24.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 104/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 23. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteiktu Itālijas administratīvo reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes, noteiktu Polijas administratīvo reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes un Polijas un Slovēnijas atzīšanu par oficiāli brīvām no govju tuberkulozes

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2972)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/342/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma I daļas 4. punktu, A pielikuma II daļas 7. punktu un D pielikuma I daļas E punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK ir noteikts, ka dalībvalstis vai dalībvalstu daļas var atzīt par oficiāli brīvām no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem, ja ir ievēroti minētajā direktīvā paredzēti konkrēti nosacījumi.

(2)

Dalībvalstu saraksti ar reģioniem, kas atzīti par brīviem no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes, ir norādīti Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmumā 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (2).

(3)

Itālija ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, par Oristāno provinci Sardīnijas reģionā, lai šo provinci varētu atzīt par Itālijas reģionu, kurš ir oficiāli brīvs no govju tuberkulozes.

(4)

Itālija ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, par visām provincēm Markes reģionā un Kuneo provinci, pēdējo atlikušo provinci Pjemontas reģionā, kura vēl nav iekļauta Lēmuma 2003/467/EK II pielikuma 2. nodaļā, lai visus šos reģionus varētu atzīt par Itālijas reģioniem, kuri ir oficiāli brīvi no govju brucelozes.

(5)

Itālija ir arī iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, par visām provincēm Sardīnijas reģionā, lai šo reģionu varētu atzīt par Itālijas reģionu, kurš ir oficiāli brīvs no govju enzootiskās leikozes.

(6)

Pēc Itālijas iesniegto dokumentu izvērtēšanas Itālijas attiecīgā province un reģioni ir jāatzīst attiecīgi par oficiāli brīviem no govju tuberkulozes, oficiāli brīviem no govju brucelozes un oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes.

(7)

Polija attiecībā uz visu tās teritoriju iesniedza Komisijai dokumentus, kas pierāda atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, lai šo dalībvalsti varētu atzīt par oficiāli brīvu no govju tuberkulozes.

(8)

Polija ir arī iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina, ka 11 administratīvajos reģionos (powiaty), kuri atrodas augstākajās administratīvajās vienībās Podlases (Podlaskie) un Pomožes (Pomorskie) vojevodistē, ir ievēroti attiecīgie Direktīvā 64/432/EEK paredzētie nosacījumi, lai minētos reģionus varētu atzīt par Polijas reģioniem, kuri ir oficiāli brīvi no govju enzootiskās leikozes.

(9)

Pēc Polijas iesniegto dokumentu izvērtēšanas visa Polijas teritorija ir jāatzīst par dalībvalsti, kura ir oficiāli brīva no govju tuberkulozes, un Polijas reģioni (powiaty) jāatzīst par minētās dalībvalsts reģioniem, kuri ir oficiāli brīvi no govju enzootiskās leikozes.

(10)

Slovēnija attiecībā uz visu tās teritoriju iesniedza Komisijai dokumentus, kas pierāda atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, lai šo dalībvalsti varētu atzīt par oficiāli brīvu no govju tuberkulozes.

(11)

Pēc Slovēnijas iesniegto dokumentu izvērtēšanas visa Slovēnijas teritorija ir jāatzīst par dalībvalsti, kura ir oficiāli brīva no govju tuberkulozes.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/467/EK.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/467/EK I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK I, II un III pielikumu groza šādi.

1.

Lēmuma I pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“I PIELIKUMS

1.   NODAĻA

No tuberkulozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

FR

Francija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

PL

Polija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija

2.   NODAĻA

No tuberkulozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

Abruco reģions: Peskaras province

Emīlijas Romanjas reģions

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions

Lombardijas reģions: Bergāmo, Komo, Leko, Sondrio province

Markes reģions: Askoli Pičēno province

Pjemontas reģions: Novaras, Verbanjas, Verčelli province

Sardīnijas reģions: Oristāno province

Toskānas reģions: Groseto, Livorno, Lukas, Prato, Pizas, Pistoijas, Sjēnas province

Trentīno-Alto Adidžes reģions: Bolcāno, Trento province

Veneto reģions”

2.

Lēmuma II pielikuma 2. nodaļu aizstāj ar šādu tekstu:

2.   NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

Abruco reģions: Peskaras province

Emīlijas Romanjas reģions: Boloņas, Ferrāras, Forli-Čezenas, Modēnas, Parmas, Pjačencas, Ravennas, Redžo Emīlijas, Rimini province

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions

Lacijas reģions: Rjeti province

Ligūrijas reģions: Impērijas, Savonas province

Lombardijas reģions: Bergāmo, Brešas, Komo, Kremonas, Leko, Lodi, Mantujas, Milānas, Pāvijas, Sondrio, Varēzes province

Markes reģions

Pjemontas reģions

Apūlijas reģions: Brindisi province

Sardīnijas reģions: Kaljari, Nuoro, Oristāno, Sasāri province

Toskānas reģions

Trentīno-Alto Adidžes reģions: Bolcāno, Trento province

Umbrijas reģions: Perudžas, Terni province

Veneto reģions

Portugālē:

Azoru salu autonomais apgabals: Piko, Grasjosas, Floresas, Korvo sala

Apvienotajā Karalistē:

Lielbritānija: Anglija, Skotija, Velsa”

3.

Lēmuma III pielikuma 2. nodaļu aizstāj ar šādu tekstu:

2.   NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

Abruco reģions: Peskaras province

Emīlijas Romanjas reģions: Boloņas, Ferrāras, Forli-Čezenas, Modēnas, Parmas, Pjačencas, Ravennas, Redžo Emīlijas, Rimini province

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions

Lacijas reģions: Frozinones, Rjeti province

Ligūrijas reģions: Impērijas, Savonas province

Lombardijas reģions: Bergāmo, Brešas, Komo, Kremonas, Leko, Lodi, Mantujas, Milānas, Pāvijas, Sondrio, Varēzes province

Markes reģions: Ankonas, Askoli, Pičēno, Mačeratas, Pezāro province

Molizes reģions

Pjemontas reģions: Alesandrijas, Asti, Bjellas, Kuneo, Novaras, Turīnas, Verbanjas, Verčelli province

Sardīnijas reģions

Toskānas reģions: Areco, Florences, Groseto, Livorno, Lukas, Masa-Karāras, Pizas, Pistoijas, Prato, Sjēnas province

Trentīno-Alto Adidžes reģions: Bolcāno, Trento province

Umbrijas reģions: Perudžas, Terni province

Aostas ielejas reģions: Aostas province

Veneto reģions

Polijā:

Lejassilēzijas (dolnośląskie) vojevodiste

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

Ļubļinas (lubelskie) vojevodiste

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

Kujāvijas-Pomožes (kujawsko-pomorskie) vojevodiste

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski

Lodzas (łódzkie) vojevodiste

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Mazpolijas (małopolskie) vojevodiste

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki

Mazovijas (mazowieckie) vojevodiste

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski

Opoles (opolskie) vojevodiste

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki

Piekarpatu (podkarpackie) vojevodiste

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski

Podlases (podlaskie) vojevodiste

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski

Pomožes (pomorskie) vojevodiste

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski

Silēzijas (śląskie) vojevodiste

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki

Sventokšiskas (świętokrzyskie) vojevodiste

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Varmijas-Mazūrijas (warmińsko-mazurskie) vojevodiste

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki

Lielpolijas (wielkopolskie) vojevodiste

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński