24.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 54/2012

(2012. gada 23. janvāris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 961/2010 (2010. gada 25. oktobris), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 961/2010.

(2)

Padome 2011. gada 1. decembrī atkārtoti pauda nopietnas un arvien dziļākas bažas par Irānas kodolprogrammas raksturu un jo īpaši par ziņām attiecībā uz Irānas darbībām militāru kodoltehnoloģiju izstrādes jomā, kuri sniegti jaunākajā Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) ziņojumā. Ņemot vērā šīs bažas un saskaņā ar Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra deklarāciju Padome vienojās paplašināt spēkā esošās sankcijas.

(3)

Eiropadome 2011. gada 9. decembrī apstiprināja Padomes 2011. gada 1. decembra secinājumus un aicināja Padomi prioritārā kārtā turpināt darbu, lai paplašinātu pret Irānu vērstus ES ierobežojošus pasākumus.

(4)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/35/KĀDP (2012. gada 23. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2010/413/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (2), Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām. Turklāt būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz dažām personām un vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā.

2.   Šīs regulas II pielikumā minēto vienību svītro no saraksta, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā.

3.   Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikuma ierakstus groza, kā noteikts šīs regulas III pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 281, 27.10.2010., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiāla Vēstneša 22. lpp.


I PIELIKUMS

1. panta 1. punktā minēto personu un vienību saraksts

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Central Bank of Iran (arī Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Pasta adrese: Mirdamad Blvd., NO.144, Teherāna, Irānas Islāma Republika

P.O. Box 15875 / 7177

Centrālais tālrunis: +98 21 299 51

Telegrāfa adrese: MARKAZBANK

Telekss: 216 219-22

MZBK IR SWIFT adrese: BMJIIRTH

Tīmekļa vietne: http://www.cbi.ir

E-pasts: G.SecDept@cbi.ir

Iesaistīšanās darbībās, lai izvairītos no sankcijām

23.1.2012.

2.

Bank Tejarat

Pasta adrese: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box 11365 - 5416, Teherāna

Tālr.: 88826690

Telekss: 226641 TJTA IR.

Fakss: 88893641

Tīmekļa vietne: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat is valsts īpašumā. Tā ir tieši sekmējusi Irānas kodolcentienus. Piemēram, 2011. gadā Bank Terjat sekmēja desmitiem miljonu dolāru pārvietošanu, atbalstot ANO melnajā sarakstā iekļautās Irānas Atomenerģijas organizācijas centienus iegūt urāna koncentrāta pulveri (yellowcake). Irānas Atomenerģijas organizācija (AEOI) ir Irānas galvenā pētniecības un kodoltehnoloģiju izstrādes organizācija, un tā pārvalda skaldmateriālu ražošanas programmas.

Bank Terjat ir arī palīdzējusi melnajā sarakstā iekļautajām Irānas bankām izvairīties no starptautiskām sankcijām, piemēram, darbojoties lietās, kurās iesaistīti ANO melnajā sarakstā iekļautās Shahid Hemmat Industrial Group aizseguzņēmumi.

Iepriekšējos gados Bank Terjat ir sniegusi finansiālus pakalpojumus ES sarakstā iekļautajai Bank Mellat un Export Development Bank of Iran (EDBI), un līdz ar to tā ir atbalstījusi Irānas Revolucionāro gvardu korpusa pakļautās un meitasstruktūras, ANO sarakstā iekļauto Aizsardzības rūpniecības organizāciju un ANO sarakstā iekļauto MODAFL.

23.1.2012.

3.

Tidewater (arī Tidewater Middle East Co.)

Pasta adrese: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, pie Saie parka, Teherāna, Irāna

Ir IRGC īpašumā vai kontrolē

23.1.2012.

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (arī T.E.M. Co.)

Pasta adrese: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherāna, Irāna

Izmantota kā sarakstā iekļautā Irānas gaisa kuģu ražošanas uzņēmuma (Iran Aircraft Industries - IACI) aizsegsabiedrība, lai slēptu iepirkumu darbības

23.1.2012.

5.

Sad Export Import Company (arī SAD Import & Export Company)

Pasta adrese: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherāna, Irāna

P.O. Box 1584864813 Teherāna, Irāna

Izmantota kā sarakstā iekļautās Aizsardzības nozaru organizācijas (Defence Industries Organisation - DIO) aizsegsabiedrība. Iesaistīta ieroču transportēšanā uz Sīriju. Tika konstatēta arī uzņēmuma iesaistīšanās nelikumīgā ieroču transportēšanā ar M/V Monchegorsk.

23.1.2012.

6.

Rosmachin

Pasta adrese: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teherāna, Irāna

P.O. Box 1584864813 Teherāna, Irāna

Sad Export Import Company aizsegsabiedrība. Iesaistīta nelikumīgā ieroču transportēšanā ar M/V Monchegorsk.

23.1.2012.

II.   Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)

A.   Personas

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC komandiera vietnieks, IRGC Politiskā biroja vadītājs

23.1.2012.

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (arī Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi)

 

IRGC augstākā vadītāja pārstāvis

23.1.2012.

3.

Amir Ali Haji ZADEH (arī Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC gaisa spēku komandieris, brigādes ģenerālis

23.1.2012.


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Pasta adrese: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherāna, Irāna

2007. gada maijā nosūtīja divus konteinerus ar dažādu veidu šaujamieročiem no Irānas uz Sīriju, tādējādi pārkāpjot ANO DP Rezolūciju 1747(2007).

23.1.2012.

III.   Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (IRISL)

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

BIIS Maritime Limited

Pasta adrese: 147/1 St. Lucia, Valeta, Malta

Ir sarakstā iekļautās vienības Irano Hind īpašumā vai kontrolē

23.1.2012.

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Irāna) (arī Khazar Sea Shipping Lines vai Darya-ye Khazar Shipping Company, vai Khazar Shipping Co., vai KSSL, vai Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co., vai Darya-e-khazar shipping Co.

Pasta adrese: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IrānaNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Irāna

Ir IRISL īpašumā vai kontrolē

23.1.2012.


II PIELIKUMS

1. panta 2. punktā minētā vienība

Syracuse S.L


III PIELIKUMS

1. panta 3. punktā minētie ieraksti

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Pasta adrese: Schottweg 7, 22087 Hamburga, Vācija; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Ir IRISL kontrolē un/vai darbojas IRISL labā. HTTS ir reģistrēts vienā adresē ar IRISL Europe GmbH Hamburgā, un tā vadītājs Dr. Naser Baseni agrāk bija nodarbināts IRISL.

23.1.2012.

2.

Oasis Freight Agency

Pasta adrese: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaja, AAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Apvienotie Arābu Emirāti

Darbojās IRISL labā Apvienotajos Arābu Emirātos. To ir aizvietojusi vienība Good Luck Shipping Company, kas arī ir iekļauta sarakstā par darbību IRISL labā.

23.1.2012.