17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/35


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 65, 2017. gada 10. marts )

17. lappusē 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā:

tekstu:

“iii)

paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz visnesenāko finanšu gadu, par kuru vēl nav pieejami revidētie rezultāti;”

lasīt šādi:

“iii)

paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz iepriekšējo finanšu gadu, par kuru vēl nav pieejami revidētie rezultāti;”.

32. lappusē 26. panta 1. punktā:

tekstu:

“CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir efektīvas tekošās dienas kredīta atlīdzības procedūras, kas atbilst 2. un 3. punktā minētajām prasībām.”

lasīt šādi:

“CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir efektīvas tekošās dienas kredīta atlīdzības procedūras, kas atbilst 2. punktā minētajām prasībām.”