27.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/21


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 25. septembris),

ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus

2014/C 338/03

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (1) un jo īpaši tās 23. un 24. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības,

tā kā:

(1)

Ar 2012. gada 4. oktobra (2) un 2012. gada 20. novembra (3) lēmumu Padome iecēla Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas (“Komiteja”) locekļus un viņu aizstājējus uz laikposmu no 2012. gada 25. septembra līdz 2014. gada 24. septembrim.

(2)

Locekļi pilda amata pienākumus, līdz viņus nomaina vai ieceļ no jauna.

(3)

Komitejas locekļi un to aizstājēji būtu jāieceļ uz diviem gadiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļiem un viņu aizstājējiem uz laikposmu no 2014. gada 25. septembra līdz 2016. gada 24. septembrim ieceļ šādas personas:

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Locekļu aizstājēji

Beļģija

Gylvie GUELLUY kundze

Jacques OUZIEL kungs

Thierry LHOIR kungs

Bulgārija

Hristo SIMEONOV kungs

Tatiana GUEORGUIEVA kundze

Dimitrina KOSTADINOVA kundze

Čehijas Republika

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ kundze

Eva DIANIŠKOVÁ kundze

Eva NOVÁKOVÁ kundze

Dānija

Stig Hansen NØRGAARD kungs

Rikke Mark SEERUP kundze

Simone HEINECKE kundze

Vācija

Vera BADE kundze

Johannes RASCHKA kungs

Anne Katrin LUTZ kundze

Igaunija

Marit RAIST kundze

Liis REITER kundze

Kristi SUUR kundze

Īrija

Mary Joan KEHOE kundze

Anthony MORRISSEY kungs

Aedin DOYLE kundze

Grieķija

 

 

Horvātija

Marija KNEŽEVIĆ KAJARI kundze

Ivana GUBEROVIĆ kundze

Aleksandra GAVRILOVIĆ kundze

Spānija

Paloma MARTÍNEZ GAMO kundze

Miguel COLINA ROBLEDO kungs

Rosalía SERRANO VELASCO kundze

Francija

Magali MARTIN kundze

Albert MARTINO kungs

Laurent FRIBOULET kungs

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Ilze ZVĪDRIŅAS kundze

Kristaps ZIEDIŅA kungs

Linda PAUGAS kundze

Lietuva

Rasa MALAIŠKIENĖ kundze

Agnė PECIUKEVIČIENĖ kundze

Inga LIUBERTĖ kundze

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

Mario SCHEMBRI kungs

Nicola CINI kungs

George CAMILLERI kungs

Nīderlande

Onno BRINKMAN kungs

Cristel van TILBURG kundze

Mark JACOBS kungs

Austrija

Heinz KUTROWATZ kungs

Martha ROJAS-PINEDA kundze

Günter STICKLER kungs

Polija

Magdalena SWEKLEJ kundze

Marcin WIATRÓW kungs

Agnieszka ZDAK kundze

Portugāle

 

 

Rumānija

Auraş MARINESCU kungs

Simona ŞTEFAN kundze

Bogdan-Tiberius PAŞCA kungs

Slovēnija

Sonja MALEC kundze

Grega MALEC kungs

Mateja GOLJA kundze

Slovākija

Zuzana KRCHŇAVÁ kundze

Jaroslav KOVÁČ kungs

 

Somija

Katri NISKANEN kundze

Olli SORAINEN kungs

Elina HIRTTIÖ kundze

Zviedrija

Maria NORDIN SKULT kundze

Madeleine ÖHBERG kundze

Kristina EKBERG kundze

Apvienotā Karaliste

Janina CIECIORA kundze

Deborah MORRISON kundze

Jonathan PIGGINS kungs


II.   ARODBIEDRĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Locekļu aizstājēji

Beļģija

Koen MEESTERS kungs

Hanne SANDERS kundze

Jean-François MACOURS kungs

Bulgārija

Atanaska TODOROVA kundze

Daniel YANEV kungs

 

Čehijas Republika

Vít SAMEK kungs

Pavel JANÍČKO kungs

Petr ŠULC kungs

Dānija

Jørgen Rønnow BRUUN kungs

Helle Hjort BENTZ kundze

Käthe Munk RYOM kundze

Vācija

Alexandra KRAMER kundze

Ina HINZER kundze

Thomas BEMMANN kungs

Igaunija

Mare VIIES kundze

Liina CARR kundze

Aija MAASIKAS kundze

Īrija

Esther LYNCH kundze

John DOUGLAS kungs

 

Grieķija

 

 

