32003R0866Oficiālais Vēstnesis L 124 , 20/05/2003 Lpp. 0019 - 0022


Komisijas Regula (EK) Nr. 866/2003

(2003. gada 19. maijs),

ar kuru astoņpadsmito reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 742/2003 [2], un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2) Sankciju komiteja 2003. gada 10. aprīlī nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un 2003. gada 25. aprīlī tā nolēma sarakstā veikt tehniskus labojumus, tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 19. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Christopher Patten

[1] OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

[2] OV L 106, 29.4.2003., 16. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1. Ierakstu

"Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden, dzimis 1974. gada 20. novembrī"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ali Ahmed Yusaf (arī Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spanga, Sweden; dzimis 1974. gada 20. novembrī; dzimšanas vieta: Garbaharey, Somālija pilsonība: Zviedrijas pilsonis; Pase: Zviedrijas, Nr. 1041635; valsts identifikācijas numurs: 741120-1093".

2. Ierakstu

"Al-Kadr, Ahmad Said (arī Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); dzimis 1948. gada 1. martā Kairā, Ēģiptē; tiek uzskatīts par Ēģiptes un Kanādas pilsoni"

pozīcijā

"Fiziskās personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; dzimis 1948. gada 1. martā; dzimšanas vieta: Kaira, Ēģipte; pilsonība: Kanādas pilsonis un tiek uzskatīts par Ēģiptes pilsoni".

3. Ierakstu

"AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (arī AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); dzimis 1974. gada 12. novembrī; dzimšanas vieta: Tunisija; Adrese : Via A. Masina n. 7, Milan, Italy; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z"

pozīcijā

"Fiziskās personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (arī Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italy; dzimis 1974. gada 12. novembrī, dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija; pilsonība: Tunisijas pilsonis; pase Nr. L 191609 izdota 1996. gada 28. februārī; valsts identifikācijas numurs: 04643632, izsniegts 1999. gada 18. jūnijā; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z. Cita informācija: viņa mātes vārds ir Bent Ahmed Ourida".

4. Ierakstu

"ESSID, Sami Ben Khemais; dzimis 1968. gada 10. februārī; dzimšanas vieta: Tunisija; Adrese: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (arī a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy; dzimis 1968. gada 10. februārī; dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija; pilsonība: Tunisijas pilsonis; pase Nr. K/929139, izsniegta 1995. gada 14. februārī; valsts identifikācijas numurs: 00319547, piešķirts 1994. gada 8. decembrī; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F. Cita informācija: viņa mātes vārds ir Saidani Beya".

5. Ierakstu

"BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (arī AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; arī AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; arī AIADI, Ben Muhammad; arī AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisija; dzimis 1963. gada 21. janvārī, Sfaksā, Tunisijā"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (arī a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgium d) Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; dzimis 1963. gada 21. martā; dzimšanas vieta: Sfaksa, Tunisija; pilsonība: Tunisijas, Bosnijas, Austrijas pilsonis; pase Nr. E 423362 izsniegta 1988. gada 15. maijā Islamabadā; valsts identifikācijas numurs: 1292931; cita informācija: viņa mātes vārds ir Medina Abid; atrodas Īrijā".

6. Ierakstu

"BOUCHOUCHA, Mokhtar (arī BUSHUSHA, Mokhtar); dzimis 1969. gada 13. oktobrī; dzimšanas vieta: Tunisija; Adrese: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy; Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BCHMHT69R13Z352T"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (arī Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy; dzimis 1969. gada 13. oktobrī; dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija; pilsonība: Tunisijas pilsonis; pase Nr. K/754050, izsniegta 1999. gada 26. maijā; valsts identifikācijas numurs: 04756904, piešķirts 1987. gada 14. septembrī; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BCHMHT69R13Z352T. Cita informācija: viņa mātes vārds ir Bannour Hedia".

7. Ierakstu

"CHARAABI, Tarek (arī SHARAABI, Tarek); dzimis 1970. gada 31. martā; dzimšanas vieta: Tunisija; Adrese: Viale Bligny n. 42, Milan, Italy; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (arī a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milan, Italy; dzimis 1970. gada 31. martā; dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija; pilsonība: Tunisijas pilsonis; pase Nr. L 579603 izsniegta 1997. gada 19. novembrī Milānā; valsts identifikācijas numurs: 007-99090; nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U. Cita informācija: viņa mātes vārds ir Charaabi Hedia".

8. Ierakstu

"DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Germany; dzimis 1958. gada 4. augustā Alepā, Sīrijā; pase Nr. 1310636262 (Vācija)"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Mamoun DARKAZANLI (arī a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; dzimis 1958. gada 4. augustā; dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija; pilsonība: Sīrijas un Vācijas pilsonis; pase Nr. 1310636262 (Vācija), derīga līdz 2005. gada 29. oktobrim; valsts identifikācijas numurs: Vācijas personas apliecība Nr. 1312072688, derīga līdz 2011. gada 20. augustam".

