31996R1107Oficiālais Vēstnesis L 148 , 21/06/1996 Lpp. 0001 - 0010


Komisijas Regula (EK) Nr. 1107/96

(1996. gada 12. jūnijs)

par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību [1], un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantu sešu mēnešu laikā pēc minētās regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nosūtījušas Komisijai juridiski aizsargātos nosaukumus vai lietošanas gaitā iedibinātos nosaukumus, ko tās vēlējušās reģistrēt;

tā kā pēc tam, kad minētie nosaukumi bija pārbaudīti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2081/92, konstatēja, ka daži no tiem ir saskaņā ar minētās regulas noteikumiem un ir tiesīgi pretendēt uz reģistrāciju un aizsardzību Kopienas līmenī kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai cilmes vietas nosaukumi;

tā kā sugasvārdus nereģistrē;

tā kā Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. pantu nepiemēro procedūrai, kas paredzēta 17. pantā;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 14. panta 3. punktu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nedrīkst reģistrēt, ja, ņemot vērā preču zīmes reputāciju un slavu un laikposmu, cik ilgi to jau lieto, reģistrācija varētu maldināt patērētājus attiecībā uz produkta patieso identitāti;

tā kā, ja kādam cilmes vietas nosaukumam vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, kas reģistrēta kā preču zīme, piešķir aizsardzību pēc kāda individuāla ražotāja ierosmes saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2037/93 [2] 1. pantā, tad minētais ražotājs nedrīkst liegt, ka citi ražotāji, kuri veic ražošanu noteiktajā apgabalā saskaņā ar reģistrēto specifikāciju, lieto aizsargāto cilmes vietas nosaukumu vai aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

tā kā pastāv iespēja, ka kāda preču zīme un reģistrēts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde sakrīt, tad preču zīmi, kas atbilst kādai no situācijām, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2081/92 13. pantā, turpmāk lietot drīkst tikai tad, ja minētā preču zīme atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti minētās regulas 14. panta 2. punktā;

tā kā konkrētas dalībvalstis ir paziņojušas, ka aizsardzība dažām nosaukumu daļām netiek lūgta, tas būtu jāņem vērā;

tā kā aizsargāto cilmes vietu nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācija neatbrīvo no pienākuma ievērot spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem;

tā kā pēc balsošanas Komitejā, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2081/92 15. pantā, atzinumu nesniedza; tā kā atzinumu nesniedza, un saskaņā ar minēto pantu Komisija Padomei nosūtīja izskatīšanai priekšlikumu, lai tā trīs mēnešu laikā pieņemtu lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu; tā kā, ņemot vērā to, ka Padome minētajā laikposmā lēmumu nepieņēma, Komisijai ir jāpieņem ierosinātie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukumus, kas uzskaitīti pielikumā, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantu reģistrē kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢN) vai aizsargātus cilmes vietu nosaukumus (ACN).

Pielikumā neiekļautos nosaukumus, kas nosūtīti saskaņā ar 17. pantu, turpina aizsargāt valsts līmenī, līdz par tiem pieņem lēmumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.

[2] OV L 185, 28.7.1993., 5. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A. EK DIBINĀŠANAS LĪGUMA II PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE PRODUKTI, KAS PAREDZĒTI CILVĒKU UZTURAM

Svaiga gaļa (un subprodukti)

SPĀNIJA

- Carne de Ávila (AĢN)

- Carne de Morucha de Salamanca (AĢN)

- Pollo y Capón del Prat (AĢN)

- Ternasco de Aragón (AĢN)

FRANCIJA

- Agneau du Quercy (AĢN)

- Bœuf de Chalosse (AĢN)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (AĢN)

- Dinde de Bresse (ACN)

- Volailles de Bresse (ACN)

- Volailles de Houdan (AĢN)

- Agneau de l’Aveyron (AĢN)

- Agneau du Bourbonnais (AĢN)

- Bœuf charolais du Bourbonnais (AĢN)

- Bœuf du Maine (AĢN)

- Veau du Limousin (AĢN)

- Volailles de l’Ain (AĢN)

- Volailles du Gers (AĢN)

- Volailles du Maine (AĢN)

- Volailles de Loué (AĢN)

- Volailles de l’Orléanais (AĢN)

- Volailles de Bourgogne (AĢN)

- Volailles du plateau de Langres (AĢN)

- Volailles du Charolais (AĢN)

- Volailles de Normandie (AĢN)

