32004L0032Oficiālais Vēstnesis L 085 , 23/03/2004 Lpp. 0024 - 0025


Komisijas Direktīva 2004/32/EK

(2004. gada 17. marts),

ar ko groza Direktīvu 2001/32/EEK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EEK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu,

ņemot vērā Īrijas, Itālijas, Austrijas uz Zviedrijas lūgumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīvu 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK [2], Īriju un dažus Itālijas un Austrijas apgabalus provizoriski atzina par aizsargājamajām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et. al. uz laiku līdz 2004. gada 31. martam.

(2) Spriežot pēc Īrijas un Austrijas sniegtās informācijas, kuras pamatā ir apsekojumi, Īrijā un Austrijā arī turpmāk uz noteiktu laiku būtu provizoriski jāatzīst aizsargājamās zonas saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3) Spriežot pēc Itālijas sniegtās informācijas, kuras pamatā ir apsekojumi, daži Itālijas apgabali vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., savukārt citi apgabali arī turpmāk uz noteiktu laiku būtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4) Saskaņā ar Direktīvu 2001/32/EK daži Zviedrijas apgabali ir provizoriski atzīti par aizsargājamām zonām saistībā ar biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu uz laiku līdz 2004. gada 31. martam.

(5) Spriežot pēc Zviedrijas sniegtās informācijas, šie Zviedrijas apgabali vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu.

(6) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/32/EK.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2001/32/EK groza šādi.

1. Regulas 1. pantu groza šādi:

a) otro daļu aizstāj ar:

"Attiecībā uz pielikuma b) iedaļas 2. punktu norādītos minētos apgabalus Īrijā, Itālijā (Apūlija, Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Lombardija; Trentīno-Altoadidže: Trento autonomā province; Veneto: izņemot šādas komūnas Rovigo provincē– Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, šādas komūnas Padujas provincē– Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi un šādas komūnas Veronas provincē– Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) un Austrijā (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne) atzīst līdz 2006. gada 31. martam."

b) trešo daļu svītro.

2. Pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2004. gada 20. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos aktus un nosūta minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Šos noteikumus dalībvalstis sāk piemērot no 2004. gada 21. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 17. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/116/EK (OV L 321, 6.12.2003., 36. lpp.).

[2] OV L 127, 9.5.2001., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/46/EK (OV L 138, 5.6.2003., 45. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Pielikuma b) iedaļas 2. punktā ierakstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"Spānija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Altoadidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot šādas komūnas Rovigo provincē– Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, šādas komūnas Padujas provincē– Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi un šādas komūnas Veronas provincē– Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) un Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

.

2. Pielikuma d) iedaļas 1. punktā ierakstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"Dānija, Francija (Bretaņa), Īrija, Portugāle (Azoru salas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)."

--------------------------------------------------