21.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/30


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/151/KĀDP

(2014. gada 21. marts),

ar ko īsteno Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP.

(2)

Ievērojot situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno papildu personas.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētais personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Dzimis 1963. gada 21. decembrīMoscow

Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks.

Publiski aicinājis aneksēt Krimu.

21.3.2014.

2.

Glazyev, Sergey

Dzimis 1961. gada 1. janvārīZaporozhye (Ukrainas PSR)

Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks.

Publiski aicinājis aneksēt Krimu.

21.3.2014.

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Dzimusi 1949. gada 7. aprīlīShepetovka, Khmelnitskyi oblast (Ukrainas PSR)

Federācijas padomes spīkere. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

21.3.2014.

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Dzimis 1954. gada 27. oktobrī

St Petersburg (bijusī Leningrad)

Valsts Domes spīkers. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federatīvajam konstitucionālajam likumam.

21.3.2014.

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Dzimis 1954. gada 26. aprīlī

Ar prezidenta dekrētu 2013. gada 9. decembrī iecelts par Krievijas federatīvās valsts ziņu aģentūras "Rossiya Segodnya" vadītāju.

Viena no centrālajām personām valdības propagandā, ar ko tiek atbalstīta Krievijas spēku nosūtīšana uz Ukrainu.

21.3.2014.

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Dzimis 1963. gada 27. martāSevastopol (Ukrainas PSR)

Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Komandē Krievijas spēkus, kas ir okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

21.3.2014.

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Dzimis 1956. gada 1. septembrīZaporozhye (Ukrainas PSR)

Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Komandē Krievijas spēkus, kas ir okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

21.3.2014.

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Dzimis 1964. gada 21. septembrīSolntsevo, Lipetsk

Krievijas Federācijas prezidenta palīgs. Viņš organizēja procesu Krimā, kura rezultātā Krimas vietējās kopienas tika mobilizētas izvērst darbības, kas grauj Ukrainas iestāžu Krimā darbību.

21.3.2014.

9.

Mikhail Malyshev

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Atbildīgs par Krimas referenduma administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

10.

Valery Medvedev

Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Atbildīgs par Krimas referenduma administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

11.

Lt. Gen. Igor Turchenyuk

Krievijas spēku Krimā komandieris

Faktiskais komandieris Krimas teritorijā dislocētajiem Krievijas spēkiem (kurus Krievija turpina oficiāli dēvēt par "vietējiem pašaizsardzības spēkiem").

21.3.2014.

12.

Elena Borisovna Mizulina

Valsts Domes deputāte

Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

21.3.2014.