPANY

SAŪDA ARĀBIJA

17921

SPECIALISED TRANSP.

APVIENOTĀ KARALISTE

37714

SPEEDFLY SARL

FRANCIJA

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

ŠVEICE

27840

SPHINX WINGS

ŠVEICE

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32789

SPRINGWAY LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPŪRA

39234

SRTS

FRANCIJA

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIJA

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBĀNIJA

35421

STAR JET LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2574

STARJET AVIATION

ŠVEICE

24204

STARLING AVIATION

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

33748

STARLINK AVIATION

KANĀDA

31400

STARR EQUIPMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAHSTĀNA

28156

STEELCASE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37550

STEELE AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32436

STENSRUD VENTURES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33040

STORMJETS SA

ŠVEICE

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCIJA

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANCIJA

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

31657

SUN AIR (EGYPT)

ĒĢIPTE

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

ĒĢIPTE

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVEICE

25392

SWIFT-AERO, JSC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVEICE

33362

SYMPHONY MASTER UAE

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

38298

SYPHAX AIRLINES

TUNISIJA

f12601

Sapphire International Group, Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14957

Setfair Aviation Ltd.

MENAS SALA

37718

Sfera Jet LLC

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

38579

Sino Jet Management Limited

ĶĪNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12484

Sonic Financial

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21791

Southern Cross International

NĪDERLANDE

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11008

Success Master Ltd.

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

5967

Synthes USA Sales LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38197

TAA AVIATION LTD

ŠVEICE

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRAZĪLIJA

44356

TAG AVIATION MALTA

MALTA

159

TAG AVIATION SA

ŠVEICE

26797

TAK AVIATION UK LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NIGĒRA

35843

TANELA VENTURES LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽĪRIJA

31962

TAT LEASING

FRANCIJA

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANCIJA

36518

TERRY BROWN

KANĀDA

28634

THALES

FRANCIJA

799

THE COCA-COLA COMPANY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32042

THE FUTURA CORP

KANĀDA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30353

TIGER AIRWAYS SINGPR

SINGAPŪRA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKARA

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZĪLIJA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČADA

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIJA

29860

TPS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26086

TRADLUX

LUKSEMBURGA

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEKSIKA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAIVĀNA

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCIJA

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONĒZIJA

2752

TUNIS AIR

TUNISIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21666

TUTOR SALIBA CORPORATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28237

TWIN JET

FRANCIJA

28467

TY AIR INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10437

Target Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10497

The Yucaipa Companies LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36894

Thorn Air Ltd

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10498

Tracinda Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f14951

Transcontinental Properties Limited

APVIENOTĀ KARALISTE

f11188

Trian Fund Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28221

UAS UNITED AVIATION

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

f10814

UETA, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

UKRAINA

38877

UNI AIR TAIWAN

TAIVĀNA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZA

32094

UNION PACIFIC CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34874

UNITED AVIATION (OM)

LĪBIJA

38621

UNITED AVTN MGMT

SAŪDA ARĀBIJA

28092

UNITED HEALTHGROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

3329

United Technologies Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24318

VALAVIA

FRANCIJA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDU SALAS

10637

VALMONT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

34280

VEREIN DC3

ŠVEICE

40919

VGS ACFT LEASING

APVIENOTĀ KARALISTE

37581

VIA JETS OOD.SRL

BULGĀRIJA

19445

VIETNAM AIRLINES JSC

VJETNAMA

33703

VIKING AVIATION LTD.

