14.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/178


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 422/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 129, 2014. gada 30. aprīlis )

7. lappusē ierakstā attiecībā uz Apvienoto Karalisti 5. slejā “Atalgojums”:

tekstu:

“120,8”

lasīt šādi:

“128,0”.