Horvātija

Ana KRANJAC JULARIĆ kundze

David Jakov BABIĆ kungs

Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ kundze

Spānija

Ana María CORRAL JUAN kundze

Francisco GONZÁLEZ MORENO kungs

Jose Antonio MORENO DÍAZ kungs

Francija

Francine BLANCHE kundze

Corinne MARES kundze

Ommar BENFAID kungs

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Nataļja MICKEVIČAS kundze

Kaspars RĀCENĀJA kungs

Mārtiņš SVIRSKA kungs

Lietuva

Janina ŠVEDIENĖ kundze

Janina MATUIZIENĖ kundze

Ričardas GARUOLIS kungs

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

Ian Mark ZAMMIT kungs

Jeremy J CAMILLERI kungs

Paul PACE kungs

Nīderlande

Caroline RIETBERGEN kundze

Martijn HORDIJK kungs

Henk BOSSCHER kungs

Austrija

Johannes PEYRL kungs

Oliver RÖPKE kungs

Lena KARASZ kundze

Polija

Jakub KUS kungs

Krystyna CIEMNIAK kundze

Bogdan OLSZEWSKI kungs

Portugāle

 

 

Rumānija

Corneliu CONSTANTINOAIA kungs

Liviu APOSTOIU kungs

Dragos FRUMOSU kungs

Slovēnija

Marko TANASIČ kungs

Jakob POČIVAVŠEK kungs

Nadja GÖTZ kundze

Slovākija

Vlasta SZABOVÁ kundze

Zdena DVORANOVÁ kundze

Mária SVOREŇOVÁ kundze

Somija

Eve KYNTÄJÄ kundze

Heikki TAULU kungs

Ralf SUND kungs

Zviedrija

Thord INGESSON kungs

Josefin EDSTRÖM kundze

Sofia RÅSMAR kundze

Apvienotā Karaliste

Rosa CRAWFORD kundze

Mohammed TAJ kungs

Wilf SULLIVAN kungs


III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Locekļu aizstājēji

Beļģija

Michèle CLAUS kundze

Hilde THYS kundze

Monica DE JONGHE kundze

Bulgārija

Ivan ZAHARIEV kungs

Martin STOYANOV kungs

Daniela SIMIDCHIEVA kundze

Čehijas Republika

Vladimíra DRBALOVÁ kundze

Marie ZVOLSKÁ kundze

Jitka HLAVÁČKOVÁ kundze

Dānija

Henning GADE kungs

Flemming DREESEN kungs

Karen ROIY kundze

Vācija

Alexander WILHELM kungs

Christina BREIT kundze

Carmen Eugenia BÂRSAN kundze

Igaunija

Piia SIMMERMANN kundze

Katrin TRUVE kundze

Mare HIIESALU kundze

Īrija

Tony DONOHOE kungs

Kara McGANN kundze

 

Grieķija

 

 

Horvātija

Milica JOVANOVIĆ kundze

Milka KOSANOVIĆ kundze

Nataša NOVAKOVIĆ kundze

Spānija

Helena MORALES DE LABRA kundze

Patricia CIREZ MIQUELEIZ kundze

Luis MÉNDEZ LÓPEZ kungs

Francija

Garance PINEAU kundze

Natacha MARQUET kundze

Pascale DESSEN kundze

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Anita LĪCES kundze

Ilona KIUKUCĀNES kundze

Jolanta VJAKSES kundze

Lietuva

Justinas USONIS kungs

Aidas VAIČIULIS kungs

Dovilė BAŠKYTĖ kundze

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

Lawrence MIZZI kungs

Michael GALEA kungs

John HUBER kungs

Nīderlande

Rob SLAGMOLEN kungs

A.P.M.G. SCHOENMAECKERS kungs

G.A.M. Gerard VAN DER GRIND kungs

Austrija

Margit KREUZHUBER kundze

Julia ENZELSBERGER kundze

Kornelia LIENHART kundze

Polija

Monika GŁADOCH kundze

Grzegorz BACZEWSKI kungs

Andrzej STĘPNIKOWSKI kungs

Portugāle

 

 

Rumānija

Roxana PRODAN kundze

Florian STAMATE kungs

Liviu ROGOJINARU kungs

Slovēnija

Igor ANTAUER kungs

Polona FINK RUŽIČ kundze

Maja SKORUPAN kundze

Slovākija

Radovan MAXIN kungs

Peter MOLNÁR kungs

Martin HOŠTÁK kungs

Somija

Mikko RÄSÄNEN kungs

Jenni RUOKONEN kundze

Simopekka KOIVU kungs

Zviedrija

Karin EKENGER kundze

Carin RENGER kundze

Patrik KARLSSON kungs

Apvienotā Karaliste

Sinead LAWRENCE kundze

Rob WALL kungs

Tom SALLIS kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 25. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. GUIDI


(1)  OV L 141, 27.5.2011., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (2012. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV C 302, 6.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (2012. gada 20. novembris), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus no Itālijas (OV C 360, 22.11.2012., 4. lpp.).