1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1170/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumā izveidoti saraksti ar tiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā. Izmaiņas šajos sarakstos pieņem atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta prasībām un saskaņā ar tās 13. panta 3. punktā minēto kārtību.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 I un II pielikumā izveidoti saraksti ar tiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem. Izmaiņas šajos sarakstos pieņem atbilstīgi minētās regulas 3. panta prasībām un saskaņā ar tās 14. panta 3. punktā minēto kārtību.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir novērtējusi jaunus vitamīnu un minerālvielu veidus. Vielas, par kurām sniegts labvēlīgs zinātniskais atzinums un kuras atbilst prasībām Direktīvā 2002/46/EK un Regulā (EK) Nr. 1925/2006, jāietver minēto tiesību aktu attiecīgajos sarakstos.

(4)

Ir notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, un ir ņemti vērā sniegtie komentāri.

(5)

Pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskā vērtējuma ir lietderīgi ieviest specifikācijas dažu vitamīnu un minerālvielu identificēšanai.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/46/EK un Regula (EK) Nr. 1925/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumu aizstāj attiecīgi ar šīs regulas I un II pielikuma tekstu.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1925/2006 groza šādi.

1.

Regulas I pielikuma saraksta 2. punktā iekļauj vārdu “bors”.

2.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Vitamīni un minerālvielas, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

1.   Vitamīni

A vitamīns (μg RE)

D vitamīns (μg)

E vitamīns (mg α-TE)

K vitamīns (μg)

B1 vitamīns (mg)

B2 vitamīns (mg)

Niacīns (mg NE)

Pantotēnskābe (mg)

B6 vitamīns (mg)

Folijskābe (μg) (1)

B12 vitamīns (μg)

Biotīns (μg)

C vitamīns (mg)

2.   Minerālvielas

Kalcijs (mg)

Magnijs (mg)

Dzelzs (mg)

Varš (μg)

Jods (μg)

Cinks (mg)

Mangāns (mg)

Nātrijs (mg)

Kālijs (mg)

Selēns (μg)

Hroms (μg)

Molibdēns (μg)

Fluorīds (mg)

Hlorīds (mg)

Fosfors (mg)

Bors (mg)

Silīcijs (mg)


(1)  Folijskābe ir termins, kas iekļauts Komisijas 2008. gada 28. oktobra Direktīvas 2008/100/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu attiecībā uz ieteicamajām diennakts devām, enerģētiskās vērtības pārrēķina koeficientiem un definīcijām, I pielikumā uzturvielu marķējuma vajadzībām, un tas attiecas uz visiem folātu veidiem.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Vitamīni un minerālvielas, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

A.   Vitamīni

1.   A VITAMĪNS

a)

retinols

b)

retinilacetāts

c)

retinilpalmitāts

d)

beta-karotīns

2.   D VITAMĪNS

a)

holekalciferols

b)

ergokalciferols

3.   E VITAMĪNS

a)

D-alfa-tokoferols

b)

DL-alfa-tokoferols

c)

D-alfa-tokoferilacetāts

d)

DL-alfa-tokoferilacetāts

e)

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

f)

jauktie tokoferoli (1)

g)

tokotrienols tokoferols (2)

4.   K VITAMĪNS

a)

filohinons (fitomenadions)

b)

menahinons (3)

5.   B1 VITAMĪNS

a)

tiamīna hidrohlorīds

b)

tiamīna mononitrāts

c)

tiamīna monofosfāta hlorīds

d)

tiamīna pirofosfāta hlorīds

6.   B2 VITAMĪNS

a)

riboflavīns

b)

nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

7.   NIACĪNS

a)

nikotīnskābe

b)

nikotīnamīds

c)

inozitola heksanikotināts (inozitola heksaniacināts)

8.   PANTOTĒNSKĀBE

a)

kalcija D-pantotenāts

b)

nātrija D-pantotenāts

c)

dekspantenols

d)

pantetīns

9.   B6 VITAMĪNS

a)

piridoksīna hidrohlorīds

b)

piridoksīn-5′-fosfāts

c)

piridoksāl-5′-fosfāts

10.   FOLĀTS

a)

pteroilmonoglutamīnskābe

b)

kalcija-L-metilfolāts

11.   B12 VITAMĪNS

a)

ciānkobalamīns

b)

hidroksokobalamīns

c)

5′-dezoksiadenozilkobalamīns

d)

metilkobalamīns

12.   BIOTĪNS

a)

D-biotīns

13.   C VITAMĪNS

a)

L-askorbīnskābe

b)

nātrija L-askorbāts

c)

kalcija L-askorbāts (4)

d)

kālija L-askorbāts

e)

