21999A0710(03)Oficiālais Vēstnesis L 176 , 10/07/1999 Lpp. 0053 - 0062


Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā

starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par komitejām, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot tās izpildes pilnvaras

A. Kopienas vēstule

Godātais kungs!

Padome atsaucas uz sarunām par Nolīgumu par Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes iesaisti Šengenas normu ieviešanā, piemērošanā un pilnveidē un, domājot par to dalību lēmumu pieņemšanas procesā Nolīguma aptvertajās jomās un Nolīguma darbības uzlabošanu, ir pienācīgi ņēmusi vērā Islandes un Norvēģijas lūgumu par pilnvērtīgu iesaistīšanos to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildes pilnvaras.

Padome atzīmē, ka nākotnē, kad šādu kārtību piemēros jomās, uz kurām attiecas Nolīgums, patiešām būs vajadzība iesaistīt Islandi un Norvēģiju šo komiteju darbā, arī tālab, lai nodrošinātu Nolīguma procedūru piemērošanu attiecībā uz attiecīgajiem aktiem vai pasākumiem tā, ka tie var kļūt saistoši Islandei un Norvēģijai.

Tāpēc Eiropas Kopiena ir gatava apspriest, kad vien rodas vajadzība, piemērotus pasākumus Islandes un Norvēģijas iesaistei šo komiteju darbā.

Būšu pateicīgs, ja darīsit man zināmu, vai Jūsu valdība piekrīt iepriekš teiktajam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākos cieņas apliecinājumus!

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Islandes vēstule

Godātais kungs!

Man ir gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šāsdienas datumu, kurā teikts:

"Padome atsaucas uz sarunām par Nolīgumu par Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes iesaisti Šengenas normu ieviešanā, piemērošanā un pilnveidē un, domājot par to dalību lēmumu pieņemšanas procesā Nolīguma aptvertajās jomās un Nolīguma darbības uzlabošanu, ir pienācīgi ņēmusi vērā Islandes un Norvēģijas lūgumu par pilnvērtīgu iesaistīšanos to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildes pilnvaras.

Padome atzīmē, ka nākotnē, kad šādu kārtību piemēros jomās, uz kurām attiecas Nolīgums, patiešām būs vajadzība iesaistīt Islandi un Norvēģiju šo komiteju darbā, arī tālab, lai nodrošinātu Nolīguma procedūru piemērošanu attiecībā uz attiecīgajiem aktiem vai pasākumiem tā, ka tie var kļūt saistoši Islandei un Norvēģijai.

Tāpēc Eiropas Kopiena ir gatava apspriest, kad vien rodas vajadzība, piemērotus pasākumus Islandes un Norvēģijas iesaistei šo komiteju darbā.

Būšu pateicīgs, ja darīsit man zināmu, vai Jūsu valdība piekrīt iepriekš teiktajam."

Esmu pilnvarots Jūs informēt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākos cieņas apliecinājumus!

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

A. Kopienas vēstule

Godātais kungs!

Padome atsaucas uz sarunām par Nolīgumu par Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes iesaisti Šengenas normu ieviešanā, piemērošanā un pilnveidē un, domājot par to dalību lēmumu pieņemšanas procesā Nolīguma aptvertajās jomās un Nolīguma darbības uzlabošanu, ir pienācīgi ņēmusi vērā Islandes un Norvēģijas lūgumu par pilnvērtīgu iesaistīšanos to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildes pilnvaras.

Padome atzīmē, ka nākotnē, kad šādu kārtību piemēros jomās, uz kurām attiecas Nolīgums, patiešām būs vajadzība iesaistīt Islandi un Norvēģiju šo komiteju darbā, arī tālab, lai nodrošinātu Nolīguma procedūru piemērošanu attiecībā uz attiecīgajiem aktiem vai pasākumiem tā, ka tie var kļūt saistoši Islandei un Norvēģijai.

Tāpēc Eiropas Kopiena ir gatava apspriest, kad vien rodas vajadzība, piemērotus pasākumus Islandes un Norvēģijas iesaistei šo komiteju darbā.

Būšu pateicīgs, ja darīsit man zināmu, vai Jūsu valdība piekrīt iepriekš teiktajam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākos cieņas apliecinājumus!

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Norvēģijas vēstule

Godātais kungs!

Man ir gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šāsdienas datumu, kurā teikts:

"Padome atsaucas uz sarunām par Nolīgumu par Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes iesaisti Šengenas normu ieviešanā, piemērošanā un pilnveidē un, domājot par to dalību lēmumu pieņemšanas procesā Nolīguma aptvertajās jomās un Nolīguma darbības uzlabošanu, ir pienācīgi ņēmusi vērā Islandes un Norvēģijas lūgumu par pilnvērtīgu iesaistīšanos to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildes pilnvaras.

Padome atzīmē, ka nākotnē, kad šādu kārtību piemēros jomās, uz kurām attiecas Nolīgums, patiešām būs vajadzība iesaistīt Islandi un Norvēģiju šo komiteju darbā, arī tālab, lai nodrošinātu Nolīguma procedūru piemērošanu attiecībā uz attiecīgajiem aktiem vai pasākumiem tā, ka tie var kļūt saistoši Islandei un Norvēģijai.

