29.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 385/87


Labojums Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar kuru nosaka detalizētus noteikumus vienota maksājuma piemērošanai, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 ar kuru nosaka vienotus noteikumus tiešajiem maksājumiem kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros un ievieš noteiktus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 345, 2004. gada 20. novembrī )

91. lappusē, 2. panta otrajā punktā:

tekstu:

“… izņemot 1. panta 21. punktu …”

aizstāj ar:

“… izņemot 1. panta 22. punktu …”.