7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/10


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/375

(2015. gada 6. marts),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno septiņas personas un sešas vienības.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K. GERHARDS


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A un B iedaļā iekļauto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstu papildina ar turpmāk minētajām personām un vienībām.

A.   Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

199.

Bayan Bitar

(jeb Dr. Bayan Al-Bitar)

Adrese: PO Box 11037 Damascus, Sīrija

Organisation for Technological Industries (OTI) Syrian Company for Information Technology (SCIT) izpilddirektors; abas vienības ir Sīrijas Aizsardzības ministrijas, kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmumi.

OTI palīdz izgatavot ķīmiskos ieročus Sīrijas režīma vajadzībām.

OTI un SCIT izpilddirektors Bayan Bitar sniedz atbalstu Sīrijas režīmam. Ņemot vērā viņa lomu ķīmisko ieroču ražošanā, arī viņam pienākas daļa atbildības par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.

Tā kā viņš šajās vienībās ieņem vadošu amatu, viņš tiek saistīts arī ar OTI un SCIT vienībām, kuras ir iekļautas sarakstā.

7.3.2015.

200.

Brigādes ģenerālis Ghassan Abbas

Adrese: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique

(arī SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)

Vadītājs sarakstā iekļautā Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) filiālē, kas atrodas pie Jumraya/Jmraiya.

Viņš ir iesaistījies ķīmisko ieroču izplatīšanā un ķīmisko ieroču uzbrukumu organizēšanā, tostarp 2013. gada augustā Ghouta, tādēļ viņam pienākas daļa atbildības par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.

Kā netālu no Jumraya/Jmraiya esošās SSRC/CERS filiāles vadītājs Ghassan Abbas sniedz atbalstu Sīrijas režīmam.

Tā kā viņš ieņem vadošu amatu SSRC, viņš tiek saistīts arī ar SSRC vienību, kas ir iekļauta sarakstā.

7.3.2015.

201.

Wael Abdulkarim

(jeb Wael Al Karim)

Adrese: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Apvienotie Arābu Emirāti

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Sīrija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Apvienotie Arābu Emirāti

Sarakstā iekļautās vienības Pangates International Corp Ltd izpilddirektors; šī vienība darbojas kā starpnieks naftas piegādē Sīrijas režīmam.

Pangates izpilddirektors Wael Abdulkarim nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam un gūst labumu no tā. Viņam ir augsts amats arī sarakstā iekļautajā vienībā Al Karim Group, kas ir Pangates mātesuzņēmums.

Tā kā viņš ieņem vadošus amatus Pangates un Al Karim Group, viņš tiek saistīts arī ar šīm sarakstā iekļautajām vienībām.

7.3.2015.

202.

Ahmad Barqawi

(jeb Ahmed Barqawi)

Adrese: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates.Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Sīrija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Apvienotie Arābu Emirāti

Ģenerāldirektors Pangates International Corp Ltd, kura darbojas kā starpnieks naftas piegādē Sīrijas režīmam, un Al Karim Group vadītājs. Gan Pangates International, gan Al Karim Group Padome ir iekļāvusi sarakstā.

Pangates ģenerāldirektors un kā tā mātesuzņēmuma Al Karim Group vadītājs Ahmad Barqawi nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam un gūst labumu no tā. Ņemot vērā viņa augstos amatus Pangates un Al Karim Group, viņš ir arī saistīts ar sarakstā iekļautajām vienībām Pangates International un Al Karim Group.

7.3.2015.

203.

George Haswani

(jeb Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adrese: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sīrija

Ievērojams Sīrijas uzņēmējs, HESCO Engineering and Construction Company (liela Sīrijas inženierijas un būvniecības uzņēmuma) līdzīpašnieks. Viņam ir ciešas saiknes ar Sīrijas režīmu.

Kā vidutājs naftas iepirkumos no ISIL Sīrijas režīma vajadzībām George Haswani nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam un gūst labumu no tā.

Viņš gūst labumu no režīma arī no labvēlīgas attieksmes, tostarp no līguma, kas piešķirts viņam kā liela Krievijas naftas uzņēmuma Stroytransgaz apakšuzņēmējam.

7.3.2015.

204.

Emad Hamsho

(jeb Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Sīrija

Ieņem augstu pārvaldes amatu Hamsho Trading.