APVIENOTĀ KARALISTE

23952

VOLARE AIRCOMPANY

UKRAINA

38134

VOLPE AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27628

VULCAN AVIATION

APVIENOTĀ KARALISTE

23592

VULCAN INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33249

Voyage International

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

35615

WADI AVIATION

KAIMANU SALAS

30891

WAF LTD

KAIMANU SALAS

34990

WAHA CAPITAL

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

36777

WALKER AIR SVCS

AUSTRĀLIJA

34886

WATANIA AIRWAYS

KUVEITA

35351

WAVES JET

JORDĀNIJA

6924

WEDGE AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29491

WELLS AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

f10476

WGL Capital Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31064

WHITE LOTUS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32294

WILKES AND MCHUGH

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f1071

WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)

SENTMARTĒNA

31765

WINDS AWAY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37331

WINDWARD AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36782

WINGS AIR

INDONĒZIJA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMĪBIJA

32063

WIP TRADING

ŠVEICE

35668

WORLD FUEL SVCS EUR

APVIENOTĀ KARALISTE

31938

WREN ACQUISITIONS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

42945

Waste Connections Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f2006

Whitejets

BRAZĪLIJA

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCIJA

2941

YEMENIA

JEMENA

11467

YUM BRANDS INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31488

YYA AVIATION

ŠVEICE

f10823

Yet Again, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPĪNAS

43094

ZETTA JET

SINGAPŪRA

35614

ZOGBI LUCIANO

ŠVEICE

32665

ZYMAN AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS


ISLANDE

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

38156

ACTION AVIATION UK

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

32255

AERO GMBH

VĀCIJA

499

AERODATA AKTIENGES 1

VĀCIJA

23200

AERODYNAMICS USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36014

AEROMARITIME INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34802

AIR AMBULANCE SPEC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35659

AIR CAPITAL PILOT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32461

AIR CHATEAUX

FRANCIJA

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANĀDA

39197

AIRKROL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33255

AIRON AIR

DĀNIJA

9117

AIRSUR

SPĀNIJA

34407

ALCI AVIATION

KANĀDA

f11420

ALTEX LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10024

AM General, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INDIJA

30047

ASHTON AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

14399

ASTAR USA LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

911

AUGSBURG AIR SERVICE

VĀCIJA

33503

AVIATION INVENTORY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38160

AVON AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32522

AVSTAR INTL CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37888

AVTN CONSULTANTS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35734

AVTN PARTN. AMERICA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32830

AZA AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36035

AZIZ HASSANALI

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1502

Air Atlanta Icelandic

ISLANDE

f13607

Almond Forest Investments LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33277

Altbridge Projects Ltd.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f10803

American Seafood's Group

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12473

B.F. Limited Partnership

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24074

BABCOCK AND BROWN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLANDE

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28620

BURAQ AIR

LĪBIJA

f10063

Bacchus Consulting, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10075

BankNote Aviation Corp.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

42204

Bar-Aero LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10077

Basic Capital Majestic

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

42769

BioTek Instruments, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37168

Bravo Bravo Investments LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35163