- Volailles de Bretagne (AĢN)

- Volailles de Challans (AĢN)

- Volailles de Vendée (AĢN)

- Volailles d’Alsace (AĢN)

- Volailles du Forez (AĢN)

- Volailles du Béarn (AĢN)

- Volailles de Cholet (AĢN)

- Volailles des Landes (AĢN)

- Volailles de Licques (AĢN)

- Volailles d’Auvergne (AĢN)

- Volailles du Velay (AĢN)

- Volailles du Val de Sèvres (AĢN)

- Volailles d’Ancenis (AĢN)

- Volailles de Janzé (AĢN)

- Volailles du Gatinais (AĢN)

- Volailles du Berry (AĢN)

- Volailles de la Champagne (AĢN)

- Volailles du Languedoc (AĢN)

- Volailles du Lauragais (AĢN)

- Volailles de Gascogne (AĢN)

- Volailles de la Drôme (AĢN)

LUKSEMBURGA

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (AĢN)

PORTUGĀLE

- Borrego de Montemor-o-Novo (AĢN)

- Borrego da Serra da Estrela (ACN)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (AĢN)

- Cabrito da Gralheira (AĢN)

- Cabrito da Beira (AĢN)

- Vitela de Lafões (AĢN)

- Borrego da Beira (AĢN)

- Cabrito do Barroso (AĢN)

- Borrego Terrincho (ACN)

- Carne Alentejana (ACN)

- Carne Arouquesa (ACN)

- Carne Marinhoa (ACN)

- Carne Mertolenga (ACN)

- Cordeiro Bragançano (ACN)

APVIENOTĀ KARALISTE

- Orkney beef (ACN)

- Orkney lamb (ACN)

- Scottish beef (AĢN)

- Scottish lamb (AĢN)

- Shetland lamb (ACN)

Gaļas produkti

BEĻĢIJA

- Jambon d’Ardenne (AĢN)

SPĀNIJA

- Cecina de León (AĢN)

- Dehesa de Extremadura (ACN)

- Guijuelo (ACN)

- Jamón de Teruel (ACN)

- Sobrasada de Mallorca (AĢN)

ITĀLIJA

- Prosciutto di Parma (ACN)

- Prosciutto di S. Daniele (ACN)

- Prosciutto di Modena (ACN)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ACN)

- Salame di Varzi (ACN)

- Salame Brianza (ACN)

- Speck dell’Alto Adige (AĢN)

LUKSEMBURGA

- Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (AĢN)

PORTUGĀLE

- Presunto do Barroso (AĢN)

Sieri

DĀNIJA

- Danablu (AĢN)

- Esrom (AĢN)

GRIEĶIJA

- Ανεβατό (Anevato) (ACN)

- Γαλοτύρι (Galotyri) (ACN)

- Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (ACN) [1]

- Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (ACN) [2]

- Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (ACN) [3]

- Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (ACN)

- Κασέρι (Kasseri) (ACN)

- Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (ACN)

- Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (ACN)

- Κοπανιστή (Kopanisti) (ACN)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (ACN)

- Μανούρι (Manouri) (ACN)

- Μετσοβόνε (Metsovone) (ACN)

- Μπάτζος (Batzos) (ACN)

- Ξυνομυζήθρα Κρήτης (Xynomyzithra Kritis) (ACN)

- Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (ACN)

- Σαν Μιχάλη (San Michali) (ACN)

- Σφέλα (Sfela) (ACN)

- Φέτα (Feta) (ACN)

- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (ACN)

SPĀNIJA

- Cabrales (ACN)

- Idiazábal (ACN)

- Mahón (ACN)

- Picón Bejes-Tresviso (ACN)

- Queso de Cantabria (ACN)

- Queso de La Serena (ACN)

- Queso Manchego (ACN)

- Queso Tetilla (ACN)

- Queso Zamorano (ACN)

- Quesucos de Liébana (ACN)

- Roncal (ACN)

FRANCIJA

- Beaufort (ACN)

- Bleu des Causses (ACN)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ACN)

- Brocciu Corse ou brocciu (ACN)

- Chabichou du Poitou (ACN) [4]

- Crottin de Chavignol ou chavignol (ACN) [5]

- Époisses de Bourgogne (ACN)

- Laguiole (ACN)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (ACN) [6]

- Pouligny Saint Pierre (ACN)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (ACN) [7]

- Salers (ACN)

- Selles-sur-Cher (ACN)

- Sainte Maure de Touraine (ACN) [8]