9. Ierakstu

"HIJAZI, Riad (arī HIJAZI, Raed M.; arī AL-HAWEN, Abu-Ahmad; arī ALMAGHRIBI, Rashid (pēc Marokas dokumentiem); arī AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (pēc ASV dokumentiem); arī AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordānija; dzimis 1968. gadā Kalifornijā, ASV; Sociālās apdrošināšanas numurs: 548-91-5411"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (arī a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (pēc Marokas dokumentiem) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (pēc ASV dokumentiem)); dzimis 1968. gada 30. decembrī dzimšanas vieta: Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis pilsonība: Jordānijas pilsonis; valsts identifikācijas numurs: Sociālās apdrošināšanas numurs: 548-91-5411, personas reģistrācijas numurs 9681029476; cita informācija: dzimtā pilsēta Ramla; uzturēšanās vieta Jordānijā – al-Shumaysani (Sheisani) (rajons Ammānā), aiz arodbiedrību kompleksa".

10. Ierakstu

"Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland; dzimis 1938. gada 16. jūnijā; dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija; Šveices un Tunisijas pilsonis"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italy; dzimis 1938. gada 16. jūnijā; dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija; pilsonība: Šveices pilsonis".

11. Ierakstu

"Huber, Albert Friedrich Armand (arī Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland, dzimis 1927. gadā"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Armand Albert Friedrich HUBER (arī Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Switzerland; dzimis 1927. gadā; pilsonība: Šveices pilsonis".

12. Ierakstu

"Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (arī Abu Zubaida and Abd Al-Hadi Al-Wahab). Dzimis 1971. gada 12. martā Rijādā, Saūda Arābijā. Tiek uzskatīts par Saūda Arābijas, Palestīnas un Jordānijas pilsoni. Tuvs Usama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (arī a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); dzimis 1971. gada 12. martā; dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija; pilsonība: tiek uzskatīts par Saūda Arābijas un Palestīnas pilsoni; pases Nr. Ēģiptes pase Nr. M 484824, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecība Rijādā; cita informācija: tuvs Osama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs".

13. Ierakstu

"NASREDDIN, Ahmed Idris (arī NASREDDIN, Ahmad I; arī NASREDDIN, Hadj Ahmed; arī NASREDDIN, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; dzimis 1929. gada 22. novembrī; dzimšanas vieta: Adi Ugri, Etiopija; Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: NSRDRS29S22Z315Y"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (arī a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d)Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy, b) Piazzale Biancamano, Milan, Italy, c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Morocco; dzimis 1929. gada 22. novembrī; dzimšanas vieta: Adi Ugri, Etiopija (tagad Eritreja); pilsonība: Itālijas pilsonis; valsts identifikācijas numurs: Itālijas personas apliecība Nr. AG 2028062 (derīga līdz 2005. gada 7. septembrim); ārvalstu personas apliecība Nr. K 5249; Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: NSRDRS29S22Z315Y. Cita informācija: Mr. Nasreddin 1994. gadā atstāja savu pastāvīgo dzīvesvietu 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveicē un pārcēlās uz Maroku".

14. Ierakstu

"Mansour, Mohamed (arī Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Switzerland; Cīrihe, Šveice; dzimis 1928. gadā, dzimšanas vieta: Ēģipte vai Apvienotie Arābu Emirāti"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Mansour MOHAMED (arī Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Switzerland; dzimis 1928. gada 30. augustā; dzimšanas vieta: a) Ēģipte b) Apvienotie Arābu Emirāti; pilsonība: Šveices pilsonis".

15. Ierakstu

"Nada, Youssef (arī Nada, Youssef M.) (arī Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland; dzimis 1931. gada 17. maijā vai 1937. gada 17. maijā; dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte; Tunisijas pilsonis"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Nada Youssef MUSTAFA (arī a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy; dzimis a) 1931. gada 17. maijā, b) 1937. gada 17. maijā; dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte; valsts identifikācijas numurs: Itālijas personas apliecība Nr. AE 1111288, (derīga līdz 2005. gada 21. martam)".

16. Ierakstu

"Abdul Rahman Yasin (arī TAHA, Abdul Rahman S.; arī TAHER, Abdul Rahman S.; arī YASIN, Abdul Rahman Said; arī YASIN, Aboud); dzimis 1960. gada 10. aprīlī Blūmingtonā, Indianā, Amerikas Savienotās Valstis; Sociālās apdrošināšanas numurs: 156-92-9858 (Amerikas Savienotās Valstis); pase Nr. 27082171 (Amerikas Savienotās Valstis) (izdota 1992. gada 21. jūnijā Ammānā, Jordānijā) vai pase Nr. M0887925 (Irāka); Amerikas Savienoto Valstu pilsonis"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Abdul Rahman YASIN (arī a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); dzimis 1960. gada 10. aprīlī; dzimšanas vieta: Blūmingtona, Indiana, Amerikas Savienotās Valstis; pilsonība: Amerikas Savienoto Valstu pilsonis; pases Nr.: a) pase Nr. 27082171 (Amerikas Savienotās Valstis) (izdota 1992. gada 21. jūnijā Ammānā, Jordānijā) b) pase Nr. M0887925 (Irāka); valsts identifikācijas numurs: sociālās apdrošināšanas numurs: 156-92-9858 (Amerikas Savienotās Valstis); Cita informācija: Abdul Rahman Yasin atrodas Irākā".

17. Ierakstu

"Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Switzerland"

pozīcijā

"Fiziskas personas"

aizstāj ar šādu ierakstu:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Switzerland; dzimis 1933. gada 7. maijā."

--------------------------------------------------