21.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/1


Paziņojums par to, ka spēkā stājas Pamatnolīgums par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses

Tā kā 2018. gada 26. februārī tika pabeigta pamatnolīguma 57. panta 1. punktā paredzētā procedūra, Pamatnolīgums par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (1), stājās spēkā 2018. gada 1. martā.


(1)  OV L 343, 22.12.2017., 3. lpp.