- Tomme de Savoie (AĢN) [9]

- Langres (ACN)

- Neufchâtel (ACN)

- Abondance (ACN)

- Camembert de Normandie (ACN) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ACN)

- Chaource (ACN)

- Comté (ACN)

- Emmental de Savoie (AĢN) [11]

- Emmental français est-central (AĢN) [12]

- Livarot (ACN)

- Maroilles ou marolles (ACN)

- Munster ou munster-géromé (ACN)

- Pont-l'Évêque (ACN)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (ACN)

- Roquefort (ACN)

- Saint-Nectaire (ACN)

- Tomme des Pyrénées (AĢN) [13]

- Bleu d’Auvergne (ACN)

- Brie de Meaux (ACN) [14]

- Brie de Melun (ACN) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (ACN)

ITĀLIJA

- Canestrato Pugliese (ACN) [16]

- Fontina (ACN)

- Gorgonzola (ACN)

- Grana Padano (ACN)

- Parmigiano Reggiano (ACN)

- Pecorino Siciliano (ACN) [17]

- Provolone Valpadana (ACN) [18]

- Caciotta d’Urbino (ACN) [19]

- Pecorino Romano (ACN) [20]

- Quartirolo Lombardo (ACN)

- Taleggio (ACN)

- Asiago (ACN)

- Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (ACN) [21]

- Montasio (ACN)

- Mozzarella di Bufala Campana (ACN) [22]

- Murazzano (ACN)

NĪDERLANDE

- Noord-Hollandse Edammer (ACN) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (ACN) [25] [26]

PORTUGĀLE

- Queijo de Nisa (ACN)

- Queijo de Azeitão (ACN)

- Queijo de Évora (ACN)

- Queijo de São Jorge (ACN)

- Queijo Rabaçal (ACN)

- Queijo Serpa (ACN)

- Queijo Serra da Estrela (ACN)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ACN)

- Queijo Terrincho (ACN)

APVIENOTĀ KARALISTE

- White Stilton cheese (ACN) Blue Stilton cheese (ACN)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (ACN) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ACN) [29]

- Swaledale cheese (ACN) Swaledale ewes' cheese (ACN)

- Bonchester cheese (ACN)

- Buxton blue (ACN)

- Dovedale cheese (ACN)

- Single Gloucester (ACN)

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, piena produkti, izņemot sviestu, u.c.)

SPĀNIJA

- Miel de La Alcarria (ACN)

FRANCIJA

- Crème d'Isigny (ACN)

- Crème fraîche fluide d'Alsace (AĢN)

LUKSEMBURGA

- Miel luxembourgeois de marque nationale (ACN)

PORTUGĀLE

- Mel da Serra da Lousã (ACN)

- Mel das Terras Altas do Minho (ACN)

- Mel da Terra Quente (ACN)

- Mel da Serra de Monchique (ACN)

- Mel do Parque de Montezinho (ACN)

- Mel do Alentejo (ACN)

- Mel dos Açores (ACN)

- Mel do Barroso (ACN)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (ACN)

Eļļas un tauki

BEĻĢIJA

- Beurre d'Ardenne (ACN)

Olīveļļas

GRIEĶIJA

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (ACN) [30] [31]

- Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (ACN)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crète) (ACN) [32] [33]

- Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (ACN) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (ACN) [35]

- Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (ACN) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklion Crete) (ACN) [37] [38]

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklion Crete) (ACN) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (AĢN)

- Χανιά Κρήτης (Hania Crète) (AĢN) [41]

- Κεφαλονιά (Kefallonia) (AĢN)

- Ολυμπία (Olympia) (AĢN)

- Λέσβος (Lesbos) (AĢN)

- Πρέβεζα (Preveza) (AĢN)

- Ρόδος (Rhodes) (AĢN)

- Θάσος (Thassos) (AĢN)

SPĀNIJA

- Baena (ACN)

- Les Garrigues (ACN)

- Sierra de Segura (ACN)

- Siurana (ACN)

FRANCIJA

- Huile d’olive de Nyons (ACN)

- Beurre d’Isigny (ACN)

- Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (ACN)

LUKSEMBURGA

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (ACN)

PORTUGĀLE

- Azeite de Moura (ACN)

- Azeite de Trás-os-Montes (ACN)

- Azeite do Ribatejo (ACN)

- Azeites do Norte Alentejano (ACN)

- Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ACN)