Viņš nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam, jo ieņem vadošu amatu Hamsho Trading, kas ir Hamsho International meitasuzņēmums, kuru Padome iekļāvusi sarakstā. Viņš tiek arī saistīts ar Hamsho International vienību, kura ir iekļauta sarakstā.

Emad Hamsho finansē Shabiha bruņotos grupējumus, kas savukārt savāc tēraudu no Sīrijas režīma bruņoto spēku un bruņoto grupējumu iznīcinātajām teritorijām un pārkausē to vietējās Syria Steel (Hmisho Steel) rūpnīcās. Viņš ir arī Sīrijas Dzelzs un tērauda padomes viceprezidents, līdz ar sarakstā iekļautajiem režīma uzņēmējiem, piemēram, Ayman Jaber. Viņš ir arī saistīts ar Bashar Al-Assad.

7.3.2015.

205.

Samir Hamsho

(jeb Samer; Sameer; Hamisho; Hanchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Sīrija

Samir Hamsho ir ievērojams Sīrijas uzņēmējs, kurš gūst labumu no režīma un sniedz tam atbalstu. Viņš ir īpašnieks un priekšsēdētājs vienībā Al Buroj un Syria Steel/Hmisho Steel, kuras ir Hamsho Trading meitasuzņēmumi, kas ir Hamsho International, kuru Padome iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums.

Rūpniecības ministrs 2014. gada martā iecēla viņu Homsas Tirdzniecības palātā.

Tādējādi viņš sniedz atbalstu Sīrijas režīmam un gūst labumu no saviem sakariem ar režīmu.

Viņš ir saistīts arī ar sarakstā iekļautajām vienībām Hamsho International, Syria Steel SA un Al Buroj Trading.

7.3.2015.

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

65.

Organisation for Technological Industries

(jeb Technical Industries Corporation (TIC))

Adrese: PO Box 11037 Damascus, Sīrija

Sīrijas Aizsardzības ministrijas, kuru Padome iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums.

OTI ir iesaistīts ķīmisko ieroču izgatavošanā Sīrijas režīma vajadzībām.

Tādēļ tas ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.

Kā Sīrijas Aizsardzības ministrijas meitasuzņēmums tas arī tiek saistīts ar vienību, kura ir iekļauta sarakstā.

7.3.2015.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adrese: PO Box 11037 Damascus, Sīrija

Organisation for Technological Industries (OTI) meitasuzņēmums, un līdz ar to Sīrijas Aizsardzības ministrijas, kuru Padome iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums. Tā sadarbojas arī ar Sīrijas Centrālo banku, kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā.

OTI un Aizsardzības ministrijas meitasuzņēmums SCIT tiek saistīts ar šīm sarakstā iekļautajām vienībām.

7.3.2015.

67.

Hamsho Trading

(jeb Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Sīrija

Hamsho International, kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums.

Kā tāds Hamsho Trading tiek saistīts ar vienību Hamsho International, kura ir iekļauta sarakstā.

Atbalsta Sīrijas režīmu ar savu filiāļu, tostarp Syria Steel, starpniecību. Ar savu filiāļu starpniecību tas ir saistīts ar tādām grupām kā režīmu atbalstošie Shabiha militārie grupējumi.

7.3.2015.

68.

Syria Steel SA

(jeb Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Sīrija

Hamsho Trading meitasuzņēmums, līdz ar to arī Hamsho International, kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums. Kā tāds Syria Steel SA tiek arī saistīts ar sarakstā iekļautu vienību. Syria Steel arī atbalsta Sīrijas režīmu, sadarbojoties ar Shabiha bruņotajiem grupējumiem un ražojot bruņojumu.

7.3.2015.

69.

Al Buroj Trading

(jeb Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Sīrija

Hamsho Trading meitasuzņēmums, līdz ar to arī Hamsho International, kuru Padome iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums.

Kā tāds Al Buroj Trading tiek saistīts ar vienību Hamsho International, kura ir iekļauta sarakstā.

7.3.2015.

70.

DK Group

(jeb DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adreses: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libāna

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libāna

DK Group nodrošina jaunas banknotes Sīrijas Centrālajai bankai.

Tādējādi DK Group nodrošina atbalstu režīmam. Ņemot vērā tās banknošu nodrošināšanas attiecības, tā ir arī saistīta ar sarakstā iekļautu vienību, Sīrijas Centrālo banku.

7.3.2015.