16.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/59


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2005/220/KĀDP

(2005. gada 14. marts),

ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un atceļ Kopējo nostāju 2004/500/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. un 34. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu (1).

(2)

Padome 2004. gada 17. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2004/500/KĀDP (2), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP.

(3)

Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP paredz regulāru pārskatīšanu.

(4)

Ir jāatjaunina Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP pielikums un jāatceļ Kopējā nostāja 2004/500/KĀDP.

(5)

Atbilstīgi Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem ir sastādīts saraksts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

To personu, grupu un vienību saraksts, uz ko attiecas Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP, ir iekļauts pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2004/500/KĀDP.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 14. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2004/500/KĀDP (OV L 196, 3.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 196, 3.6.2004., 12. lpp.


PIELIKUMS

To personu, grupu un vienību saraksts, kas minētas 1. pantā (1)

1.   PERSONAS

1.

ABOU, Rabah Naami (pazīstams arī kā Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fiellah Ahmed Dafri Rèmi Lahdi), dzimis 1966. gada 1. februārī Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

2.

ABOUD, Maisi (pazīstams arī kā Šveices Abderrahmane), dzimis 1964. gada 17. oktobrī Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

3.

ALBERDI URANGA, Itziar (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A. ), dzimis 1963. gada 7. oktobrī Durango (Biskaja), identitātes karte Nr. 78.865.693

4.

ALBISU IRIARTE, Miguel (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Gestoras Pro-amnistía loceklis), dzimis 1961. gada 7. jūnijā Sansebastjanā (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pazīstams arī kā Abu Omran, Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), dzimis 1967. gada 26. jūnijāQatif-Bab al Shamal, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis

6.

AL – NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 1966. gada 16. oktobrīTarut, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis

8.

APAOLAZA SANCHO, Iván (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K. Madrid loceklis), dzimis 1971. gada 10. novembrīBeasain (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dzimis 1960. gada 20. novembrī Konstantīnā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

10.

ARIOUA, Kamel (pazīstams arī kā Lamine Kamel), dzimis 1969. gada 18. augustā Konstantīnā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

11.

ASLI, Mohamed (pazīstams arī kā Dahmane Mohamed), dzimis 1975. gada 13. maijāAin Taya (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

12.

ASLI, Rabah, dzimis 1975. gada 13. maijāAin Taya (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

13.

ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1957. gada 8. novembrīRegil (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (pazīstams arī kā BOUSLIM, Ammar Mansour, SALIM, Hassan Rostom), libānietis, dzimis 1960. gadā Libānā, Libānas pilsonis

15.

ARIB, Noureddine (pazīstams arī kā Carreto, Zitoun Mourad), dzimis 1972. gada 1. februārī Alžīrijā (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pazīstams arī kā Touil), dzimis 1970. gada 1. jūnijā Alžīrijā, (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

17.

ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.) dzimis 1977. gada 20. decembrīBasauri (Biskaja), identitātes karte Nr. 45.625.646

18.

ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1958. gada 10. janvārīPlencia (Biskaja), identitātes karte Nr. 16.027.051

19.

EL – HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pazīstams arī kā AL – HOURI, Ali Saed Bin Ali, EL – HOURI, Ali Saed Bin Ali), dzimis 1965. gada 10. jūlijā vai 1965. gada 11. jūlijāEl Dibabiya, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dzimis 10.9.1971. Alžīrā (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

21.

GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1967. gada 29. aprīlīGuernica (Biskaja), identitātes karte Nr. 44.556.097

22.

IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.) dzimis 1961. gada 25. aprīlīEscoriaza (Navarra), identitātes karte Nr. 16.255.819

23.

IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1955. gada 30. jūlijāSanturce (Biskaja), identitātes karte Nr. 14.929.950

24.

IZZ – AL – DIN, Hasan (pazīstams arī kā GARBAYA, AHMED vai SA – ID, vai SALWWAN, Samir), libānietis, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis

25.

LASSASSI, Saber (pazīstams arī kā Mimiche), dzimis 1970. gada 30. novembrī Konstantīnā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pazīstams arī kā ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 1965. gada 14. aprīlī vai 1964. gada 1. martā Pakistānā, pase Nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh, (pazīstams arī Ferdi Omar), 1974. gada 26. decembrī Huseindejā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

28.

MORCILLO TORRES, Gracia (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A., Kas/Ekin loceklis), dzimis 1967. gada 15. martā Sansebastjanā (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (arī MUGHNIYAH, Imad Fayiz), organizācijas HIZBALLAH augsta ranga izlūkošanas virsnieks, dzimis 1962. gada 7. decembrīTayr Dibba, Libānā, pase Nr. 432298 (Libāna)

30.

NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1961. gada 23. februārī Pamplonā (Navarra), identitātes karte Nr. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dzimis 1973. gada 25. novembrī Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

32.

ORBE SEVILLANO, Zigor (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 1975. gada 22. septembrīBasauri (Biskaja), identitātes karte Nr. 45.622.851

33.

PALACIOS ALDAY, Gorka (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K.Madrid loceklis), dzimis 1974. gada 17. oktobrīBaracaldo (Biskaja), identitātes karte Nr. 30.654.356

34.

PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 1964. gada 18. septembrī Sansebastjanā (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15.976.521

35.

QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K.Madrid loceklis), dzimis 1968. gada 27. februārī Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (pazīstams arī kā Hallasa Farid), dzimis 1968. gada 11. septembrī Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

37.

RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K.Madrid loceklis), dzimis 1963. gada 18. septembrī Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pazīstams arī kā Nounou), dzimis 1963. gada 23. jūnijā Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

39.

SELMANI, Abdelghani (pazīstams arī kā Gano), dzimis 1974. gada 14. jūnijā Alžīrā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

40.

SENOUCI, Sofiane, dzimis 1971. gada 15. aprīlī Huseindejā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

41.

SISON, Jose Maria (pazīstams arī kā Armando Liwanag, pazīstams arī kā Joma, NPA vadītājs), dzimis 1939. gada 8. februārī Kabugao, Filipīnās

42.

TINGUALI, Mohammed (pazīstams arī kā Mouh di Kouba), dzimis 1964. gada 21. aprīlī Blidā (Alžīrija) (al – Takfir un al – Hijra loceklis)

43.

URANGA ARTOLA, Kemen (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Herri Batasuna/E.H/Batasuna loceklis), dzimis 1969. gada 25. maijāOndarroa (Biskaja), identitātes karte Nr. 30.627.290

44.

VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimis 1976. gada 21. maijā Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 29.036.694

45.

VILA MICHELENA, Fermín (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Kas/Ekin loceklis), dzimis 1970. gada 12. martāIrún (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15.254.214

2.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal organizācija (ANO) (pazīstama arī kā Fatah Revolucionārā Padome, Arābu Revolucionārās brigādes, Melnais Septembris un Musulmaņu Sociālistu revolucionāra organizācija)

2.

Alaksas mocekļu brigāde

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al – Takfir un Al – Hijra

5.

Nuclei Territoriali Antimperialisti (Pretimperiālistiskās teritoriālās vienības)

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare

7.

Nuclei Armati per il Comunismo (Bruņotas vienības komunismam)

8.

Aum Shinrikyo (pazīstama arī kā Aum Augstākā patiesība, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Vienība pret kapitālu, cietumu, cietumsargiem un kamerām)

11.

Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Basku tēvzeme un brīvība (ETA) (Teroristu grupējumā ETA ir šādas organizācijas: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pazīstama arī kā Herri Batasuna un Euskal Herritarrok)

13.

Gama'a al – Islamiyya (Islāma grupa), pazīstama arī kā Al – Gama'a al – Islamiyya, IG)

14.

Lielā Islāma Austrumu cīnītāju fronte (IBDA-C)

15.

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/ antifašistu pretestības grupas “Pirmais oktobris” (GRAPO)

16.

Hamas, iekļaujot Hamas – Izz al – Din al – Qassem

17.

Holy Land Foundation for Relief and Development

18.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

19.

Solidarietà Internazionale (Starptautiskā solidaritāte)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Kurdistānas strādnieku partija (KSP) (pazīstama arī kā KADEK, KONGRA-GEL)

22.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

23.

Loyalist Volunteer Force (LVF)

24.

Mujahedin-e Khalq organizācija (MEK vai MKO) (bez “Irānas Nacionālās Pretošanās Padomes” (NCRI)), (pazīstama arī kā Irānas Nacionālā atbrīvošanās armija (NLA), MEK karojošais spārns, Irānas Tautas Mujahidin (PMOI), Irāņu studentu musulmaņu biedrība

25.

Nacionālā atbrīvošanās armija (Ejército de Liberación Nacional)

26.

New Peoples Army (NPA) Filipīnās, saistīta ar Sison Jose Maria C. (pazīstams arī kā Armando Liwanag, Joma, atbildīgais par NPA)

27.

Orange Volunteers (OV)

28.

Palestīnas Atbrīvošanās fronte (PAF)

29.

Palestīniešu Islāma Jihad

30.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte (PATF)

31.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte - virsvadība (pazīstama arī kā PATF – virsvadība)

32.

Real IRA

33.

Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente Sarkanās brigādes kaujinieciskās Komunistu partijas izveidei

34.

Red Hand Defenders (RHD)

35.

Kolumbijas revolucionārie armijas spēki (KRAS)

36.

* Revolucionārie kodoli/Epanastatiki Pirines

37.

* Revolucionārā organizācija “17. novembris”/Dekati Evdomi Noemvri

38.

Revolucionārā Tautas atbrīvošanās armija/fronte/partija] (DHKP/C), pazīstama arī kā Devrimci Sol (revolucionāri kreisie), Dev Sol

39.

* Revolucionārā tautas cīņa/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

40.

Mirdzošā taka (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (pazīstama arī kā Stichting Al Aqsa Nederland, Al Aqsa Nederland)

42.

Brigata XX Luglio (Divdesmitā jūlija brigāde)

43.

Ulster Defence / Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Kolumbijas Apvienotie pašaizstāvēšanās spēki (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC)

45.

Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Vienība revolucionārai proletāriskai iniciatīvai)

46.

Nuclei di Iniziativa Proletaria (Vienības proletāriskai iniciatīvai)

47.

F.A.I. - Federazione Anarchica Informale (Neoficiālā anarhistu federācija)


(1)  Uz personām, grupām vai vienībām, kas apzīmētas ar zvaigznīti, attiecas vienīgi Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 4. pants.