Augļi, dārzeņi un graudaugi

GRIEĶIJA

- Ακτινίδιο Σπερχειού(kiwi Sperchiou) (ACN)

- Ελιά Καλαμάτας(olive de Kalamata) (ACN)

- Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας(pistache de Phtiotida) (ACN)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας(kumquat de Corfou) (AĢN)

- Ξερά σύκα Κύμης(figues sèches de Kimi) (ACN)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου(pommes Zagoras Piliou) (ACN) [42]

- Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου(aubergine tsakonique de Léonidio) (ACN)

SPĀNIJA

- Arroz del Delta del Ebro (AĢN)

- Calasparra (ACN)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (AĢN)

- Espárrago de Navarra (AĢN)

- Faba Asturiana (AĢN)

- Judías de El Barco de Ávila (AĢN)

- Lenteja de La Armuña (AĢN)

- Nísperos Callosa d'En Sarriá (ACN)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (ACN)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (ACN)

FRANCIJA

- Ail rose de Lautrec (AĢN)

- Noix de Grenoble (ACN)

- Pommes et poires de Savoie (AĢN)

- Poireaux de Créances (AĢN)

- Chasselas de Moissac (ACN)

- Mirabelles de Lorraine (AĢN)

- Olives noires de Nyons (ACN)

- Pommes de terre de Merville (AĢN)

ITĀLIJA

- Arancia Rossa di Sicilia (AĢN)

- Cappero di Pantelleria (AĢN)

- Castagna di Montella (AĢN)

- Fungo di Borgotaro (AĢN)

- Nocciola del Piemonte (AĢN)

NĪDERLANDE

- Opperdoezer Ronde (ACN)

AUSTRIJA

- Wachauer Marille (ACN)

PORTUGĀLE

- Amêndoa do Douro (ACN)

- Ameixa d’Elvas (ACN)

- Ananás dos Açores/São Miguel (ACN)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ACN)

- Castanha dos Soutos da Lapa (ACN)

- Castanha Marvão-Portalegre (ACN)

- Castanha de Pradela (ACN)

- Castanha da Terra Fria (ACN)

- Citrinos do Algarve (AĢN)

- Cereja de São Julião-Portalegre (ACN)

- Cereja da Cova da Beira (AĢN)

- Maçã de Portalegre (AĢN)

- Maçã da Beira Alta (AĢN)

- Maçã Bravo de Esmolfe (ACN)

- Maçã da Cova da Beira (AĢN)

- Maçã de Alcobaça (AĢN)

- Maracujá de São Miguel/Açores (ACN)

- Pêssego da Cova da Beira (AĢN)

APVIENOTĀ KARALISTE

- Jersey Royal potatoes (ACN)

Citi II pielikumā minēti produkti

Sidri

APVIENOTĀ KARALISTE

- Herefordshire cider/perry (AĢN)

- Worcestershire cider/perry (AĢN)

- Gloucestershire cider/perry (AĢN)

B. PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS UZSKAITĪTI REGULAS (EEK) Nr. 2081/92 I PIELIKUMĀ

Alus

APVIENOTĀ KARALISTE

- Newcastle brown ale (AĢN)

- Kentish ale and Kentish strong ale (AĢN)

- Rutland bitter (AĢN)

Dabīgie minerālūdeņi un avotu ūdeņi

VĀCIJA

- Bad Hersfelder Naturquelle (ACN)

- Bad Pyrmonter (ACN)

- Birresborner (ACN)

- Bissinger Auerquelle (ACN)

- Caldener Mineralbrunnen (ACN)

- Ensinger Mineralwasser (ACN)

- Felsenquelle Beiseförth (ACN)

- Gemminger Mineralquelle (ACN)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (ACN)

- Haaner Felsenquelle (ACN)

- Haltern Quelle (ACN)

- Katlenburger Burgbergquelle (ACN)

- Kißlegger Mineralquelle (ACN)

- Leisslinger Mineralbrunnen (ACN)

- Löwensteiner Mineralquelle (ACN)

- Rhenser Mineralbrunnen (ACN)

- Rilchinger Amandus Quelle (ACN)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (ACN)

- Siegsdorfer Petrusquelle (ACN)

- Teinacher Mineralquellen (ACN)

- Überkinger Mineralquelle (ACN)

- Vesalia Quelle (ACN)

- Bad Niedernauer Quelle (ACN)

- Göppinger Quelle (ACN)

- Höllen Sprudel (ACN)

- Lieler Quelle (ACN)