Tāpēc Eiropas Kopiena ir gatava apspriest, kad vien rodas vajadzība, piemērotus pasākumus Islandes un Norvēģijas iesaistei šo komiteju darbā.

Būšu pateicīgs, ja darīsit man zināmu, vai Jūsu valdība piekrīt iepriekš teiktajam."

Esmu pilnvarots Jūs informēt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākos cieņas apliecinājumus!

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PAZIŅOJUMI

1. Padomes paziņojums, kas pieņemts, Šengenas protokola 6. panta 1. punktā minētajiem Padomes locekļiem lemjot vienprātīgi

"Tā ir Padomes izpratne, ka lēmumi, kas jāpieņem Jauktajai komitejai saskaņā ar nolīgumu, ir jāpieņem Šengenas protokola 6. panta 1. punktā minētajiem Padomes pārstāvjiem un Islandes un Norvēģijas valdību pārstāvjiem lemjot vienprātīgi, ja vien reglaments vai nolīgums, kas noslēgts saskaņā ar Šengenas protokola 6. panta 2. punktu, neparedz citu kārtību."

2. Padomes un Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu 95/46/EK

"Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva Nr. 95/46/EK par indivīdu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.) nav iekļauta B pielikumā Nolīgumam ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ievērojot Komisijas 1998. gada 2. decembra priekšlikumu par EEZ Apvienotās komitejas lēmumu, lai iekļautu šo direktīvu EEZ līguma XI pielikumā. [1]

Eiropas Savienība uzskata, ka šā Direktīva ir neatņemama Šengenas acquis sastāvdaļa, ciktāl tā ir aizvietojusi 1990. gada Šengenas konvencijas noteikumus saskaņā ar šīs Konvencijas 134. pantu.

Ja Direktīva nebūtu iekļauta EEZ līguma XI pielikumā, Savienība uzskata, ka Islandes Republika un Norvēģijas Karaliste spertu nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka Direktīvas noteikumi šajās valstīs tiktu piemēroti.

Šis paziņojums tiks publicēts kopā ar iepriekšminētā Nolīguma ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti tekstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī."

3. Paziņojums, kas Padomes protokolā iekļauts laikā, kad tika pieņemtas sarunu direktīvas

"Padome piekrīt, ka jebkurš jautājums, kas skar Nolīguma ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti īstenošanu, Jauktās komitejas darba kārtībā ir jāiekļauj laicīgi. Pirms Jauktās komitejas sēdes prezidentūras valsts, ja tā uzskatīs par vajadzīgu vai pēc jebkuras delegācijas vai Komisijas lūguma, sasauks kompetentu Padomes sēdi, lai noteiktu vai kāds konkrētais jautājums nav jānodod Jauktajai komitejai vai kāds cits konkrētais jautājums nav vispirms jāapspriež un jāatrisina Kopienā (piemēram, vīzu jautājums vai cits jautājums, uz kuru Šengenas protokola 6. pantā paredzēta asociācijas procedūra nav noteikti attiecināma).

Attiecībā uz saraksta I punktu [2]: nedz priekšlikumi, kas tiek apspriesti Savienībā, nedz arī tiesību aktu pielāgošana vai izstrāde, kas pamatota ar Līgumu par Eiropas Savienību pēc Amsterdamas Līguma stāšanās spēkā, var tikt nodoti Jauktajai komitejai, pirms ir pagājis saprātīgs laiks.

Fakts, ka noteikti jautājumi netiek izskatīti ievērojot procedūru, kas noteikta nolīgumā, kas jānoslēdz pamatojoties uz Šengenas protokola 6. pantu, neizslēdz iespēju regulāri informēt mūsu islandiešu un norvēģu partnerus par Kopienā notikušo attīstību šo jautājumu sakarā."

4. Sarunu vešanas delegāciju deklarācija, kas sniegta laikā, kad tika parafēts nolīgums

"Sarunu vešanas delegācijas ņem vērā Starpvaldību konferences par Amsterdamas Līguma parakstīšanu 47. deklarāciju.

Tās piekrīt, ka būtu vēlams, ka nolīguma līgumslēdzējas puses sper nepieciešamos sagatavošanos soļus, lai nolīgums varētu stāties spēkā tajā pašā dienā, kad stājas spēkā Amsterdamas Līgums."

5. Padomes prezidentūras valsts, Komisijas un Norvēģijas sarunu vešanas delegāciju deklarācija

"Padomes prezidentūras valsts, Komisijas un Norvēģijas sarunu vešanas delegāciju uzskata, ka jautājums par gadījumiem, kad piemērošana uz pagaidu laiku ir iespējama saskaņā ar norvēģu tiesībām, neietekmē nolīguma 8. panta 4. punkta piemērošanu."

[1] Padomes 1998. gada 9. decembra Dokuments 13992/98 EEE 96 ECO 466.

[2] Skat. Padomes Lēmuma projekta par dažiem pasākumiem Padomes un Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes nolīguma piemērošanā attiecībā uz abu minēto valstu iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1999. gada 22. aprīļa dok. 66 11/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3) 1. pantu.

--------------------------------------------------