L-askorbil-6-palmitāts

f)

magnija L-askorbāts

g)

cinka L-askorbāts

B.   Minerālvielas

kalcija acetāts

kalcija L-askorbāts

kalcija bisglicināts

kalcija karbonāts

kalcija hlorīds

kalcija citrāta malāts

citronskābes kalcija sāļi

kalcija glikonāts

kalcija glicerofosfāts

kalcija laktāts

kalcija piruvāts

ortofosforskābes kalcija sāļi

kalcija sukcināts

kalcija hidroksīds

kalcija L-lizināts

kalcija malāts

kalcija oksīds

kalcija L-pidolāts

kalcija L-treonāts

kalcija sulfāts

magnija acetāts

magnija L-askorbāts

magnija bisglicināts

magnija karbonāts

magnija hlorīds

citronskābes magnija sāļi

magnija glikonāts

magnija glicerofosfāts

ortofosforskābes magnija sāļi

magnija laktāts

magnija L-lizināts

magnija hidroksīds

magnija malāts

magnija oksīds

magnija L-pidolāts

magnija kālija citrāts

magnija piruvāts

magnija sukcināts

magnija sulfāts

magnija taurāts

magnija acetiltaurāts

dzelzs karbonāts

dzelzs citrāts

dzelzs amonija citrāts

dzelzs glikonāts

dzelzs fumarāts

dzelzs nātrija difosfāts

dzelzs laktāts

dzelzs sulfāts

dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

dzelzs saharāts

elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

dzelzs bisglicināts

dzelzs L-pidolāts

dzelzs fosfāts

dzelzs (II) taurāts

vara karbonāts

vara citrāts

vara glikonāts

vara sulfāts

vara L-aspartāts

vara bisglicināts

vara-lizīna komplekss

vara (II) oksīds

nātrija jodīds

nātrija jodāts

kālija jodīds

kālija jodāts

cinka acetāts

cinka L-askorbāts

cinka L-aspartāts

cinka bisglicināts

cinka hlorīds

cinka citrāts

cinka glikonāts

cinka laktāts

cinka L-lizināts

cinka malāts

cinka mono-L-metionīna sulfāts

cinka oksīds

cinka karbonāts

cinka L-pidolāts

cinka pikolināts

cinka sulfāts

mangāna askorbāts

mangāna L-aspartāts

mangāna bisglicināts

mangāna karbonāts

mangāna hlorīds

mangāna citrāts

mangāna glikonāts

mangāna glicerofosfāts

mangāna pidolāts

mangāna sulfāts

nātrija bikarbonāts

nātrija karbonāts

nātrija hlorīds

nātrija citrāts

nātrija glikonāts

nātrija laktāts

nātrija hidroksīds

ortofosforskābes nātrija sāļi

kālija bikarbonāts

kālija karbonāts

kālija hlorīds

kālija citrāts

kālija glikonāts

kālija glicerofosfāts

kālija laktāts

kālija hidroksīds

kālija L-pidolāts

kālija malāts

ortofosforskābes kālija sāļi

L-selēnmetionīns

ar selēnu bagātināts raugs (5)

selēnskābe

nātrija selenāts

nātrija hidrogēnselenīts

nātrija selenīts

hroma (III) hlorīds

hroma (III) laktāta trihidrāts

hroma nitrāts

hroma pikolināts

hroma (III) sulfāts

amonija molibdāts (molibdēns (VI))

kālija molibdāts (molibdēns (VI))

nātrija molibdāts (molibdēns (VI))

kalcija fluorīds

kālija fluorīds

nātrija fluorīds

nātrija monofluorfosfāts

borskābe

nātrija borāts

ar holīnu stabilizēta ortosilīcijskābe

silīcija dioksīds

silīcijskābe (6)


(1)  Alfa-tokoferols < 20 %, beta-tokoferols < 10 %, gamma-tokoferols 50–70 % un delta-tokoferols 10–30 %.

(2)  Atsevišķu tokoferolu un tokotrienolu raksturīgais līmenis:

115 mg/g alfa-tokoferols (101 mg/g minimums)

5 mg/g beta-tokoferols (< 1 mg/g minimums)

45 mg/g gamma-tokoferols (25 mg/g minimums)

12 mg/g delta-tokoferols (3 mg/g minimums)

67 mg/g alfa-tokotrienols (30 mg/g minimums)

< 1 mg/g beta-tokotrienols (< 1 mg/g minimums)

82 mg/g gamma-tokotrienols (45 mg/g minimums)

5 mg/g delta-tokotrienols (< 1 mg/g minimums).

(3)  Menahinons galvenokārt sastopams kā menahinons-7 un retāk kā menahinons-6.

(4)  Drīkst saturēt līdz 2 % treonāta.

