17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/1


Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/01)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

41 682 444

88 453

41 770 897

 

1. sadaļa – Kopā

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 1

IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 2

IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS

p.m.

 

p.m.

2 4

DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI

p.m.

 

p.m.

2 5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

2. sadaļa – Kopā

1 072 174

 

1 072 174

 

KOPSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

220 000

 

220 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRAKSTRUKTŪRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIĀLAIS DIENESTS

5 000

 

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

270 000

 

270 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI (5)

505 400

 

505 400

2 4

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

 

12 000

2 5

EVA VADĪBA

230 000

 

230 000

2 6

AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA

10 000

 

10 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 242 400

 

4 242 400

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

RESURSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA

 

 

 

 

3. sadaļa – Kopā

14 792 574

88 453

14 881 027

 

KOPSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.