Buddy 4, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33155

C3J CHARTER LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33307

CANADIAN NORTH

KANĀDA

34660

CARIBOU INDUSTRIES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33272

CIRRUS AIR CLUB

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35180

CJ3 CHARTER LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31719

CLICK MEXICANA

MEKSIKA

32604

CLOSE AIR

ISLANDE

35366

COMFORT LINE LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12972

CONGO MINING & SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVEICE

39053

CORPORATE AIR SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10119

Chris James

BAHAMU SALAS

f10895

Cooper Industries

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34678

DANA AIRLINES

NIGĒRIJA

38130

DFASS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30049

DOVE AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

11028

DUNCAN AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2766

DYNAMIC PARTNERS BV

NĪDERLANDE

32738

EAST AIR

TADŽIKISTĀNA

17105

EFS AIRCRAFT

VĀCIJA

33139

ENEX AVIATION SA

MONAKO

f11774

ENGAGE AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

3782

ERNIR EHF

ISLANDE

30789

EUROLINE AIRCOMPANY

GRUZIJA

4540

EXO - 2T N&S AMERICA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36445

Estrella Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39126

FARSIGHT TECHNOL.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34667

FELIX AIRWAYS

JEMENA

3176

FLUGFELAG ISLANDS

ISLANDE

36160

FLY AWAY AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39146

FLYING FASTER SNC

FRANCIJA

32201

FOUNTAIN AIR

APVIENOTĀ KARALISTE

40721

FREEDOM AIRLINE

KENIJA

39194

FREEDOM AIRLINES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11142

Fine Line, L.P.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10608

Flight Management Services

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34954

GE CAPITAL SOLUTION

APVIENOTĀ KARALISTE

6331

GEMUE GMBH

ŠVEICE

29477

GIFFORD D

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34143

GLOBAL ACFT SOLUTION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38280

GLOBAL AIR CHRTRS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37726

GLOBAL WINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38723

HAMMER THOMAS J

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38218

HAPPY AIR TRAVELLERS

TAIZEME

23127

HARRIS AIR UTAH

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19833

HAWKER PACIFIC 2

AUSTRĀLIJA

37851

HAYAT HAVA VE ARAC

TURCIJA

30256

HELLO

ŠVEICE

f10985

HMC Interests LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36897

HOLDING TERRY A

APVIENOTĀ KARALISTE

26436

HOLIDAY RETIREMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36115

HZ AVIATION LTD

IZRAĒLA

f10800

Herzog Contracting Corp.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12242

Hope Million Ltd Bvi

BRITU VIRDŽĪNU SALAS

1479

ICELANDAIR

ISLANDE

33477

INTEGRA MAP

SPĀNIJA

f11407

IT AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31393

ITAB (2)

KONGO

34334

ITTAG LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10258

Indefensible Corporation (DJMD Corporation)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35682

Investair 300, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36959

JB AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12816

JCE LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25830

JEDINAK R AND R

KANĀDA

f11391

JEFFERSON FINANCIAL COMPANY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12803

JEM AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11814

JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

40113

JET TEST & TRANSPORT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36921

JETAVIVA LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30465

JETWORKS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31939

JOKLAFLUG

ISLANDE

36618

JPATS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13350

JT Aviation Leasing Co. LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

43418

Jesse Duplantis Ministries

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37333

KAVAN LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35730

KIRLAND 41025 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30456

KMI MANAGEMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35444

Koch Industries

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11783

L60-215 HOLDINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34973

LAMONT SEA MARITIME

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27994

LIFTWOOD

APVIENOTĀ KARALISTE

f10301

LKM, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10902

Landow 101 Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10996

Laurence Di Francesco

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38705

Logistics Business Services LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26857

MAINE AVIATION SALES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12845

MARI LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11446

MARIGOT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37082

MARK IV AVIATION LTD

BAHAMAS

32248

MARRON VENTURES

ŠVEICE

f11780

MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12795

MERCER AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36609

MIG AVIATION (UK)LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIJA

7907

MIL EGYPT (3)

ĒĢIPTE

1105

MIL ISRAEL

IZRAĒLA

1880

MIL MEXICO

MEKSIKA

1111

MIL NORWAY

NORVĒĢIJA

5556

MIL SAUDI (RSF)

SAŪDA ARĀBIJA

19955

MIL UKRAINE

UKRAINA

823

MIL US NAVY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

2799

MIL USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

44819

MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS INTEGRADOS SA DE CV

MEKSIKA

30154

MISSIONAIR S.L.

SPĀNIJA

f11373

MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34584

MUNSTER JET PARTNER

ĪRIJA

f13782

Manivalva, S.A

PANAMA

f12191

Mr Chow Enterprises, LTD

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10320

Mutual of Omaha

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35669

NATO AIRLIFT

LUKSEMBURGA

37436

NEXTANT AEROSPACE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35419

NORLANDAIR

ISLANDE

31976

OTTER INSPIRATIONS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12488

Onni Airways Ltd.