- Schwollener Sprudel (ACN)

- Steinsieker Mineralwasser (ACN)

- Blankenburger Wiesenquelle (ACN)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (ACN)

- Wildenrath Quelle (ACN)

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi miltu izstrādājumi

GRIEĶIJA

- Κρητικό παξιμάδι(Cretan biscotte) (AĢN)

SPĀNIJA

- Turrón de Jijona (AĢN)

- Turrón de Alicante (AĢN)

FRANCIJA

- Bergamote(s) de Nancy (AĢN)

C. LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, KAS UZSKAITĪTI REGULAS (EEK) Nr. 2081/92 II PIELIKUMĀ

Ēteriskās eļļas

FRANCIJA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ACN)

[1] Nosaukuma "Γραβιέρα" (Graviera) aizsardzība netiek lūgta.

[2] Nosaukuma "Γραβιέρα" (Graviera) aizsardzība netiek lūgta.

[3] Nosaukuma "Γραβιέρα" (Graviera) aizsardzība netiek lūgta.

[4] Nosaukuma "Chabichou" aizsardzība netiek lūgta.

[5] Nosaukuma "Crottin" aizsardzība netiek lūgta.

[6] Nosaukuma "Brebis Pyrénées" aizsardzība netiek lūgta.

[7] Nosaukuma "Picodon" aizsardzība netiek lūgta.

[8] Nosaukuma "Sainte Maure" aizsardzība netiek lūgta.

[9] Nosaukuma "Tomme" aizsardzība netiek lūgta.

[10] Nosaukuma "Camembert" aizsardzība netiek lūgta.

[11] Nosaukuma "Emmental" aizsardzība netiek lūgta.

[12] Nosaukuma "Emmental" aizsardzība netiek lūgta.

[13] Nosaukuma "Tomme" aizsardzība netiek lūgta.

[14] Nosaukuma "Brie" aizsardzība netiek lūgta.

[15] Nosaukuma "Brie" aizsardzība netiek lūgta.

[16] Nosaukuma "Canestrato" aizsardzība netiek lūgta.

[17] Nosaukuma "Pecorino" aizsardzība netiek lūgta.

[18] Nosaukuma "Provolone" aizsardzība netiek lūgta.

[19] Nosaukuma "Caciotta" aizsardzība netiek lūgta.

[20] Nosaukuma "Pecorino" aizsardzība netiek lūgta.

[21] Nosaukuma "Formai de Mut" aizsardzība netiek lūgta.

[22] Nosaukuma "Mozzarella" aizsardzība netiek lūgta.

[23] Nosaukuma "Noord-hollandse" aizsardzība netiek lūgta.

[24] Nosaukuma "Edammer" aizsardzība netiek lūgta.

[25] Nosaukuma "Noord-hollandse" aizsardzība netiek lūgta.

[26] Nosaukuma "Gouda" aizsardzība netiek lūgta.

[27] Nosaukuma "Cheddar" aizsardzība netiek lūgta.

[28] Nosaukuma "West country" aizsardzība netiek lūgta.

[29] Nosaukuma "Lancashire" aizsardzība netiek lūgta.

[30] Nosaukuma "Ηρακλείου" (Iraklion) aizsardzība netiek lūgta.

[31] Nosaukuma "Κρήτης" (Crete) aizsardzība netiek lūgta.

[32] Nosaukuma "Κρήτης" (Crete) aizsardzība netiek lūgta.

[33] Nosaukuma "Ρεθύμνης" (Rethymno) aizsardzība netiek lūgta.

[34] Nosaukuma "Λακωνίας" (Lakonias) aizsardzība netiek lūgta.

[35] Nosaukuma "Λακωνίας" (Lakonias) aizsardzība netiek lūgta.

[36] Nosaukuma "Αργολίδας" (Argolidas) aizsardzība netiek lūgta.

[37] Nosaukuma "Ηρακλείου" (Iraklion) aizsardzība netiek lūgta.

[38] Nosaukuma "Κρήτης" (Crete) aizsardzība netiek lūgta.

[39] Nosaukuma "Ηρακλείου" (Iraklion) aizsardzība netiek lūgta.

[40] Nosaukuma "Κρήτης" (Crete) aizsardzība netiek lūgta.

[41] Nosaukuma "Κρήτης" (Crete) aizsardzība netiek lūgta.

[42] Nosaukuma "Πηλίου" (Pilios) aizsardzība netiek lūgta.

--------------------------------------------------