15.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 208/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 752/2014

(2014. gada 24. jūnijs),

ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā ir uzskaitīti tie augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, uz kuriem attiecas minētajā regulā noteiktie maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi (MAL) un kuriem piemēro minētās regulas noteikumus.

(2)

Minētās regulas I pielikumā būtu jānorāda papildu informācija par attiecīgajiem produktiem, jo īpaši attiecībā uz šo produktu nosaukumu sinonīmiem un to sugu zinātniskajiem nosaukumiem, pie kurām attiecīgie produkti pieder.

(3)

Skaidrības labad būtu jāmaina Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikuma struktūra, minēto pielikumu sadalot divās daļās. Pirmajā daļā būtu jāuzskaita tie augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, uz kuriem attiecas MAL, savukārt otrajā daļā būtu jāuzskaita pārējie produkti, uz kuriem attiecas tie paši MAL, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 396/2005 2. panta 1. punktā.

(4)

Tā kā turpmāk MAL, iespējams, tiks noteikti apstrādātiem pārtikas produktiem, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. pantā, minētās regulas I pielikuma A daļā būtu jāpievieno jauns ieraksts, kurā tiktu ietverti minētie produkti.

(5)

Tā kā paredzams, ka Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumam būs jauna struktūra, minētā pielikuma zemsvītras piezīmes būtu jāpielāgo un – vajadzības gadījumā – jāsvītro, lai novērstu liekvārdību.

(6)

Apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem notika ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību, un to komentāri ir ņemti vērā.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

A DAĻA

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas minēti 2. panta 1. punktā un uz kuriem attiecas MAL

Kods

Kategorija

Grupa

Grupas vai apakšgrupas galvenais produkts  (1)

Zinātniskie nosaukumi

Produkta daļa, uz kuru attiecas MAL

Apakšgrupa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

 

 

0110000

 

Citrusaugļi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0110010

 

 

Greipfrūti

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Apelsīni

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Citroni

Citrus limon

 

0110040

 

 

Laimi

Citrus aurantifolia

 

0110050

 

 

Mandarīni

Citrus reticulata; syn. Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Citi (2)

 

 

0120000

 

Koku rieksti

 

 

Viss produkts pēc čaumalas atdalīšanas (izņemot kastaņus)

0120010

 

 

Mandeles

Amygdalus communis; syn. Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Brazīlijas rieksti

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Indijas rieksti

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastaņi

Castanea crenata

Viss produkts ar čaumalu

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosrieksti

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Lazdu rieksti

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadāmijas rieksti

Macadamia ternifolia; syn. Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekanrieksti

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pīniju rieksti

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistācijas

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Valrieksti

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Citi (2)

 

 

0130000

 

Sēkleņi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0130010

 

 

Āboli

Malus domestica

 

0130020

 

 

Bumbieri

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Cidonijas

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mespili

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Lokvas/Japānas mespili

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Citi (2)

 

 

0140000

 

Kauleņi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0140010

 

 

Aprikozes

Armeniaca vulgaris; syn. Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Ķirši (saldie)

Cerasus avium; syn. Prunus avium

 

0140030

 

 

Persiki

Persica vulgaris; syn. Prunus persica

 

0140040

 

 

Plūmes

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Citi (2)

 

 

0150000

 

Ogas un sīkie augļi

 

 

Viss produkts pēc kauslapiņu, lapu vainaga un kātiņu atdalīšanas (izņemot jāņogas un upenes)

0151000

 

a)

vīnogas

 

 

 

0151010

 

 

Galda vīnogas

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Vīna vīnogas

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

zemenes

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

ogas uz dzinumiem

 

 

 

0153010

 

 

Kazenes

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Ziemeļu kaulenes

Rubus caesiuse

 

0153030

 

 

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Citi (2)

 

 

0154000

 

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

 

 

0154010

 

 

Zilenes

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Dzērvenes

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

Ribes nigrum

Augļi ar kātiņiem

Ribes rubrum

0154040

 

 

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Mežrožu paaugļi

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Vilkābeles ogas

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Plūškoka ogas

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Citi (2)

 

 

0160000

 

Dažādi augļi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas (izņemot ananasus)

0161000

 

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

0161010

 

 

Dateles

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Vīģes

Ficus carica

 

0161030

 

 

Galda olīvas

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumkvati

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambolas

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Hurmas

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Javas salas plūmes

Syzygium cumini

 

0161990

 

 

Citi (2)

 

 

0162000

 

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

0162010

 

 

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Ličī

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Pasifloru augļi

Passiflora edulis; syn. Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Opuncijas

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Hrizofilas

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Amerikas hurmas

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Citi (2)

 

 

0163000

 

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

0163010

 

 

Avokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Banāni

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaijas

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granātāboli

Punica granatum

 

0163060

 

 

Čerimojas

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Gvajaves

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananasi

Ananas comosus

Viss produkts pēc lapu vainaga atdalīšanas

0163090

 

 

Maizeskoka augļi

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Duriāni

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Guanabanas

Annona muricata

 

0163990

 

 

Citi (2)

 

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

0210000

 

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas (ja ir) atdalīšanas un augsnes daļiņu aizvākšanas

0211000

 

a)

kartupeļi

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

0212010

 

 

Manioki

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Batātes

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jamsi

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Marantas

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Citi (2)

 

 

0213000

 

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

0213010

 

 

Galda bietes

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Burkāni

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Sakņu selerijas

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Mārrutki

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Topinambūri

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastinaki

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Sakņu pētersīļi

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Redīsi

Raphanus sativus, redīsu grupa

 

0213090

 

 

Puravlapu plostbārži

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Kāļi

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Rāceņi

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Citi (2)

 

 

0220000

 

Sīpolu dārzeņi

 

 

Nobrieduši sīpoli pēc tam, kad noņemta viegli atdalāmā miza un augsnes daļiņas (izņemot lielos loksīpolus un Velsas sīpolus)

0220010

 

 

Ķiploki

Allium sativum

 

0220020

 

 

Sīpoli

Allium cepa, dārza sīpolu grupa

 

0220030

 

 

Šalotes

Allium cepa, Aggregatum grupa; syn. Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

Allium cepa, dārza sīpolu grupa

Nenobrieduši sīpoli ar pseidostublājiem, lapām un dažos gadījumos - pumpuriem

Allium fistulosum

0220990

 

 

Citi (2)

 

 

0230000

 

Augļu dārzeņi

 

 

 

0231000

 

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa un (Physalis ģints sugām) kauslapu atdalīšanas

0231010

 

 

Tomāti

Lycopersicum esculentum

 

0231020

 

 

Dārzeņpipari/paprika

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Baklažāni

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Citi (2)

 

 

0232000

 

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0232010

 

 

Gurķi

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Pipargurķīši

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Tumšzaļie kabači

Cucurbita pepo, cukīni grupa

 

0232990

 

 

Citi (2)

 

 

0233000

 

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0233010

 

 

Melones

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Lielaugļu ķirbji

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Arbūzi

Citrullus vulgaris; syn. Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Citi (2)

 

 

0234000

 

d)

cukurkukurūza

 

Zea mays convar. saccharata

Serde un vālīte bez apvalka

0239000

 

e)

citi augļu dārzeņi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0240000

 

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

 

Viss augs pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas (izņemot Briseles kāpostus un kolrābjus)

0241000

 

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

 

0241010

 

 

Brokoļi

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Ziedkāposti

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Citi (2)

 

 

0242000

 

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

0242010

 

 

Briseles kāposti

Brassica oleracea var. gemmifera

Tikai galviņas

0242020

 

 

Galviņkāposti

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Citi (2)

 

 

0243000

 

c)

lapu krustzieži

 

 

 

0243010

 

 

Ķīnas kāposti

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Lapu kāposti

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Citi (2)

 

 

0244000

 

d)

kolrābji

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Viss produkts pēc sakņu, augšdaļas un augsnes daļiņu (ja ir) atdalīšanas

0250000

 

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

Viss produkts pēc sakņu, bojāto ārējo lapu un augsnes daļiņu (ja ir) atdalīšanas (izņemot kressalātus un citus dīgstus, dzinumus, augu jaunās lapiņas (tostarp Brassica ģints sugas) un maurlokus)

0251000

 

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

 

0251010

 

 

Salātu baldriņi

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Salāti

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Platlapu cigoriņi/endīvijas

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

Lepidium sativum subsp. sativum

Viss produkts, kuru sēklas (dažreiz bumbuļi vai sīpoli) spēj dīgt ūdenī, augsnē, hidroponiskā substrātā, kā definēts EFSA publicētajā zinātniskajā atzinumā; EFSA Journal, 2011, 9(11):2424, 9. lpp.

