20.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 312/9


Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (2017. gada 12. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu vienoto dokumentu, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 94. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un atsauci uz produkta specifikācijas publikāciju attiecībā uz nosaukumu vīna nozarē (Skalický rubín (ACVN))

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 224, 2017. gada 13. jūlijs )

(2017/C 312/08)

10. lappusē 4. punktā, “Vispārīgie analītiskie parametri”:

tekstu:

“Minimālais kopējais skābums – 3,5 meq/l”

lasīt šādi:

“Minimālais kopējais skābums (izteikts vīnskābē) – 3,5 grami uz litru”.