22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/57


PIEZĪME LASĪTĀJIEM

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 243/2016 ir atsaukts un tāpēc atstāts tukšs.