28.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/28


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 294, 2014. gada 10. oktobris )

18. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“397

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

lasīt šādi:

“397

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

23. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“673

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

lasīt šādi:

“673

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

23. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“725

Alkil (C12-C14) etilbenzilamonija hlorīds (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x”

lasīt šādi:

“725

Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonija hlorīds (ADEBAC (C12–C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x”

25. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“952

Bacillus sphaericus 2362, celms ABTS-1743

IT

Mikroorganisms

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”

 

 

 

lasīt šādi:

“952

Bacillus sphaericus

IT

Mikroorganisms

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”

 

 

 

25. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, celms SA3A

IT

Mikroorganisms

Neattiecas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”

 

 

 

lasīt šādi:

“955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotips H14

IT

Mikroorganisms

Neattiecas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”

 

 

 

25. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“1014

Sudraba ceolīts

SE

Neattiecas

Neattiecas

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-Fenoksibenzil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-fenotrīns)

IE

Neattiecas

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Amīni, N-C12-14 (pāra skaitļa)-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produkti ar hloretiķskābi (ampolīts 20)

IE

Neattiecas

139734-65-9

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lasīt šādi:

“1014

Sudraba ceolīts

SE

Neattiecas

Neattiecas

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

931

Amīni, N-C12-14 (pāra skaitļa)-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produkti ar hloretiķskābi (ampolīts 20)

IE

Neattiecas

139734-65-9

 

x

x

x”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. lappusē II pielikuma 1. daļā:

tekstu:

“868

Poli(heksametilēnbiguanīds)

FR

Polimērs

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x”

 

 

 

 

 

 

 

lasīt šādi:

“868

Poli(heksametilēnbiguanīds)

FR

Polimērs

91403-50-8

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x”

 

 

 

 

 

 

 

29. lappusē II pielikuma 2. daļā:

tekstu:

“214

Miristalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-il-1H-benzimidazols (tiabendazols)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecildimetilamonija bromīds (skatīt 949. ierakstu)

 

219-234-1

2390-68-3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lasīt šādi:

“214

Miristalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecildimetilamonija bromīds (skatīt 949. ierakstu)

 

219-234-1

2390-68-3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. lappusē III pielikuma tabulas sestās rindas trešajā slejā:

tekstu:

“31.9.2023.”

lasīt šādi:

“30.9.2023.”