24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/105


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 494/2011 (2011. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 134, 2011. gada 21. maijs )

3. lappusē 2. panta otrajā daļā:

tekstu:

“To piemēro no 2012. gada 10. janvāra.”

lasīt šādi:

“To piemēro no 2011. gada 10. decembra.”

4. lappusē pielikuma 1. punktā grozītās tabulas 1. punkta trešajā daļā:

tekstu:

“Izdarot atkāpi, otro daļu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra.”

lasīt šādi:

“Izdarot atkāpi, otro daļu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 10. decembra.”

5. lappusē pielikuma 2. punktā grozītās tabulas 11. punktā:

tekstu:

“11.

Izdarot atkāpi, 10. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra, un juvelierizstrādājumiem, kas 2012. gada 10. janvārī ir izgatavoti pirms vairāk nekā 50 gadiem.”

lasīt šādi:

“11.

Izdarot atkāpi, 10. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 10. decembra, un juvelierizstrādājumiem, kas 2011. gada 10. decembrī ir izgatavoti pirms vairāk nekā 50 gadiem.”