29.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/39


Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 297, 2013. gada 7. novembris )

80. lappusē, I pielikuma 3. daļā “Pārskatu tabulas”, 1. tabulu “Krājumi – Dati, kas jāsniedz katru ceturksni” aizstāj ar šādu:

1.   tabula

Krājumi

Dati, kas jāsniedz katru ceturksni

 

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzem

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

 

MFI

Ne-MFI – kopā

 

MFI

Ne-MFI – kopā

 

t. sk.

ārpus euro zonas dalībvalstis

t. sk.

ASV

t. sk.

Japāna

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

AKTĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Noguldījumi un prasījumi no kredītiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Ārvalstu valūtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Valūtas kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas/daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. biržas sarakstā iekļautas akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. ieguldījumu fondu akcijas/daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)a

t. sk. vērtspapīri, kas aizdoti vai kas pārdoti saskaņā ar repo līgumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Atvasinātie finanšu instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nefinanšu aktīvi (t. sk. pamatlīdzekļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Saņemtie kredīti un noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

IF akcijas/daļas  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Atvasinātie finanšu instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF sniedz datus: i) melnajos datu laukos; ii) 2. tabulā pieprasīto informāciju par vērtspapīriem, par kuriem datus vāc individuālu vērtspapīru līmenī; un iii) pelēkajos datu laukos par vērtspapīriem, datus par kuriem nevāc individuālu vērtspapīru līmenī.

82. un 83. lappusē, I pielikuma 3. daļā “Pārskatu tabulas”, 3. tabulu “Pārvērtēšanas korekcijas vai darījumi – Dati, kas jāsniedz katru ceturksni” un 4. tabulu “Dati, kas jāsniedz katru mēnesi” aizstāj ar šādām:

3.   tabula

Pārvērtēšanas korekcijas vai darījumi

Dati, kas jāsniedz katru ceturksni

 

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzem

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

 

MFI

Ne-MFI – Kopā

 

MFI

Ne-MFI – Kopā

 

t. sk.

ārpus euro zonas dalībvalstis

t. sk.

ASV

t. sk.

Japāna

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

AKTĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Noguldījumi un prasījumi no kredītiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Ārvalstu valūtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Valūtas kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

ilgāk par 2 gadiem

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

3.

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas/daļas

 

OBLIGĀTI

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

OBLIGĀTI

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

t. sk. biržas sarakstā iekļautas akcijas

 

OBLIGĀTI

 

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

OBLIGĀTI

 

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

t. sk. ieguldījumu fondu akcijas/daļas

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

OBLIGĀTI

 

4.

Atvasinātie finanšu instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI  (3)

5.

Nefinanšu aktīvi (t. sk. pamatlīdzekļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI  (3)

6.

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Saņemtie kredīti un noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

IF akcijas/daļas  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI

9.

Atvasinātie finanšu instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGĀTI  (3)

10.

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF sniedz datus: i) melnajos datu laukos, kas apzīmēti ar “OBLIGĀTI”; ii) pelēkajos datu laukos, kas apzīmēti ar “OBLIGĀTI”, par vērtspapīriem, datus par kuriem nevāc individuālu vērtspapīru līmenī; un iii) gadījumā, ja attiecīgā NCB tieši vāc informāciju par darījumiem individuālu vērtspapīru līmenī, – 2. tabulā pieprasīto informāciju par

NCB šīs prasības var attiecināt uz: i) melnajiem datu laukiem, kas nav apzīmēti ar “OBLIGĀTI”; un ii) pelēkajiem datu laukiem, kas nav apzīmēti ar “OBLIGĀTI”, attiecībā uz vērtspapīriem, datus par kuriem nevāc individuālu vērtspapīru līmenī.


4   tabula

Dati, kas jāsniedz katru mēnesi

 

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzem

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

 

MFI

Ne-MFI – Kopā

 

MFI

Ne-MFI – Kopā

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

 

Vispārējā valdība

(S.13)

Pārējie rezidenti

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības + pensiju fondi (S.128 + S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14 + S.15)

PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

IF akcijas/daļas  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF akciju/daļu emisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF akciju/daļu dzēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ja pārskata sniedzējs nevar tieši noteikt turētāja rezidenci un sektoru, tas attiecīgos datus sniedz, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Datus par uzrādītāja akcijām var vākt no MFI vai CFS (kā noteikts šīs regulas 2. panta 2. punktā un šā pielikuma 2. daļas 3. punktā).

(2)  Ja ziņotājs nevar tieši noteikt turētāja rezidenci un sektoru, tas attiecīgos datus sniedz, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Datus par uzrādītāja akcijām var vākt no MFI vai CFS (kā noteikts šīs regulas 2. panta 2. punktā un šā pielikuma 2. daļas 3. punktā).

(3)  The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5% of IF shares/units issued.

(4)  Krājumi; pārvērtēšanas korekcijas vai darījumi.