0251050

 

 

Barbarejas

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Brūnās sinepes

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

Jebkādu (tostarp Brassica ģints sugu) augu jaunās lapiņas un lapu kātiņi, ko novāc līdz astotajai īsto lapu fāzei

0251990

 

 

Citi (2)

 

 

0252000

 

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

 

 

 

0252010

 

 

Spināti

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Anakampseras

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Mangoldi/lapu bietes

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Citi (2)

 

 

0253000

 

c)

vīnogulāju lapas

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

ūdenskreses

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

lapu cigoriņi

 

Cichorium intybus, Foliosum grupa

 

0256000

 

f)

garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

0256010

 

 

Kārvele

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Maurloki

Allium schoenoprasum

Lapas un pumpuri

0256030

 

 

Lapu selerijas

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Pētersīlis

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salvija

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rozmarīns

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Timināns

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Baziliks un ēdamie ziedi

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Lauru lapas

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragons

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Citi (2)

 

 

0260000

 

Pākšaugi

 

 

Viss produkts

0260010

 

 

Pupas (ar pākstīm)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Pupas (bez pākstīm)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Lēcas

Lens culinaris; syn. Lens esculenta

 

0260990

 

 

Citi (2)

 

 

0270000

 

Stublāju dārzeņi

 

 

Viss produkts pēc bojāto audu, augsnes un sakņu atdalīšanas (izņemot artišokus un rabarberus)

0270010

 

 

Sparģeļi

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Lapu artišoki

Cynara cardunculus, lapu artišoku grupa

 

0270030

 

 

Selerijas

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Fenheļi

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artišoki

Cynara cardunculus, artišoku grupa

Visa ziedkopa, arī tās pamatne

0270060

 

 

Puravi

Allium ampeloprasum ampeloprasum, puravu grupa; syn. Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarberi

Rheum rhabarbarum

Kāti pēc sakņu un lapu atdalīšanas

0270080

 

 

Bambusa dzinumi

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmu serdes

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Citi (2)

 

 

0280000

 

Sēnes, sūnas un ķērpji

 

 

Viss produkts pēc augsnes vai tās substrāta atdalīšanas

0280010

 

 

Kultivētas sēnes

 

 

0280020

 

 

Savvaļas sēnes

 

 

0280990

 

 

Sūnas un ķērpji

 

 

0290000

 

Aļģes un prokarioti

 

 

 

0300000

PĀKŠAUGI

 

 

 

Sausas sēklas

0300010

 

 

Pupas

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Lēcas

Lens culinaris; syn. Lens esculenta

 

0300030

 

 

Zirņi

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupīnas

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Citi (2)

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

 

0401000

 

Eļļas augu sēklas

 

 

Viss produkts pēc pogaļu, čaumalu un apvalka atdalīšanas, ja tas ir iespējams (izņemot kokvilnu)

0401010

 

 

Linsēklas

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Zemesrieksti

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Magoņu sēklas

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sezama sēklas

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Saulespuķu sēklas

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Rapšu sēklas

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sojas pupas

Glycine max

 

0401080

 

 

Sinepju sēklas

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Kokvilnas sēklas

Gossypium barbadense

Neatdalītas

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Ķirbju sēklas

Cucurbita pepo, Styrian Hulless grupa

 

0401110

 

 

Saflora sēklas

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Gurķenes sēklas

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Sējas idras sēklas

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Kaņepju sēklas

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Rīcinauga sēklas

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Citi (2)

 

 

0402000

 

Eļļas augu augļi

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas (izņemot olīvas eļļas ražošanai)

0402010

 

 

Olīvas eļļas ražošanai

Olea europaea var. europaea

Viss produkts pēc kātiņa un augsnes atdalīšanas

0402020

 

 

Eļļas palmas kodoli

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Eļļas palmas augļi

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapoki

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Citi (2)

 

 

0500000

GRAUDAUGI

 

 

 

Veseli graudi

0500010

 

 

Mieži

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Griķi un citi pseidograudaugi

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Kukurūza

Zea mays

 

0500040

 

 

Prosa

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Auzas

Avena sativa

 

0500060

 

 

Rīsi

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Rudzi

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sorgo

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Kvieši

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Citi (2)

 

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

 

 

 

0610000

 

Tējas

 

Camellia sinensis

Fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas lapas, stiebri un ziedi

0620000

 

Kafijas pupiņas

 

Coffea arabica

Zaļās pupiņas

Coffea canephora; syn. Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Zāļu tējas no

 

 

Kaltēts produkts

0631000

 

a)

ziediem

 

 

Ziedi pēc ziedkāta un bojāto lapu atdalīšanas (izņemot kumelītes)

0631010

 

 

Kumelīte

Chamaemelum nobile; syn. Anthemis nobilis

Ziedkopas, tostarp citas virszemes daļas, kuras nav iespējams tehniski atdalīt

Matricaria recutita; syn. Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibisks

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Roze

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmīns

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Liepa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn. Tilia argentea

 

0631990

 

 

Citi (2)

 

 

0632000

 

b)

lapām un garšaugiem

 

 

Lapas un aptverošās zaļās daļas pēc bojāto lapu atdalīšanas

0632010

 

 

Zemene

Fragaria × ananassa

 

0632020

 

 

Roibosa krūms

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Citi (2)

 

 

0633000

 

c)

saknēm

 

 

Saknes pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes daļiņu aizvākšanas

0633010

 

 

Baldriāns

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Žeņšeņs

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Citi (2)

 

 

0639000

 

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

 

0640000

 

Kakao pupiņas

 

Theobroma cacao

Fermentētas vai žāvētas pupiņas pēc čaumalas atdalīšanas

0650000

 

Ceratonija/Ceratonijas augļi

 

Ceratonia siliqua

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0700000

APIŅI

 

 

Humulus lupulus

Kaltētas rogas, arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

Vesels, sauss, sasmalcināts vai malts produkts

0810000

 

Sēklas

 

 

 

0810010

 

 

Anīsa sēklas

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Sējas melnsēklītes sēklas

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Selerija

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriandrs

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Ķimenes

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Dilles

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Fenhelis

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Grieķu sieramoliņa sēklas

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muskatrieksts

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Citi (2)

 

 

0820000

 

Augļi

 

 

 

0820010

 

 

Jamaikas pipari

Pimenta dioica; syn. Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Sičuānas pipari

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Pļavas ķimenes

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamons

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Kadiķogas

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vaniļa

Vanilla planifolia; syn. Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarinda augļi

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Citi (2)

 

 

0830000

 

Mizas

 

 

 

0830010

 

 

Kanēlis

Cinnamomum verum; syn. Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Citi (2)

 

 

0840000

 

Saknes vai sakneņi

 

 

 

0840010

 

 

Lakricas sakne

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Ingvers

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkuma

Curcuma longa; syn. Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Mārrutki

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Citi (2)

 

 

0850000

 

Pumpuri

 

 

 

0850010

 

 

Krustnagliņas

Syzygium aromaticum; syn. Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kaperi

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Citi (2)

 

 

0860000

 

Ziedu drīksnas

 

 

 

0860010

 

 

Safrāns

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Citi (2)

 

 

0870000

 

Sēklsedzes

 

 

 

0870010

 

 

Muskatrieksta miza

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Citi (2)

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot (izņemot cukurniedres)

0900010

 

 

Cukurbiešu saknes

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Cukurniedres

Saccharum officinarum

Viss produkts pēc bojāto audu, kā arī augsnes un sakņu atdalīšanas

0900030

 

 

Cigoriņu saknes

Cichorium intybus, Sativum grupa

 

0900990

 

 

Citi (2)

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

 

1010000

 

Audi

 

 

Viss produkts (izņemot muskuļus)

1011000

 

a)

cūku

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1011020

 

 

Taukaudi

 

 

1011030

 

 

Aknas

 

 

1011040

 

 

Nieres

 

 

1011050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1011990

 

 

Citi (2)

 

 

1012000

 

b)

liellopu

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1012020

 

 

Taukaudi

 

 

1012030

 

 

Aknas

 

 

1012040

 

 

Nieres

 

 

1012050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1012990

 

 

Citi (2)

 

 

1013000

 

c)

aitu

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1013020

 

 

Taukaudi

 

 

1013030

 

 

Aknas

 

 

1013040

 

 

Nieres

 

 

1013050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1013990

 

 

Citi (2)

 

 

1014000

 

d)

kazu

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1014020

 

 

Taukaudi

 

 

1014030

 

 

Aknas

 

 

1014040

 

 

Nieres

 

 

1014050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1014990

 

 

Citi (2)

 

 

1015000

 

e)

zirgu

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1015020

 

 

Taukaudi

 

 

1015030

 

 

Aknas

 

 

1015040

 

 

Nieres

 

 

1015050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1015990

 

 

Citi (2)

 

 

1016000

 

f)

mājputnu

 

 

 

1016010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1016020

 

 

Taukaudi

 

 

1016030

 

 

Aknas

 

 

1016040

 

 

Nieres

 

 

1016050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1016990

 

 

Citi (2)

 

 

1017000

 

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

1017010

 

 

Muskuļi

 

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku atdalīšanas

1017020

 

 

Taukaudi

 

 

1017030

 

 

Aknas

 

 

1017040

 

 

Nieres

 

 

1017050

 

 

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1017990

 

 

Citi (2)

 

 

1020000

 

Piens

 

 

Viss produkts ar tauku saturu 4 % (masas) (3)

1020010

 

 

Liellopi

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Aitas

Ovis aries

 

1020030

 

 

Kazas

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Zirgi

Equus caballus

 

1020990

 

 

Citi (2)

 

 

1030000

 

Putnu olas

 

 

Viss produkts pēc čaumalas atdalīšanas (4)

1030010

 

 

Cāļi

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Pīles

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Zosis

Anser anser

 

1030040

 

 

Paipalas

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Citi (2)

 

 

1040000

 

Medus un pārējie biškopības produkti

 

N.

 

1050000

 

Abinieki un rāpuļi

 

 

 

1060000

 

Sauszemes bezmugurkaulnieki

 

 

 

1070000

 

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

 

 

 

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI  (5)

 

 

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI  (5)

 

 

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI  (5)

 

 

 

 

N.

Nepiemēro.

B DAĻA

Pārējie 2. panta 1. punktā minētie produkti.

Atsauces uz A daļu

 

Kods

Citi produkti, uz kuriem attiecas tie paši MAL  (6)

Kategorija

Kods

Grupas vai apakšgrupas galvenais produkts vai  grupas vai apakšgrupas nosaukums

 

Vispārpieņemtais nosaukums/sinonīmi

Zinātniskais nosaukums

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Greipfrūti

 

0110010-001

Japānas apelsīna hibrīdi

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pampelmūzes

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

Svītijas

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Mandarīna un pomelo hibrīdi (krustojums)

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Mandarīna un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas)/“Ugli®”

Citrus tangelo

 

0110010-990

Pārējie Citrus paradisi hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0110020

Apelsīni

 

0110020-001

Bergamotes

Citrus bergamia

 

0110020-002

Rūgtie apelsīni/skābie apelsīni

Citrus aurantium

 

0110020-003

Sarkanie apelsīni

Citrus sinensis

 

0110020-004

Sarkanie apelsīni

Citrus sinensis

 

0110020-005

Činoto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Trīslapu apelsīni

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Pārējie Citrus sinensis hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0110030

Citroni

 

0110030-001

Pirkstainie citroni

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Citroni

Citrus medica

0110040

Laimi

 

0110040-001

Indijas saldie laimi

Citrus limettioides

 

0110040-002

Kafiris laimi

Citrus hystrix

 

0110040-003

Saldie citroni/Ādama āboli

Citrus limetta

 

0110040-004

Persijas laimi

Citrus latifolia

0110050

Mandarīni

 

0110050-001

Kalamondīni

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementīni

Citrus clementina

 

0110050-003

Kleopatras mandarīni

Citrus reshni

 

0110050-004

Mineolas

Citrus tangelo

 

0110050-005

Sacumas

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tanžerīni

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangori

Citrus nobilis

 

0110050-990

Pārējie Citrus reticulata hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0120010

Mandeles

 

0120010-001

Aprikožu kauliņi

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Rūgtās mandeles

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kanāriju rieksti

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Olveida kanāriju rieksti

Canarium ovatum

0120050

Kokosrieksti

 

0120050-001

Beteļrieksti

Areca catechu

0120060

Lazdu rieksti

 

0120060-001

Zīles

Quercus spp.

 

0120060-002

Dižlazdu rieksti

Corylus maxima

0120080

Pekanrieksti

 

0120080-001

Carya ovata rieksti

Carya ovata

0120090

Pīniju rieksti

 

0120090-001

Citu sugu pīniju rieksti, izņemot Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Pārējās Pinus ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0130010

Āboli

 

0130010-001

Mežāboli

Malus sylvestris

 

0130010-002

Meksikas vilkābeles āboli

Crataegus mexicana

0130020

Bumbieri

 

0130020-001

Āzijas bumbieri

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Savvaļas bumbieri

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Ķīnas baltie bumbieri

Pyrus bretschneideri

0130030

Cidonijas

 

0130030-001

Ķīnas pseidocidonijas

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Krūmcidonijas

Chaenomeles japonica

0140010

Aprikozes

 

0140010-001

Japānas aprikozes

Prunus mume

 

0140010-002

Nektarīna un aprikozes hibrīdi

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140020-001

Vēlās ievas ogas

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Kapuli ievas ogas

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virdžīnijas ievas ogas

Prunus virginiana

 

0140020-004

Parastā kizila ogas

Cornus mas

 

0140020-005

Tūbainie ķirši

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Morelo ķirši

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Persiki

 

0140030-001

Plakanaugļu persiki

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektarīni

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Pārējie Persica vulgaris (sinonīms Prunus persica) hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0140040

Plūmes

 

0140040-001

Amerikas plūmes

Prunus americana

 

0140040-002

Jūrmalas plūmes

Prunus maritima

 

0140040-003

Ķiršplūmes

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Šaurlapu plūmes

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Ķīnas zizifa ogas

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Cvečes

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Renklodes

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japānas plūmes

Prunus salicina

 

0140040-009

Klamačplūmes

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabeles

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Aprikozes hibrīdi

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Plūmes “Nadia®”

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Ērkšķu dzeloņplūmes

Prunus spinosa

0151010

Galda vīnogas

 

0151010-001

Asās aktinīdijas (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Ķīnas šizandra ogas

Schisandra chinenesis

0151020

Vīna vīnogas

 

0151020-001

Amūras vīnogas

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muskatvīnogas

Vitis rotundifolia

0152000

Zemenes

 

0152000-001

Smaržīgās zemenes

Fragaria moschata

 

0152000-002

Meža zemenes

Fragaria vesca

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153020-001

Boizenes

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Kazeņavenes

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Kazeņavenes (hibrīds)

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Izcilās avenes

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Kazeņavenes (Tai kazeņaveņu hibrīds)

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Mazziedu avenes

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Jonga kazeņkaules (hibrīds)

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Pārējās Rubus sugas un hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153030-001