KANĀDA

27784

PACIFIC JET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33063

PANADERO ENERGY LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39027

PEAK PACIFIC GLOBAL

ĶĪNA

f11817

PEGASUS AVIATION II INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

9516

PEREGRINE AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38365

POSEIDON FINANCE

ŠVEICE

29769

PREMIERE FLIGHT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30137

PRIMERA AIR

ISLANDE

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANĀDA

30279

Papier Mettler

VĀCIJA

25580

Pioneer Private Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10370

Pyle Group LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31967

RADIOACTIVE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36291

RAFAN HOLDING BV

NĪDERLANDE

31179

RB AVTN USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

40267

REPUBLIC AIRWAYS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38738

REVA AIR AMBULANCE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38098

RH-Flugdienst GmbH & CO. KG

VĀCIJA

33695

ROSS AVIATION INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10763

Raven Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

42482

Redleaf Management Company, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23948

S GOUV.DU QUEBEC

KANĀDA

29518

SAAB ACFT OF AMERICA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIJA

38122

SERVICIOS AER. PROF.

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

36425

SINGAPORE FLYING C.

SINGAPŪRA

24369

SK-AIR

SLOVĀKIJA

32244

SKY JET AVTN UGANDA

UGANDA

32799

SKY KING INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38981

SKY RESEARCH INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32954

SLW INTERNATIONAL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32599

SOUTHERN AIR SYSTEMS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32603

SPRING AIR

APVIENOTĀ KARALISTE

36338

STRATEGIC MOVES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34530

SUMMER SUN TRADING

DIENVIDĀFRIKA

8397

SUNCOAST AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37653

SUNRISE AIRWAYS

TANZĀNIJAS SAVIENOTĀ REPUBLIKA

34627

SWIFTJET INC.

KANĀDA

f11884

Saratoga, INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

20236

Sequoia Properties, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28475

Silk Way Airlines

AZERBAIDŽĀNA

f12111

Supervalu Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35130

Switchback Argentina, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30863

TABY AIR MAINTENANCE

ZVIEDRIJA

30936

TANGO-LIMA AVIATION

FRANCIJA

34842

TINKLER GROUP AVTN

AUSTRĀLIJA

31974

TOWER AVTN OF READIN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32766

TRADEWIND AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38201

TRONOS CANADA

KANĀDA

32928

TUNISAIR EXPRESS

TUNISIJA

f11516

Tamarack Flight Management

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39039

Telescope Capital, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11002

Titan International Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10447

Town Fair Tires

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25448

UKRAINE CARGO AIRWAY

UKRAINA

35124

UNICREDIT GLOBAL

AUSTRIJA

36942

UNITED ACFT SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35464

UNIVERSAL AIR SVCS

APVIENOTĀ KARALISTE

28951

US EPPERSON UNDERWRT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

20609

VOLKSWAGEN USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11345

VS MANAGEMENT LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11852

Valor Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10841

W&J Air, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

38980

WAYPOINT AERONAUTIC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11376

WESTERN ASSET MANAGEMENT CO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11383

WESTWIND BROTHERS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11029

WHITE LODGING SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39113

WORLD MARKET AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

6357

WORLD WIDE AIRCRAFT

KANĀDA

38716

WORLDWIDE ACFT SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

40090

WOW AIR

ISLANDE

f11839

Western Air Crews

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12486

Wolrd Heir, Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37431

ZAIN SD FZE

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

34395

ZAPOLARYE

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA


ĪRIJA

CRCO identifikācijas Nr.

Ekspluatanta nosaukums

Ekspluatanta valsts

34931

Blue Nightingale Trading

DIENVIDĀFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANĀDA

37435

921BE LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35023

ACFT FINANCE TRUST

ĪRIJA

31510

ACP JETS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11447

ADC AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10775

ADP Aviation, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

132

AER LINGUS

ĪRIJA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23714

AERO TOY STORE LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28752

AEROMANAGMENT GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

ĪRIJA

32813

AIR BLESSING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

7057

AIR SHAMROCK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32218

AIR TAHOMA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28432

AIR TREK

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30118

AIRCRAFT INTL RENT

ĪRIJA

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12838

ALEDO SUB LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26140

ALLTECH

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12957

AMC 50 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27173

APACHE CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38618

AR INVESTMENTS LLC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

ĪRIJA

29280

ASTOR STREET ASSET

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33136

ATLANTIC AV KTEB

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DĀNIJA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

f11798

AVION SALES LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29670

Aero Ways Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10007

Air Reese, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10765

Alaska Eastern Partners

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36324

Altis

ĪRIJA

33209

Altivia Flight

SINGAPŪRA

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26369

B&G LEASING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANĀDA

31686

BARNARD AVIATION

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1537

BAXTER HEALTH CARE

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34487

BAZIS INTL INC.

