14.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 231/27


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1237

(2018. gada 12. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 17. martā Padome pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP.

(2)

2018. gada 12. martā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/392 (2), ar ko Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie pasākumi tika atjaunoti vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Ievērojot, ka joprojām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, Lēmums 2014/145/KĀDP būtu jāatjauno vēl uz sešiem mēnešiem.

(4)

Padome ir pārskatījusi katru iekļaušanu sarakstā, kas ietverts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, un nolēma grozīt informāciju par dažām personām un vienībām.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2019. gada 15. martam.”

2. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 12. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/392 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 69, 13.3.2018., 48. lpp.).


PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām, kā izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Personas:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 15.7.1974.

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komandieri, bet pēc tam deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot Ukrainas Jūras spēkiem doto zvērestu.

Viņš bija Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes komandiera vietnieks līdz 2015. gada oktobrim.

Kopš 2015. gada viņš studē Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba militārajā akadēmijā.

17.3.2014.

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir North Ossetia parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

17.3.2014.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg (bijusī Leningrad)

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes runaspersonas vietnieks.

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un pašlaik – šīs komitejas loceklis.

17.3.2014.

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Maskava

Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

21.3.2014.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye (Ukrainas PSR)

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un militārā dienesta.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir Krievijas Federācijas padomes loceklis, kur viņš pārstāv anektēto Sevastopoles pilsētu.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

Pildot Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.3.2014.

32.

Lt. Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Dzimšanas datums: 5.12.1959.

Dzimšanas vieta: Osh, Kirgīzijas PSR

Bijušais faktiskais komandieris nelikumīgi anektētās Krimas teritorijā dislocētajiem Krievijas spēkiem (kurus Krievija turpina oficiāli dēvēt par “vietējiem pašaizsardzības spēkiem”). Bijušais dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks. Pašlaik viņš ir Krievijas Ģenerālštāba militārās akadēmijas Valsts pārvaldes un valsts drošības nodaļas vadītājs.

21.3.2014.

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1983.

Dzimšanas vieta: Khartsyzsk, Donetsk region

Viens no ideoloģiski radikālās organizācijas “People's Militia of Donbas” līderiem. Aktīvi piedalījās vairāku valdības ēku ieņemšanā Doņeckas apgabalā.

“Doņeckas tautas republikas Tautas padomes” loceklis, “Tautas padomes Informācijas politikas un informācijas tehnoloģiju komitejas” bijušais priekšsēdētājs un pašreizējais loceklis.

29.4.2014.

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Dzimšanas datums: 25.7.1980.

Dzimšanas vieta: Makiikva (Donetsk oblast)

Viens no bijušajiem pašpasludinātās “Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku vadītājiem. Kā paziņojis viens no “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem Pushylin, šo spēku mērķis ir “aizsargāt Doņeckas Tautas Republikas tautu un republikas teritoriālo integritāti”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainas PSR, vai Yevpatoria, Ukrainas PSR

Valsts Domes locekle, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas priekšsēdētāja vietniece.

12.5.2014.

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Dzimšanas datums: 20.6.1956. vai 6.10.1956.

Dzimšanas vieta: Djerzjinsk, Donetsk region

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Dzimšanas datums: 17.5.1954.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta (FSB) Piektā dienesta komandieris.

Kā augsta ranga FSB virsnieks (ģenerālpulkvedis) viņš vada dienestu, kas atbildīgs par izlūkošanas operāciju un starptautisku darbību pārraudzīšanu.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Dzimšanas datums: 10.7.1981.

Dzimšanas vieta: Kuibyshev (Samara)

Valsts Domes loceklis.

Kā Domes loceklis viņš paziņoja par neatzītās, tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“de facto vēstniecības” atklāšanu Maskavā, viņa darbības veicina to, ka tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Pašlaik Krievijas Valsts Domes Fiziskās audzināšanas, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region

Bijušais Krasnodaras apgabala gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. To darot, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

Bijušais Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministrs.

25.7.2014.

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Dzimšanas datums: iespējams 23.7.1981.

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” runaspersona, kas nāca klajā ar deklarācijām, cita starpā attaisnojot Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu bruņoto grupējumu cīņas, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

Bijusī LNR Preses dienesta runaspersona.

30.7.2014.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Dzimšanas datums: 23.9.1976.

Dzimšanas vieta: Maskava

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Maskavas pārstāvis. Savos paziņojumos inter alia runājis par kaujinieku gatavību vest partizānu karu un par Ukrainas armijas ieroču sistēmu sagrābšanu. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viens no bijušajiem “Union of Donbas Volunteers” līderiem.

12.9.2014.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Dzimšanas datums: 11.2.1968.

Krievijas armijas ģenerālmajors. Bijušais komandieris 76. gaisa divīzijai, kas ir bijusi iesaistīta Krievijas militārajā klātbūtnē Ukrainas teritorijā, jo īpaši Krimas nelikumīgās aneksijas laikā. Kopš 2018. gada – gaisa spēku štāba vadītāja vietnieks.

12.9.2014.

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Dzimšanas datums: 29.9.1982. vai 23.9.1982.

Savā agrākajā amatā – kā tā sauktais “Luhanskas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs” – viņš bija atbildīgs par tā saukto “vēlēšanu” rīkošanu “Luhanskas Tautas Republikā”2014. gada 2. novembrī. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas. Laikā no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim viņš bija “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un rīkojot nelikumīgās “vēlēšanas”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”. Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālas vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs kopš 2015. gada oktobra.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА)f

Dzimšanas datums: 20.1.1988.

Dzimšanas vieta: Krasnoarmëisk

Bijusī tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.)