Arktikas kazenes

Rubus arcticus

 

0153030-002

Melnās kazenes

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Korejas kazenes

Rubus coreanus

 

0153030-004

Vilkābeļlapu kazenes

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Kauleņavenes

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Japānas avenes

Rubus phoenicolasius

0154010

Zilenes

 

0154010-001

Aronijas (melnās, sarkanās un violetās )

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Parastās miltenes

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Mellenes

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Zilenes

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Parastās bārbeles

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Zelta jāņogas

Ribes aureum

 

0154010-009

Zilā sausserža ogas

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Sarkanās mellenes

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Upeņērkšķogas (hibrīds)

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Korintes

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Parastās mirtes ogas

Myrtus communis

 

0154010-014

Punduru akrotihes ogas

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Brūklenes

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Ziemeļamerikas brūklenes

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Gaulterijas

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Parastie smiltsērkšķi

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Korintes

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Gvajaves

Ugni molinae

 

0154010-021

Ērkšķogas Ribes divaricatum

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Pārējās Ribes un Vaccinium ģints sugas un hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0154020

Dzērvenes

 

0154020-001

Lācenes

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Vistenes

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

 Kunzea pomifera ogas

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Mitchella repens ogas

Mitchella repens

 

0154020-008

Mazās dzērvenes/Eiropas dzērvenes

Vaccinium oxycoccus

0154080

Plūškoka ogas

 

0154080-001

Morella rubra ogas

Morella rubra

 

0154080-002

Shepherdia argentea ogas

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Maclura tricuspidata ogas

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Pundurplūškoka ogas

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Parastās irbenes ogas

Viburnum opulus

 

0154080-006

Vienirbuļa vilkābeles ogas

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Divirbuļu vilkābeles ogas

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Grewia asiatica ogas

Grewia asiatica

 

0154080-009

Syzygium luehmannii koka ogas

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Parastā pīlādža ogas

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Alkšņlapu korintes

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Šaurlapu eleagna ogas

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Mājas pīlādža ogas

Sorbus domestica

0161010

Dateles

 

0161010-001

Euterpe oleracea ogas

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Palmas Astrocaryum vulgare augļi

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Palmas Hyphaene thebaica augļi

Hyphaene thebaica

0161030

Galda olīvas

 

0161030-001

Canarium tramdenum augļi

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Canarium album augļi

Canarium album

 

0161030-003

Balanites aegyptiacus augļi

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkvati

 

0161040-001

Laimkvati

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumi kumkvati

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagami kumkvati

Fortunella margarita

 

0161040-990

Pārējās Fortunella sugas un hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0161050

Karambolas

 

0161050-001

Spondias cytherea augļi

Spondias cytherea

 

0161050-002

Indijas ērkšķogas Phyllanthus emblica

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Hibrīda Vasconcellea × heilbornii augļi

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Averrhoa bilimbi augļi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Rietumu anakardijas augļi

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Indijas jujubes

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Brazīlijas vīnogu koka augļi

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Pomeraki

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Spondias pinnata augļi

Spondias pinnata

 

0161050-010

Bouea macrophylla augļi

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Carissa macrocarpa augļi

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni augļi

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Pomeraki

Syzygium jambos

 

0161050-014

Sarkanās spondijas

Spondias purpurea

 

0161050-015

Sandoricum koetjape augļi

Sandoricum koetjape

0161070

Javas salas plūmes

 

0161070-001

Acerolas ķirši

Malpighia glabra

 

0161070-002

Lielaugļu zemeņkoka augļi

Arbutus unedo

 

0161070-003

Myrciaria dubia augļi

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karandas

Carissa carandas

 

0161070-005

Chrysobalanus icaco augļi

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumičamas

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Mombīnu spondijas

Spondias mombin

 

0161070-008

Javas salas āboli

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Phyllanthus acidus ogas

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Jūras vīnogas

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Pitangas

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Syzygium aqueum augļi

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Syzygium cordatum augļi

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Syzygium guineense augļi

Syzygium guineense

0162020

Ličī

 

0162020-001

Longani

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marulas

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salaki

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

Melicoccus bijugatus augļi

Melicoccus bijugatus

0162030

Pasifloru augļi/marakujas

 

0162030-001

Mīkstās pasifloras

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Milzu pasifloras

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Saldās pasifloras

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Monsteras augļi

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Spārnainās pasifloras

Passiflora alata

0162040

Indiešu vīģes/opuncijas

 

0162040-001

Pūķaugļi

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Sarkanās pitaijas

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Saguaro kaktusa augļi

Carnegiea gigantea

0162060

Amerikas hurmas

 

0162060-001

Melnās hurmas

Diospyros digyna

 

0162060-002

Zaļās sapotes

Pouteria viridis

 

0162060-003

Baltās sapotes

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Dzeltenās sapotes

Pouteria campechiana

0163010

Avokado

 

0163010-001

Avokado eļļas ražošanai

Persea americana

0163020

Banāni

 

0163020-001

Lielie banāni

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Pundurbanāni

Musa acuminata

 

0163020-005

Miltu banāni

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaijas

 

0163040-001

Blighia sapida augļi

Blighia sapida

 

0163040-002

Acca sellowiana augļi

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Lansium domesticum augļi

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostāni

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Solanum quitoense augļi

Solanum quitoense

 

0163040-006

Nebraskas banāni

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarillo

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Čerimojas

 

0163060-001

Limonia acidissima augļi

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilamas

Annona diversifolia

 

0163060-003

Pouteria sapota augļi

Pouteria sapota

 

0163060-004

Genipa americana augļi

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasāni

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutāni

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodillas

Manilkara zapota

 

0163060-008

Zvīņainās anonas augļi

Annona squamosa

 

0163060-009

Tīklainās anonas augļi

Annona reticulata

0163070

Gvajaves

 

0163070-001

Brazīlijas gvajaves

Psidium guineense

 

0163070-002

Peru gvajaves

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

Kostarikas gvajaves

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Gvajaves Psidium sartorianum

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Gvajaves Psidium acutangulum

Psidium acutangulum

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163090-001

Džekfrūti

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Pārējās Artocarpus ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0200000

0211000

apakšgrupa

a)

Kartupeļi

 

0211000-001

Kartupeļi Andigena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Manioki

 

0212010-001

Xanthosoma violaceum saknes

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Ēdamās kannas saknes

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

Ēdamie čajoti

Sechium edule

 

0212010-004

Kolokāzijas

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Tannijas

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Amorphophallus konjacsaknes

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Xanthosoma sagittifolium saknes

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamsi

 

0212030-001

Jamsa pupas

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Ziemeļamerikas vīnogulāju sakņu bumbuļi

Apios americana

 

0212030-003

Pachyrhizus ahipa sakņu bumbuļi

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Pachyrhizus erosus sakņu bumbuļi

Pachyrhizus erosus

0212040

Marantas

 

0212040-001

Indijas lotosa saknes

Nelumbo nucifera

0213020

Burkāni

 

0213020-001

Galda burkāni (dažādu krāsu)

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Pundurburkāni

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Mārrutki

 

0213040-001

Ārstniecības pienenes saknes

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Dzeltenās drudzenes saknes

Gentiana lutea

0213050

Topinambūri

 

0213050-001

Sārmenes Stachys affinis saknes

Stachys affinis

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213070-001

Dižzirdzenes saknes

Angelica archangelica

 

0213070-002

Klinšu noragas saknes

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Ārstniecības lupstāja saknes

Levisticum officinale

 

0213070-004

Lielās nātres saknes

Urtica dioica

 

0213070-005

Pārējās Urtica ģints sugas, kas citur nav minētas

 

 

0213070-006

Bumbuļu kārveles saknes

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Redīsi

 

0213080-001

Rutki

Raphanus sativus

 

0213080-002

Japānas redīsi “Daikon”

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Cietķērsas Lepidium meyenii saknes

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Dārza redīsi

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Zemesmandeles

Cyperus esculentus

0213090

Plostbārži

 