(5)  Ar selēnu bagātināti raugi, ko iegūst no kultūras, pievienojot nātrija selenītu kā selēna avotu, un kas sausā veidā, kādā tos tirgo, satur ne vairāk kā 2,5 mg Se/g. Raugā dominējošais organiskā selēna veids ir selēnmetionīns (60–85 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā). Citu organiskā selēna savienojumu, ieskaitot selēncisteīnu, saturs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā. Neorganiskā selēna koncentrācija parasti nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā.

(6)  Gela veidā.”


III PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Vitamīnu preparāti un minerālvielas, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem

1.   Vitamīnu preparāti

A VITAMĪNS

retinols

retinilacetāts

retinilpalmitāts

beta-karotīns

D VITAMĪNS

holekalciferols

ergokalciferols

E VITAMĪNS

D-alfa-tokoferols

DL-alfa-tokoferols

D-alfa-tokoferilacetāts

DL-alfa-tokoferilacetāts

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

K VITAMĪNS

filohinons (fitomenadions)

menahinons (1)

B1 VITAMĪNS

tiamīna hidrohlorīds

tiamīna mononitrāts

B2 VITAMĪNS

riboflavīns

nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

NIACĪNS

nikotīnskābe

nikotīnamīds

PANTOTĒNSKĀBE

kalcija D-pantotenāts

nātrija D-pantotenāts

dekspantenols

B6 VITAMĪNS

piridoksīna hidrohlorīds

piridoksīn-5′-fosfāts

piridoksīna dipalmitāts

FOLIJSKĀBE

pteroilmonoglutamīnskābe

kalcija-L-metilfolāts

B12 VITAMĪNS

ciānkobalamīns

hidroksokobalamīns

BIOTĪNS

D-biotīns

C VITAMĪNS

L-askorbīnskābe

nātrija L-askorbāts

kalcija L-askorbāts

kālija L-askorbāts

L-askorbil-6-palmitāts

2.   Minerālvielas

kalcija karbonāts

kalcija hlorīds

kalcija citrāta malāts

citronskābes kalcija sāļi

kalcija glikonāts

kalcija glicerofosfāts

kalcija laktāts

ortofosforskābes kalcija sāļi

kalcija hidroksīds

kalcija malāts

kalcija oksīds

kalcija sulfāts

magnija acetāts

magnija karbonāts

magnija hlorīds

citronskābes magnija sāļi

magnija glikonāts

magnija glicerofosfāts

ortofosforskābes magnija sāļi

magnija laktāts

magnija hidroksīds

magnija oksīds

magnija kālija citrāts

magnija sulfāts

dzelzs bisglicināts

dzelzs karbonāts

dzelzs citrāts

dzelzs amonija citrāts

dzelzs glikonāts

dzelzs fumarāts

dzelzs nātrija difosfāts

dzelzs laktāts

dzelzs sulfāts

dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

dzelzs saharāts

elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

vara karbonāts

vara citrāts

vara glikonāts

vara sulfāts

vara-lizīna komplekss

nātrija jodīds

nātrija jodāts

kālija jodīds

kālija jodāts

cinka acetāts

cinka bisglicināts

cinka hlorīds

cinka citrāts

cinka glikonāts

cinka laktāts

cinka oksīds

cinka karbonāts

cinka sulfāts

mangāna karbonāts

mangāna hlorīds

mangāna citrāts

mangāna glikonāts

mangāna glicerofosfāts

mangāna sulfāts

nātrija bikarbonāts

nātrija karbonāts

nātrija citrāts

nātrija glikonāts

nātrija laktāts

nātrija hidroksīds

ortofosforskābes nātrija sāļi

ar selēnu bagātināts raugs (2)

nātrija selenāts

nātrija hidrogēnselenīts

nātrija selenīts

nātrija fluorīds

kālija fluorīds

kālija bikarbonāts

kālija karbonāts

kālija hlorīds

kālija citrāts

kālija glikonāts

kālija glicerofosfāts

kālija laktāts

kālija hidroksīds

ortofosforskābes kālija sāļi

hroma (III) hlorīds un tā heksahidrāts

hroma (III) sulfāts un tā heksahidrāts

amonija molibdāts (molibdēns (VI))

nātrija molibdāts (molibdēns (VI))

borskābe

nātrija borāts


(1)  Menahinons galvenokārt sastopams kā menahinons-7 un retāk kā menahinons-6.

(2)  Ar selēnu bagātināti raugi, ko iegūst no kultūras, pievienojot nātrija selenītu kā selēna avotu, un kas sausā veidā, kādā tos tirgo, satur ne vairāk kā 2,5 mg Se/g. Raugā dominējošais organiskā selēna veids ir selēnmetionīns (60–85 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā). Citu organiskā selēna savienojumu, ieskaitot selēncisteīnu, saturs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā. Neorganiskā selēna koncentrācija parasti nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā.”