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Lugansk region

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktobrim). Pašreiz pilda tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministra” pienākumus.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Dzimšanas datums: 17.7.1970.

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.”

 

Vienības:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“3.

T. s. “Lugansk People's Republic

Луганская народная республика

Luganskaya narodnaya respublika

Oficiāla informācija:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tā saukto “Luhanskas tautas republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 22. maijā t. s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja t. s. “Novorossijas federālo valsti”.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

T. s. “Donetsk People's Republic

Донецкая народная республика

Donétskaya naródnaya respúblika

Oficiāla informācija:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

Tā sauktā “Doņeckas Tautas republika” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā t. s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par t. s. “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

6.

International Union of Public AssociationsGreat Don Army

Международный Союз Общественных ОбъединенийВсевеликое Войско Донское

Oficiāla informācija:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Tālruņa numurs:

+7-8-908-178-65-57

Sociālie mediji: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard

Adrese: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Otra adrese: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

Great Don army” izveidoja “Cossack National Guard”, kas ir atbildīga par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, kā arī apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīta ar Nikolay Kozitsyn, kas ir kazaku spēku komandieris un ir atbildīgs par to separātistu komandēšanu Ukrainas austrumu daļā, kuri cīnās pret Ukrainas valdības spēkiem.

25.7.2014.

7.

Sobol

Соболь

Oficiāla informācija:

http://soboli.net

Sociālie mediji:

http://vk.com/sobolipress

Tālruņa numurs:

(0652) 60-23-93

E-pasts: SoboliPress@gmail.com

Adrese: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station “Central”).

Radikāla paramilitāra organizācija, kas atbildīga par atklātu atbalsta paušanu spēka izmantošanai, lai izbeigtu Ukrainas kontroli Krimā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Atbildīga par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

8.

T. s. “Lugansk Guard

Луганская гвардия

Sociālie plašsaziņas līdzekļi un cita informācija:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luhanskas pašaizsardzības paramilitārs grupējums, kas atbildīgs par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīts ar German PROPOKIV kungu, aktīvu līderi, kas ir atbildīgs par piedalīšanos Ukrainas drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēkas ieņemšanā, un kas no ieņemtās ēkas ierakstīja video vēstījumu prezidentam Putinam.

25.7.2014.

9.

T. S. “Army of the Southeast

Армии Юго-Востока

http://lugansk-online.info/statements

Sociālie mediji:

http://vk.com/lugansksbu

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā.

Atbildīgs par Drošības dienesta ēkas ieņemšanu Luhanskas reģionā.

Saistīts ar Valeriy BOLOTOV kungu, kas bija norādīts kā viens no grupējuma līderiem.

Saistīts ar Vasyl NIKITIN kungu, kas atbildīgs par “Luhanskas Tautas republikas valdības” separātistu “pārvaldības” darbībām.

25.7.2014.

10.

T. s. “Donbas People's Militia”“Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса

Sociālie mediji:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

E-pasts: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Brīvprātīgo tālruņi Krievijā:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

vai e-pasts: novoross24@mail.ru

Adrese: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kas atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību. Kaujinieku grupa cita starpā 2014. gada aprīļa sākumā pārņēma kontroli pār vairākām valdības ēkām Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā ir saistīta ar Pavel Gubarev, kurš ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un ir pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

25.7.2014.

11.

Vostok battalion

Батальон Восток

Sociālie mediji:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā. Atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Aktīvi piedalījās militārajās operācijās, kuru rezultātā tika ieņemta Doņeckas lidosta.

“Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa.

25.7.2014.

16.

Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” (agrākais nosaukums – sanatorija “Nizhnyaya OreandaСанаторийНижняя Ореанда”)

Resort “Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий “Нижняя Ореанда”)

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par sanatoriju un kūrortu asociācijas izveides jautājumiem” Nr. 1767-6/14, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par sanatorijai “Nizhnyaya Oreanda” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2014. gada 9. oktobrī kā Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ “НИЖНЯЯ ОРЕАНДА” ПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Dibinātājs: Krievijas Federācijas prezidenta administrācija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014.

17.

“Krimas republikas” uzņēmums “Azov distillery plant

Крымское республиканское предприятиеАзовский ликёро-водочннй завод

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kods: 01271681

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 2014. gada 9. aprīlī“Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836- 6/14 “Par “Krimas republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par “Azovsky likerovodochny zavod” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

Norit bankrota procedūra.

25.7.2014.

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное обществоКонцерн воздушно-космической обороныАлмаз – Антей””

(jeb CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; jeb ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; jeb ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКОAлмаз – Антей”)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Tīmekļa vietne: almaz-antey.ru;

E-pasta adrese: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme–gaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi Almaz-Antey kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

24.

Doņeckas republika

(publiska organizācija)

Донецкая республика

Oficiāla informācija:

http://oddr.info/

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā. Tās vadītājs ir Alexander ZAKHARCHENKO, un dibinātājs – Andriy PURGIN.

29.11.2014.

25.

Miers Luhanskas reģionam (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā sauktās “Luhanskas tautas republikas” tā sauktajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiāla informācija:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” nelikumīgajām tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

30.

Sparta battalion

БатальонСпарта

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Doņeckas tautas republikas” tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa. Dēvēta par militāro vienību 08806. 2017. gada novembrī šī vienība tika nosaukta nogalinātā separātistu militārā komandiera Arsen Pavlov (jeb Motorola) vārdā.

16.2.2015.

33.

Prizrak brigade

БригадаПризрак

mail@prizrak.info

Tālr.: 8985 130 9920

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

Arī dēvēta par 14. motorizēto šāvēju bataljonu.

16.2.2015.”