21.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 349/1


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 353, 2008. gada 31. decembris )

1.

9. lappusē 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

“draudi” ir signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijām;”

lasīt šādi:

“a)

“bīstami” ir signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijām;”.

2.

9. lappusē 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

“brīdinājums” ir signālvārds, kas norāda uz mazākām bīstamības kategorijām;”

lasīt šādi:

“b)

“uzmanību” ir signālvārds, kas norāda uz mazākām bīstamības kategorijām;”.

3.

16. lappusē 20. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Ja uz etiķetes lietots signālvārds “briesmas”, uz tās nenorāda signālvārdu “brīdinājums”.”

lasīt šādi:

“3.   Ja uz etiķetes lietots signālvārds “bīstami”, uz tās nenorāda signālvārdu “uzmanību”.”

4.

159. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā brīdinājuma uzraksta H252 RO valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”

lasīt šādi:

“Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”

5.

163. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā brīdinājuma uzraksta H281 ES valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Contiene un gas refrigerado; (..).”

lasīt šādi:

“Contiene gas refrigerado; (..).”

6.

163. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā brīdinājuma uzraksta H281 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”

lasīt šādi:

“Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”

7.

180. lappuē III pielikuma 1. daļas 1.2. tabulā brīdinājuma uzraksta H351 EN valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”

lasīt šādi:

“Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”

8.

182. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.2. tabulā brīdinājuma uzraksta H361 ES valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (..).”

lasīt šādi:

“Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto (..).”

9.

182. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.2. tabulā brīdinājuma uzraksta H361 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt > (..).”

lasīt šādi:

“Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > (..).”

10.

190. lappusē III pielikuma 1. daļas 1.3. tabulā brīdinājuma uzraksta H412 ET valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

lasīt šādi:

“Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

11.

192. lappusē III pielikuma 2. daļas 2.1. tabulā fizikālās īpašības EUH 001 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”

lasīt šādi:

“In trockenem Zustand explosiv.”

12.

194. lappusē III pielikuma 2. daļas 2.1. tabulā fizikālās īpašības EUH 018 ES valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

lasīt šādi:

“Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

13.

201. lappusē III pielikuma 3. daļas tabulā fizikālās īpašības EUH 201/201A ET valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”

lasīt šādi:

“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”

14.

205. lappusē III pielikuma 3. daļas tabulā fizikālās īpašības EUH 206 ET valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

lasīt šādi:

“Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

15.

206. lappusē III pielikuma 3. daļas tabulā fizikālās īpašības EUH 207 ET valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

lasīt šādi:

“Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

16.

230. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P201 ES valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Pedir instrucciones especiales antes del uso.”

lasīt šādi:

“Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”

17.

231. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P201 FR valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Se procurer les instructions avant utilisation.”

lasīt šādi:

“Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.”

18.

234. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P221 SV valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Undvik att blanda med med brännbara ämnen…”

lasīt šādi:

“Undvik att blanda med brännbara ämnen…”.

19.

235. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P222 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Kontakt mit Luft nicht zulassen.”

lasīt šādi:

“Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”

20.

241. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P241 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”

lasīt šādi:

“Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”

21.

242. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P243 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”

lasīt šādi:

“Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”

22.

248. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P270 EL valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”

lasīt šādi:

“Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”

23.

248. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P270 EN valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Do no eat, drink or smoke when using this product.”

lasīt šādi:

“Do not eat, drink or smoke when using this product.”

24.

252. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P282 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”

lasīt šādi:

“Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”

25.

252. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.2. tabulā drošības prasību apzīmējuma P282 NL valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”

lasīt šādi:

“Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”

26.

260. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējuma P306 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”

lasīt šādi:

“BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”.

27.

270. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējuma P333 ET valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Nahaärrituse või _obe korral:”

lasīt šādi:

“Nahaärrituse või lööbe korral:”.

28.

276. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējuma P342 LT valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”

lasīt šādi:

“Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”.

29.

294. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējumu P302 + P334 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“BEI KONTAKT MIT DER HAUT: (..).”

lasīt šādi:

“BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: (..).”

30.

299. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējumu P305 + P351 + P338 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

lasīt šādi:

“BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

31.

299. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.3. tabulā drošības prasību apzīmējumu P305 + P351 + P338 FI valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

lasīt šādi:

“JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

32.

314. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējuma P406 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”

lasīt šādi:

“In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”

33.

316. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējuma P411 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/… aufbewahren.”

lasīt šādi:

“Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.”

34.

316. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējuma P412 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

lasīt šādi:

“Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

35.

317. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējuma P413 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren”

lasīt šādi:

“Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”

36.

319. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P402 + P 404 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”

lasīt šādi:

“An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”

37.

320. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P403 + P233 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

lasīt šādi:

“An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”

38.

321. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P403 + P235 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”

lasīt šādi:

“An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.”

39.

321. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P410 + P403 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

lasīt šādi:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

40.

322. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P410 + P412 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

lasīt šādi:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

41.

323. lappusē IV pielikuma 2. daļas 1.4. tabulā drošības prasību apzīmējumu P411 + P235 DE valodas rindas trešajā slejā:

tekstu:

“Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”

lasīt šādi:

“Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”

42.

333. lappusē VI pielikuma 1.1.2.2. punkta ii) apakšpunktā:

tekstu:

“ii)

signālvārda “Bīstami” saīsinājums “Bīst.” un signālvārda “Brīdinājums” saīsinājums “Brīd.” saskaņā ar 20. panta 3. punktā noteiktajiem prioritātes principiem;”

lasīt šādi:

“ii)

signālvārda “Bīstami” saīsinājums “Bīst.” un signālvārda “Uzmanību” saīsinājums “Uzm.” saskaņā ar 20. panta 3. punktā noteiktajiem prioritātes principiem;”.