0213090-001

Lielā diždaža saknes

Arctium lappa

 

0213090-002

Tīruma pulkstenītes saknes

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Melnie plostbārži/melnsakne

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Cemeres Sium sisarum saknes

Sium sisarum

 

0213090-005

Spānijas artišoki

Scolymus hispanicus

0213110

Rāceņi

 

0213110-001

Sareptas sinepju sakņu bumbuļi

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Ķiploki

 

0220010-001

Māzerainie ķiploki

Allium obliquum

0220020

Sīpoli

 

0220020-001

“Cipollotto Nocerino” (ACVN)

Allium cepa, dārza sīpolu grupa

 

0220020-002

Pērļu sīpoli

Allium ampeloprasum ampeloprasum, puravu grupa, (syn: Allium porrum)

 

0220020-003

Ķīnas sīpoli

Allium chinense

 

0220020-004

Sīpoli konservēšanai/marinēti sīpoli

Allium cepa, dārza sīpolu grupa

0220030

Šalotes

 

0220030-001

Pelēkās šalotes

Allium oschaninii

 

0220030-002

Persijas šalotes

Allium stipitatum

0220040

Lielie loksīpoli/zaļie loki

 

0220040-001

Daudzposmu sīpoli

Allium ×proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tomāti

 

0231010-001

Parastie fizāļi

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Peru fizāļi

Physalis peruviana

 

0231010-003

Ķiršveida tomāti

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Ēdamie fizāļi

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

Parastās līcijas augļi/godži ogas

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Žodzeņlapu naktenes augļi

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Bumbierveida tomāti

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Physalis philadelphica augļi

Physalis philadelphica

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0231020-001

Čili pipari

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Baklažāni

 

0231030-001

Solanum macrocarpon augļi

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Solanum aethiopicum augļi

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Solanum incanum augļi

Solanum incanum

 

0231030-005

Solanum torvum augļi

Solanum torvum

0232010

Gurķi

 

0232010-001

Gurķi Cucumis melo var. flexuosus

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Sējas gurķi

Cucumis sativus

0232020

Īsaugļu gurķi

 

0232020-001

Īsaugļu gurķi Cucumis anguria subsp. anguria

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Kabači

 

0232030-001

Asmalu lufas/dekoratīvie ķirbīši

Luffa acutangula

 

0232030-002

Kalabaši

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Ēdamie čajoti

Sechium edule

 

0232030-004

Coccinia grandis augļi

Coccinia grandis

 

0232030-005

Trichosanthes dioica augļi

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Čūskveida trihozanti

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Balzambumbieri

Momordica charantia

 

0232030-008

Kabači/cukīni/patisoni

Cucurbita pepo

0233010

Melones

 

0233010-001

Kivano/ragainie melongurķi

Cucumis metuliferus

0233020

Ķirbji

 

0233020-001

Muskatķirbji

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Samtainie ķirbji

Benincasa hispida

 

0233020-003

Lielaugļu ķirbji (vēlīnās šķirnes)

Cucurbita maxima

0234000

apakšgrupa

d)

Cukurkukurūza

 

0234000-001

Jaunā kukurūza

Zea mays

0241010

Brokoļi

 

0241010-001

Sparģeļu kāposti

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Ķīnas brokoļi

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Parachinensis šķirnes turnepši (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Pavasara brokoļi

Brassica rapa, brokoļu grupa

0241020

Ziedkāposti

 

0241020-001

Ziedkāposti “Romanesco”

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Galviņkāposti

 

0242020-001

Smailie galviņkāposti

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Sarkanie galviņkāposti

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Savojas kāposti

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Baltie galviņkāposti

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243010-001

Rosularis šķirnes Ķīnas kāposti

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Sareptas sinepju laksti

Brassica juncea

 

0243010-003

Kāposti Brassica perviridis

Brassica perviridis

 

0243010-004

Ķīnas kāposti “Mizuna” (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Ķīnas kāposti

Brassica chinensis

 

0243010-006

Turnepšu laksti (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Lapu kāposti

 

0243020-001

Kroklapu kāposti/kolardi

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Lopbarības kāposti/kacenkāposti

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Longata šķirnes lopbarības kāposti

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Kolrābju lapas (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Pabularia šķirnes lapu kāļi

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Costata šķirnes kāposti

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Salātu baldriņi/rapunceļi

 

0251010-001

Dūnaugļu baldriņu lapas

Valerianella eriocarpa

0251020

Salāti

 

0251020-001

Kraukšķīgie lapu salāti/ledus salāti/lapu salāti “Lollo bionda”/lapu salāti “Lollo rosso”

Lactuca sativa, kraukšķīgo lapu salātu grupa

 

0251020-002

Griežamie lapu salāti

Lactuca sativa, griežamo lapu salātu grupa

 

0251020-003

Galviņsalāti/kāpostsalāti

Lactuca sativa, sviesta salātu grupa

 

0251020-004

Romiešu salāti/kosas salāti

Lactuca sativa, kosas salātu grupa

0251030

Salātu cigoriņi/platlapu endīvijas

 

0251030-001

Sprogainie cigoriņi/krokotās endīvijas

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Pieneņu lapas

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Salāti “Puntarelle”

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radikjo/sarkanie salātu cigoriņi

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Salātgalvu cigoriņi

Cichorium intybus, salātgalvu cigoriņu grupa

 

0251030-006

Savvaļas cigoriņi/parastie cigoriņi

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251040-001

Lucernas dīgsti

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Ķīnas ķiploka dīgsti

Allium tuberosum

 

0251040-003

Brokoļu dīgsti

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Japānas redīsu “Daikon” dīgsti

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Ingvera asni

Zingiber officinale

 

0251040-006

Pupiņu Vigna radiata dīgsti

Vigna radiata

 

0251040-007

Zirņu dzinumi un dīgsti

Pisum sativum

 

0251040-008

Sējas pazvērītes/rukolas dīgsti

Eruca sativa

 

0251040-009

Sojas dīgsti

Glycine max

 

0251040-010

Saulespuķu dzinumi un dīgsti

Helianthus annuus

 

0251040-011

Diedzēti kvieši/kviešu asni

Triticum aestivum

 

0251040-990

Pārējās sugas, ko izmanto dīgstu un dzinumu ražošanā

 

0251060

Sējas pazvērīte/rukola

 

0251060-001

Šaurlapu divsēkle

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Kultūras, ko novāc agrīnā lapu augšanas fāzē (ieskaitot Brassica sugas)

 

0251080-001

Lapu bietes/mangoldi

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Salātu cigoriņi/platlapu endīvijas

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Sareptas sinepju laksti

Brassica juncea

 

0251080-004

Salāti

Lactuca sativa

 

0251080-005

Spināti

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Pārējās sugas, ko novāc agrīnā lapu augšanas fāzē

 

0252010

Spināti

 

0252010-001

Amaranta spināti/ “Pak-khom”

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Tannijas lapas/cestrumi

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernoniju dzimtas augi

Vernonia spp.

 

0252010-008

Nagaino pupiņu lapas

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Manioku lapas

Manihot esculenta

 

0252010-010

Vainaga krizantēmu lapas

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Jaunzēlandes spināti

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Dārza balodenes lapas

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Batāšu lapas

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Xanthosoma sagittifoliumlapas

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Portulaki

 

0252020-001

Jūraszāles “Agretti”

Salsola soda

 

0252020-002

Salikornijas/jūras sparģeļi

Salicornia europea

 

0252020-003

Piejūras klinšu salikornijas

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Jūrmalas miķelītes/jūrmalas sālsasteres

Aster tripolium

 

0252020-005

Parastās limonijas

Limonium vulgare

 

0252020-006

Skaujlapu montijas

Montia perfoliata

0252030

Lapu bietes/mangoldi

 

0252030-001

Galda biešu lapas

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Sicīlijas lapu biete

Beta vulgaris var. cycla

0253000

apakšgrupa

c)

Vīnogu un līdzīgu sugu lapas

 

0253000-001

Kāpelējošās akācijas dzinumi

Acacia pennata

 

0253000-002

Baltās bazellas lapas

Basella alba

0254000

apakšgrupa

d)

denskreses

 

0254000-001

Ūdens ipomejas

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Četrlapu marsilejas

Marsilea crenata

 

0254000-003

Ūdens mimozas

Neptunia oleracea

0255000

apakšgrupa

e)

Beļģijas endīvijas

 

0255000-001

Ārstniecības cūkpieņu lapas (izplaucētas)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

0256020

Maurloki

 

0256020-001

Ķīnas ķiploka maurloki

Allium tuberosum

 

0256020-002

Mežloki/lakši

Allium ursinum

0256030

Lapu selerijas

 

0256030-001

Dižzirdzenes (lapas un stublāji)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Ārstniecības brūnvālītes lapas

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Parastās ķimenes lapas

Carum carvi

 

0256030-004

Koriandra lapas

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Garā koriandra lapas

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Parastās dilles

Anethum graveolens

 

0256030-007

Fenheļa lapas

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Grieķu trigonellas lapas

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Smaržīgās rūtas lapas

Ruta graveolens

 

0256030-010

Ārstniecības lupstāja lapas

Levisticum officinale

 

0256030-011

Lielās noragas lapas

Pimpinella major

 

0256030-012

Zemās brūnvālītes lapas

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Skābenes

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Smaržīgā mirra lapas

Myrrhis odorata

0256040

Pētersīļi

 

0256040-001

Sakņu pētersīļu lapas

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salvija

 

0256050-001

Gurķene

Borago officinalis

 

0256050-002

Itālijas salmene

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Krūmveida salvija

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

Baltziedu salvija

Salvia leucantha

 

0256050-990

Pārējās Salvia ģints sugas un hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0256060

Rozmarīns

 

0256060-001

Rozmarīnlapu santolīna

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

0256070

Mārsils/timiāns

 

0256070-001

Mazais mārsils

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Grieķijas oregano

Origanum onites

 

0256070-003

Citronpupumētra

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

Smaržīgais mārsils

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Majorāns/raudene

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

Spānijas mārsils

Thymus mastichina

 

0256070-007

Oregano/raudene

Origanum vulgare

 

0256070-008

Dārza pupumētra/cēberiņš

Satureja hortensis

 

0256070-009

Sīrijas oregano

Origanum syriacum

 

0256070-010

Kalnu pupumētra

Satureja montana

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256080-001

Aromātiskā mētra

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Azijas centīlija

Centella asiatica

 

0256080-003

Apelsīnu piparmētra

Mentha × piperita nm. citrata

 

0256080-004

Korsikas mētra

Mentha requienii

 

0256080-005

Cukīni (ēdamie ziedi)

Cucurbita pepo, zukīni grupa

 

0256080-006

Smalkā mētra

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Sīklapu baziliks

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Amerikas baziliks

Ocimum americanum

 

0256080-009

Sīkziedu baziliks

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Citronmelisa

Melissa officinalis

 

0256080-011

Baziliks Ocimum × citriodorum

Ocimum × citriodorum

 

0256080-012

Kalnumētra Calamintha nepeta

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Sirdsveida hotūnija

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Samtenes (ēdamie ziedi)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Pārējās Tagetes ģints sugas, kas citur nav minētas

 

 

0256080-017

Kreses (lapas un ēdamie ziedi)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Paleju mētra

Mentha pulegium

 

0256080-020

Piparmētra

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Kliņģerīte (ēdamie ziedi)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Ceļteka Limnophila aromatica

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Krūzmētra

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

Taizemes baziliks

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Garšaugi Persicaria odorata

Persicaria odorata

 

0256080-026

Ūdens mētra

Mentha aquatica

 

0256080-990

Citi ēdamie ziedi

 

 

0256080-991

Pārējās Mentha ģints sugas un hibrīdi, kas citur nav minēti

 

0256090

Lauru lapas

 

0256090-001

Karija lapas

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

Kafiris laima lapas

Citrus hystrix

 

0256090-003

Senna siamea lapas

Senna siamea

 

0256090-004

Stīgojošā piparauga lapas

Piper sarmentosum

0256100

Estragons

 

0256100-001

Saldā lipija

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

Dysphania ambrosioides lapas

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Ārstniecības izops

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Citonzāle

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Smaržīgā lipija

Lippia graveolens

 

0256100-006

Lielā nātre

Urtica dioica

 

0256100-007

Pārējās Urtica ģints sugas, kas citur nav minētas

 

 

0256100-008

Estragons

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stēvija

Stevia rebaudiana

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260010-001

Šķautnainās pupiņas

Vigna angularis

 

0260010-002

Nagainās pupiņas

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Pupas

Vicia faba (visas pasugas un varietātes)

 

0260010-004

Pupiņas

Phaseolus vulgaris (visas pasugas un varietātes)

 

0260010-005

Franču vīķi

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

Pupiņas Cyamopsis tetragonoloba

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Džeka pupas

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Pupiņas Lablab purpureus

Lablab purpureus

 

0260010-009

Limas pupiņas

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Pupiņas Vicia monanthos

Vicia monanthos

 

0260010-011

Pupiņas Vigna radiata

Vigna radiata

 

0260010-012

Rīsu pupiņas

Vigna umbellata

 

0260010-013

Ugunssarkanās pupiņas

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sojas pupiņas

Glycine max

 

0260010-015

Pupas Parkia speciosa

Parkia speciosa

 

0260010-016

Sējas vīķi

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Sparģeļpupiņas

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260020-001

Sugas, kas uzskaitītas ar kodiem 0260010-xxx, bez pākstīm

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260030-001

Zirņi Tetragonolobus purpureus

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Sējas dedestiņa

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Turku zirņi

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Dārza zirņi/zaļie zirņi/šķautnainie zirņi/cukurzirņi

Pisum sativum (visas pasugas un varietātes)

 

0260030-005

Moringa oleifera pākstis

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Indijas kajana zirņi

Cajanus cajan

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260040-001

Sugas, kas uzskaitītas ar kodiem 0260030-xxx, bez pākstīm

 

0260050

Lēcas

 

0260050-001

Lupīnas pupas

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Sparģeļi

 

0270010-001

Parastā apiņa dīgsti

Humulus lupulus

0270020

Lapu artišoki

 

0270020-001

Gurķenes laksti

Borago officinalis

0270050

Artišoki

 

0270050-001

Banāna ziedi

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

 Musa acuminata x Musa balbisianahibrīdi

0270060

Puravi

 

0270060-001

Puravi Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Kultivētās sēnes

 

0280010-001

Atmatenes

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Melnplaukas Ustilago maydis

Ustilago maydis

 

0280010-003

Samtainās ziemenes

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Sēnes Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Tīruma atmatenes

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Sēnes Auricularia auricula-judae

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Sēnes Pholiota nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

Austersēnes

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Melnsvītras makstaines

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Ežu dižadatenes

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Šitake sēnes

Lentinula edodes

 

0280010-012

Marmora čemurpūkaines

Hypsizygus tessulatus: syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Sniegasēnes

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Kailās aplocenes

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

Citas kultivētās sēnes

 

 

0280010-991

Pārējās Pleurotus ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280020-001

Egļu baravikas

Boletus edulis

 

0280020-002

Gailenes

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Jomainās adatenes/kliņģerenes

Hydnum repandum

 

0280020-004

Rudens taurenes

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Lāčpurni

Morchella spp.

