2.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/57


Labojums Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2016/34)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2016. gada 20. decembris )

43. lappusē 13. pantā:

tekstu:

“2.   Atkāpjoties no 3. panta b) punkta, 9. panta 4. punkta, 15. panta 1. punkta un 17. panta 2. punkta, sintētisko instrumentu novērtēšanai var piemērot šādus alternatīvus noteikumus:”

lasīt šādi:

“2.   Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta, 9. panta 4. punkta, 15. panta 1. punkta un 17. panta 2. punkta, sintētisko instrumentu novērtēšanai var piemērot šādus alternatīvus noteikumus:”.