KANĀDA

33090

BEACON AVIATION

ĪRIJA

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

25114

BECKER GROUP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32660

BEDEK AVIATION

IZRAĒLA

38915

BEL AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33247

BLUE CITY HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11410

BORG HOLDINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31975

BOULDER US

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAIZEME

1868

Bard (C.R. Bard Inc)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12103

Benson Football, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35372

Bindley Capital Partners

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12682

Bombardier New Aircraft

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

36888

Boston Scientific Corp

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11899

C C Media Holdings Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35160

C. Dot Aviation, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30896

CCA AIR CHARTER

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29250

CENTURION AVTN SRVCS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11418

CESSNA FINANCE CORP

APVIENOTĀ KARALISTE

36860

CESSNA FINANCE CORP

APVIENOTĀ KARALISTE

5078

CINTAS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21455

CITYJET

ĪRIJA

36082

CMC GROUP INC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

19036

CORPORATE JETS PA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28444

CROSS AVTN

APVIENOTĀ KARALISTE

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13609

Center for Disease Detection LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12458

Codale Electric Supply Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13788

Constellation Productions

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10129

Corporate Flight Services, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30753

Covidien

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10987

Cozzens and Cudahy Air

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10650

DARBY HOLDINGS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31690

DELTA JET USA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24235

DENISTON ENTERPRISES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30715

DMB Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35370

DOMINOS PIZZA (2)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12713

DSS214 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35072

EAC AIR LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

8339

EATON

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1009

ELI LILLY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23828

EMC IRELAND

ĪRIJA

23627

EMERCOM RUSSIA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

33649

ENCORE 684 LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10176

Energy Corporation of America

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33361

FAGEN INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANĀDA

32271

FAST LINK EGYPT

ĒĢIPTE

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ĪRIJA

21578

FEDERAL MOGUL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28181

FERRO CORP

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30469

FIRST VIRTUAL AIR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31774

FLYING SQUIRREL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ĪRIJA

3826

FRIEDKIN INTL

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10208

Flightstar Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11889

Futura Travels Limited

INDIJA

44079

GAINJET IRELAND LTD

ĪRIJA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38550

GC INTERNATIONAL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ĪRIJA

26624

GENERAL MILLS SALES

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

38543

GEORGE GUND 3

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12778

GIV EXEC JET LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVEICE

3964

GOODYEAR

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10230

GPAir Limited

KANĀDA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

26847

GREENHILL AVTN

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11239

GameStop, Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13449

General Dynamics Land Systems

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f12159

Gilead Sciences

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

10229

Goodman Real Estate, Inc.

VĀCIJA

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22958

Group Holdings

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f13612

Guthy Renker Aviation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

28219

HARLEY-DAVIDSON

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31054

HEAVYLIFT INT.

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ĪRIJA

5170

HUMANA

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

42446

Hormel Foods Corporation

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11193

IAMAW

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

24747

IFFTG

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32500

ILFC IRELAND LTD

ĪRIJA

f11378

INDIGO MANAGEMENT CO

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

21409

IRVING AIR SERVICE

KANĀDA

27861

JEP LEASING

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

22094

JEPPESEN UK LTD

APVIENOTĀ KARALISTE

32549

JET CLIPPER JOHNNY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35926

JET LOGISTICS INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35981

JET SHARES ONLY

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

32652

JET SMART INC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

30210

JET-A-WAY CHARTERS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

39282

James S Offield

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

31850

Jarden Corp

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

34314

Jet Direct Aviation (iesniedzis maksātnespējas pieteikumu 25.02.2009.)

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10282

John M. Connors, Jr.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1584

Johnson&Johnson

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

35520

Jones International Aviation LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

8180

KELLOGG

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10287

Kenair, Inc.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

f10713