3.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/5


Labojums Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2018/303 (2018. gada 27. februāris) par darbīgās vielas Reynoutria sachalinensis ekstrakta neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 59, 2018. gada 1. marts )

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/303 publikāciju uzskata par spēkā neesošu.