11.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/35


Labojums Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 66, 2014. gada 6. marts )

29. lappusē 12. ierakstā “Serhii Petrovych Kliuiev” slejā “Identificējoša informācija”:

tekstu:

“dzimšanas datums: 12.8.1969., uzņēmējs, Andrii Kliuiev kunga brālis”

lasīt šādi:

“dzimšanas datums: 19.8.1969., uzņēmējs, Andrii Kliuiev kunga brālis”.