 

0280020-006

Melnās trifeles

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Baltās trifeles

Tuber magnatum

 

0280020-008

Maija auzenes

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Pļavas vītenes

Marasmius oreades

 

0280020-010

Vasaras trifeles

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Citas savvaļas sēnes

 

 

0280020-991

Pārējās Tuber ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0280990-001

Islandes ķērpji

Cetraria islandica

 

0280990-990

Citas sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģu un prokariotu organismu

grupa

 

0290000-001

Jūraszāles Chondrus crispus

Chondrus crispus

 

0290000-002

Japānas laminārija

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulīnas

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Citas aļģes

 

 

0290000-991

Pārējie prokariotu organismi

 

0300000

0300010

Pupas

 

0300010-001

To sugu, kas uzskaitītas ar kodiem 0260010-xxx, kaltētas pupas

 

0300030

Zirņi

 

0300030-001

To sugu, kas uzskaitītas ar kodiem 0260030-xxx, kaltēti zirņi

 

0400000

0401060

Eļļas augu sēklas

 

0401060-001

Redīsu sēklas

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Ripša sēklas

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sojas pupiņas

 

0401070-001

Moringa oleifera sēklas

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401100-001

Arbūzu sēklas

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Pārējās Cucurbitaceae dzimtai piederošo sugu sēklas, kas citur nav minētas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401110-001

Īstā mārdadža sēklas

Silybum marianum

 

0401110-002

Gizotiju sēklas

Guizotia abyssinica

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401120-001

Tīruma cietsēkles sēklas

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Divgadīgās naktssveces sēklas

Oenothera biennis

 

0401120-003

Mēnesenes sēklas

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Krūmveida perillas sēklas

Perilla frutescens

 

0401120-006

Ceļteku daglīša sēklas

Echium plantagineum

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401150-001

Vīnogu sēklas

Vitis vinifera

 

0401150-002

Parastā smiltsērkšķa sēklas

Hippophaë rhamnoides

0402020

Eļļas palmu rieksti

 

0402020-001

Dzeloņainā aragāna rieksti

Argania spinosa

 

0402020-002

Palmas Attalea speciosa rieksti

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Ķīnas simondsijas/jojobas rieksti

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Vitellaria paradoxa rieksti

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0500020-001

Amarants

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Chenopodium pallidicaule graudi

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Kvinoja

Chenopodium quinoa

0500030

Kukurūza

 

0500030-001

Kramkukurūza

Zea mays var. indurata

0500040

Prosa

 

0500040-001

Digitaria iburua graudi

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanāriju spulgzāle

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Korakanas eleizine/korakans/tokuso

Eleusine coracana subsp. Coracaa

 

0500040-004

Itālijas sarene

Setaria italica

 

0500040-005

Ījaba asaras/nospiestie mieži

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Prosa Panicum sumatrense

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Zilganā sāre

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Abesīnijas tefs

Eragrostis tef

 

0500040-009

Digitaria exilis graudi

Digitaria exilis

0500060

Rīsi

 

0500060-001

Rīsi Oryza glaberrima

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Rīsu hibrīds “Nerica®”

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Ūdens tuskarora/savvaļas rīsi

Zizania aquatica

0500080

Sorgo

 

0500080-001

Parastais sorgo

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Drumonda sorgo/Sudānas zāle

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Pārējās Sorghum ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0500090

Kvieši

 

0500090-001

Cietie kvieši

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

Kultūras viengraudkvieši

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Kultūras divgraudkvieši

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Turanicum pasugas turgidumkvieši

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Speltas kvieši

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

Tritikāle

×Triticosecale

 

0500090-990

Pārējās Triticum ģints sugas, kas citur nav minētas

 

0600000

0631030

Rozes

 

0631030-001

Mandeles

Amygdalus communis; syn. Prunus dulcis

 

0631030-002

Dvīņziedu monardas

Monarda didyma

 

0631030-003

Rūgtie aplesīni/skābie aplesīni

Citrus aurantium

 

0631030-004

Baltās robīnijas/baltās akācijas

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Divmāju kaķpēdiņas

Antennaria dioica

 

0631030-006

Ķīnas krizantēmas

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kanēlis

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Muskatsalvijas

Salvia sclarea

 

0631030-009

Rudzupuķes

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Gaiļbiksītes

Primula veris

 

0631030-011

Ilggadīgās mārpuķītes

Bellis perennis

 

0631030-012

Krāsu irbulenes

Genista tinctoria

 

0631030-013

Melnie plūškoki

Sambucus nigra

 

0631030-014

Zīda magones

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Parastais deviņvīruspēks

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Vilkābeles

Crataegus spp.

 

0631030-017

Sila virši

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Parastās kāršrozes

Alcea rosea; syn. Althaea rosea

 

0631030-019

Parastās zirgkastaņas

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Tīruma zilauši

Consolida regalis; syn. Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavandas

Lavandula angustifolia; syn. Lavandula officinalis

 

0631030-022

Meža malvas

Malva sylvestris

 

0631030-023

Parastās vīgriezes

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Deviņvīru spēks

Verbascum spp.

 

0631030-025

Apelsīni

Citrus sinensis

 

0631030-026

Pļavas āboliņi

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Sarkanais āboliņš

Trifolium pratense

 

0631030-028

Lotosi

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Saflora sēklas

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Dzeltenās salmenes

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Divšķautņu asinszāles

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Saulespuķes

Helianthus annuus

 

0631030-033

Kanēļkoka ziedi

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Smaržīgās vijolītes

Viola odorata

 

0631030-035

Baltās panātres

Lamium album

 

0631030-036

Parastie pelašķi

Achillea millefolium

 

0631030-037

Ilang-Ilang

Cananga odorata

0632010

Zemenes

 

0632010-001

Vērmeles

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Ārstniecības ancīši

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Sējas lucernas

Medicago sativa

 

0632010-004

Alvejas (lapu želejveida sula)

Aloë barbadensis; syn. Aloë vera

 

0632010-005

Alpu rasaskrēsliņš

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Parastās miltenes

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Mellenes

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Bērzi

Betula pendula

 

0632010-009

Rūgtie aplesīni/skābie aplesīni

Citrus aurantium

 

0632010-010

Kazenes

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldo

Peumus boldus

 

0632010-012

Buhu

Barosma betulina; syn. Agathosma betulina

 

0632010-013

Griķi

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Īstās kaķumētras

Nepeta cataria

 

0632010-015

Čemuru augstiņi

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Swertia chirata ziedi

Swertia chirata

 

0632010-017

Muskatsalvijas

Salvia sclarea

 

0632010-018

Vālīšu staipekņi

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Zemtekas

Veronica officinalis

 

0632010-020

Ārstniecības verbēnas

Verbena officinalis

 

0632010-021

Rudzupuķes

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Brūklenes

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Upenes, sarkanās un baltās jāņogas

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Damianas

Turnera diffusa

 

0632010-026

Akļi

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Ehinacejas

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Melnie plūškoki

Sambucus nigra

 

0632010-031

Eikalipti

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Ārstniecības žibulīši/zemes siliņi

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Tīruma kosas

Equisetum arvense

 

0632010-034

Ārstniecības matuzāles

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Galegas

Galega officinalis

 

0632010-036

Zeltsaknes

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Dzeltenās zeltgalvītes

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Efeju sētložņas

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gimnēmas

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Pūkainās trūkumzālītes

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Vilkābeles

Crataegus spp.

 

0632010-042

Parastās lazdas

Corylus avellana

 

0632010-043

Trejkrāsu vijolītes

Viola tricolor

 

0632010-044

Sila virši

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Kaņepes

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Pilsētas bitenes

Geum urbanum

 

0632010-048

Benedikta dadži/laimes dzelkšņi

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Parastās marūbijas

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Parastās zirgkastaņas

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Kalnu siderīti

Sideritis spp.

 

0632010-052

Dzīvības zāles

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Maura sūrenes

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Parastie rasaskrēsliņi

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Citronmirtes

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Citronverbēnas

Lippia triphylla; syn. Lippia citriodora

 

0632010-057

Liepas

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn. Tilia argentea

 

0632010-060

Meža malvas

Malva sylvestris

 

0632010-061

Ārstniecības altejas

Althaea officinalis

 

0632010-062

Parastās vīgriezes

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Baltie āmuļi

Viscum album

 

0632010-064

Moldāvijas pūķgalves

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Vībotnes

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Zīdkoki (baltie un melnie)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Deviņvīru spēks

Verbascum spp.

 

0632010-069

Parastās egles

Picea abies

 

0632010-070

Sējas auzas

Avena sativa

 

0632010-071

Eiropas olīvkoki

Olea europaea

 

0632010-072

Papaijas

Carica papaya

 

0632010-073

Pasifloras

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Lielās ceļtekas

Plantago major

 

0632010-075

Avenes (dzeltenās un sarkanās)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Sarkanie āboliņi

Trifolium pratense

 

0632010-077

Šaurlapu ceļtekas

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Klinšrožu ziedi

Cistus incanus; syn. Cistus creticus; syn. Cistus villosus

 

0632010-079

Pontijas vērmeles

Artemisia pontica

 

0632010-080

Ganu plikstiņi

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Maura retēji

Potentilla anserina

 

0632010-082

Kailās trūkumzālītes

Herniaria glabra

 

0632010-083

Dievkociņi

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Divšķautņu asinszāles

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Saldās kazenes

Rubus chingii var. suavissimus; syn. Rubus suavissimus

 

0632010-086

Saldie apelsīni

Citrus sinensis

 

0632010-087

Zilie sierāboliņi

Trigonella caerulea; syn. Trigonella coerulea

 

0632010-088

Smaržīgās madaras

Galium odoratum

 

0632010-089

Parastie biškrēsliņi

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Tējas koki

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Parastās vīrceles

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Riekstkoki

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Baltās panātres

Lamium album

 

0632010-095

Meža zirdzenes

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Meža zemenes

Fragaria vesca

 

0632010-097

Šaurlapu ugunspuķes

Epilobium angustifolium; syn. Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Virdžīnijas burvjulazdas

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Ārstniecības pātaines

Stachys officinalis; syn. Betonica officinalis

 

0632010-100

Parastie pelašķi

Achillea millefolium

 

0632010-101

Īstās madaras

Galium verum

 

0632010-102

Ārstniecības amoliņi

Melilotus officinalis

0632020

Roibos

 

0632020-001

Medus krūmu ziedi

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Mate

 

0632030-001

Ginko

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Noni

Morinda citrifolia

0633010

Baldriāns

 

0633010-001

Sibīrijas īriss

Iris versicolor

 

0633010-002

Parastās kalme/smaržīgās kalme

Acorus calamus

 

0633010-003

Ložņu vārpata

Elymus repens; syn. Agropyron repens

 

0633010-004

Gaiļbiksītes

Primula veris

 

0633010-005

Ehinaceja

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Helēniju ālante

Inula helenium

 

0633010-009

Smaržīgais etiķkoks

Rhus aromatica

 

0633010-010

Zeltsakne

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Pilsētas bitene

Geum urbanum

 

0633010-012

Ārstniecības alteja

Althaea officinalis

 

0633010-013

Lielais baldriāns

Valeriana edulis subsp. procera; syn. Valeriana procera

 

0633010-014

Lielā noraga

Pimpinella major

 

0633010-015

Ratāniju saknes

Krameria lappacea; syn. Krameria triandra

 

0633010-016

Smilakse

Smilax spp.

 

0633010-017

Ziepenīte

Polygala senega

 

0633010-018

Stāvais retējs

Potentilla erecta

 

0633010-019

Meža zirdzene

Angelica sylvestris

0633020

Žeņšeņs

 

0633020-001

Sibīrijas žeņšeņs

Eleutherococcus senticosus; syn. Acanthopanax senticosus

0639000

d)

apakšgrupa

Jebkuras citas auga daļas

 

0639000-001

Indijas ceļteka (sēklas, sēklapvalki)

Plantago ovata

 

0639000-002

Ārstniecības kumelīte (sēklas)

Matricaria recutita; syn. Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Ķirši (saldie) (kātiņi)

Cerasus avium; syn. Prunus avium

 

0639000-004

Hinīni (miza)

Chincona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn. Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakao (sēklapvalki)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Marsdēnija (miza)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Kalnu priede (dzinumi)

Pinus mugo

 

0639000-009

Parastā egle (dzinumi)

Abies spp.

 

0639000-010

Ceļmalīte (sēklas)

Plantago afra; syn. Plantago psylium

 

0639000-011

Smaržīgais etiķkoks (miza)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (sēklas)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Sabdarifa hibisks (sēklas)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Parastā zirgkastaņa (sēklas, miza)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Parastais kadiķis/paeglis (miza, koksne, dzinumi)

Juniperus communis

 

0639000-016

Tabebuja (miza)

Handroanthus impetiginosus; syn. Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Gvajakkoks (miza, koksne)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Pētersīļi (augļi)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Kasija (augļi)

Cassia fistula

 

0639000-020

Kvasija (miza, koksne)

Quassia amara

 

0639000-021

Sandalkoks (miza, koksne)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Ziepju koks (miza)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Morelo ķirši (kātiņi)

Cerasus vulgaris; syn. Prunus cerasus

 

0639000-024

Cukurkukurūza (drīksnas, spalviņas)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Meža zirdzene (augļi)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Virdžīnijas burvjulazda (miza)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Pārējās zāļu tējas, kas iegūtas no citām augu daļām

 

0640000

grupa

Kakao pupiņas

 

0640000-001

Kolas rieksti

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

grupa

Ceratonijas

 

0650000-001

Jengkols

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Sējas melnsēklītes

 

0810020-001

Sējas melnsēklīte

Nigella sativa

0810030

Selerijas

 

0810030-001

Dižzirdzene

Angelica archangelica

 

0810030-002

Ārstniecības lupstājs

Levisticum officinale

0810040

Koriandrs

 

0810040-001

Garais koriandrs

Eryngium foetidum

0810070

Fenhelis

 

0810070-001

Parastais fenhelis

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Saldais fenhelis

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muskatrieksts

 

0810090-001

Anato ekstrakts

Bixa orellana

 

0810090-002

Kukui

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Akāciju sēklas

Acacia spp.

0820020

Sičuānas pipari

 

0820020-001

Japānas pipari

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Krūma Fagara tessmannii augļi

Zanthoxylum tessmannii; syn. Fagara tessmannii

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820030-001

Adžvāns

Trachyspermum ammi

0820040

Kardamons

 

0820040-001

Majorāns

Origanum majorana; syn. Majorana hortensis

 

0820040-002

Zvaigžņainais anīss

Illicium verum

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820060-001

Rozā pipari

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Kubebas pipari

Piper cubeba

 

0820060-003

Aframoma sēklas

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Garie pipari/pipali

Piper longum

 

0820060-005

Peruāņu pipari

Schinus molle

 

0820060-006

Etiķkoks

Rhus coriaria

 

0820060-007

Gvinejas pipari

Piper guineense

0820070

Vaniļa

 

0820070-001

Taiti vaniļa

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Tonkas pupiņas

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Vaniļa Vanilla pompona

Vanilla pompona

0830010

Kanēlis

 

0830010-001

Kasijas koki

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn. Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Ingvers

 

0840020-001

Bosenbergiju saknes

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Alpīnija

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Kaempferia galanga saknes

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Alpīnija Alpinia galanga

Alpinia galanga

 

0840020-005

Vasabi

Eutrema wasabi; syn. Eutrema japonica

0840030

Kurkuma

 

0840030-001

Ferula

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Kurkuma Curcuma zanthorrhiza

Curcuma zanthorrhiza; syn. Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Kurkumas sakne

Curcuma zedoaria

0850010

Krustnagliņas

 

0850010-001

Kasijas koka pumpuri

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn. Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kaperi

 

0850020-001

Lielo krešu pākstis

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Cukurniedres

 

0900020-001

Agavju lapas

Agave spp.

 

0900020-002

Parastā sorgo niedres

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900030-001

Parastās saldsaknītes saknes

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Smallanthus sonchifolius saknes

Smallanthus sonchifolius

0900990

Pārējie

 

0900990-001

Bērzs (stumbra sula)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Mannas osis (stumbra sula)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Kļava (stumbra sula)

Acer spp.

 

0900990-004

Palmas (stumbra sula)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Pārējie augi cukura ražošanai