21997A0612(02)Oficiālais Vēstnesis L 155 , 12/06/1997 Lpp. 0061 - 0069


Vienošanās

saprašanās memoranda veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par alkoholiskiem dzērieniem

SAPRAŠANĀS MEMORANDS

ex2208 Stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiskie dzērieni

Kā saskaņots Singapūrā, mēs esam iesaistījušies detalizētās sarunās attiecībā uz nodokļu atcelšanu par dažiem alkoholiskiem dzērieniem.

Atkarībā no savu attiecīgo iekšējo procedūru izpildes, izņemot saistībā ar rumu (220840), uz kuru attiecas pielikumā norādītie īpašie noteikumi, Eiropas Kopiena un Amerikas Savienotās Valstis atcels to nodokļus, kuriem jāstājas spēkā no 1997. gada 1. jūlija, par turpmāk tekstā uzskaitītajām HS 96 pozīcijām un paveiks to četros vienādos posmos, sākot no 1997. gada 1. jūlija un turpmākos samazinājumus izdarot 1998. gada 1. janvārī, 1999. gada 1. janvārī un 2000. gada 1. janvārī:

HS 96

220820 | stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas (vīnogu brendijs) |

220830 | viskiji |

220850 | džins un kadiķu degvīns |

220860 | degvīns |

220870 | liķieri un uzlijas |

ex220890 | kas nav nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāku par 80 tilpumprocentiem (uz ko attiecas 22089091 un 22089099 Eiropas Kopienā un 22809080 Amerikas Savienotajās Valstīs). |

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Priekšmets: 220840 – Rums un tafija.

A. Eiropas Kopienas nodokļi

1. Nodokļu samazinājumi par rumu, kura sastāvā gaistošu vielu, kas nav etilspirts un metilspirts, ir 225 vai vairāk grami vienā hektolitrā tīra spirta ar 10 % pielaidi, ir norādīti turpmāk tekstā:

| Traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu | Traukos ar tilpumu lielāku par 2 litriem |

Pamatlikme | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,8 ECU/tilp. %/hl |

1997. gada 1. jūlijs | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,8 ECU/tilp. %/hl |

1998. gada 1. jūlijs | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 3,8 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl |

1999. gada 1. jūlijs | 0,65 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,65 ECU/tilp. %/hl |

2000. gada 1. jūlijs | 0,6 ECU/tilp. %/hl + 3,2 ECU/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl |

2. Eiropas Kopienas nodoklis par rumu un tafiju, kas nav iepriekš 1. punktā norādītais rums un tafija, kuru vērtība precizēta turpmāk tekstā dotajā tabulā, ir atkarīgs no šādām samazinātā nodokļa likmēm norādīto tarifa kvotas apjomu robežās, līdz tiek panākts beznodokļu režīms 2003. gada 1. janvārī. Tarifa kvotas apjomi attiecas uz rumu jebkāda izmēra traukā.

| Nodokļa likme | Tarifa kvotas apjoms |

| Traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu, kuru vērtība pārsniedz ECU 7,9 par litru 100 % spirta | Traukos ar tilpumu lielāku par 2 litriem, kuru vērtība pārsniedz ECU 2,0 par litru 100 % spirta | Litrs 100 % spirta |

1997. gada 1. jūlijs | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl | 890000 |

1998. gada 1. janvāris | 0,6 ECU/tilp. %/hl + 2,9 ECU/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 1950000 |

1999. gada 1. janvāris | 0,5 ECU/tilp. %/hl + 2,3 ECU/hl | 0,5 ECU/tilp. %/hl | 2145000 |

2000. gada 1. janvāris | 0,4 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | 0,4 ECU/tilp. %/hl | 2359500 |

2001. gada 1. janvāris | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 1,2 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | 2595450 |

2002. gada 1. janvāris | 0,2 ECU/tilp. %/hl + 0,6 ECU/hl | 0,2 ECU/tilp. %/hl | 2854995 |

No 2003. gada 1. janvāra | nepiemēro | nepiemēro | bez ierobežojumiem |

3. Rumam un tafijai, kas ir lētāki par iepriekš norādīto cenu starpību, kā arī rumam un tafijai, uz ko neattiecas tarifa kvotas apjomi, piemēro tādas pašas nodokļu likmes, kādas norādītas 1. punktā iepriekš tekstā.

4. Eiropas Kopiena nekavējoties paziņo Savienotajām Valstīm par visām izmaiņām laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 1. janvārim atvieglojumu režīmā, kas piešķirts tās ruma ievedumam. Eiropas Kopiena pēc pieprasījuma nekavējoties konsultējas ar Savienotajām Valstīm saistībā ar visiem jautājumiem par 2. punktam atbilstīga Savienoto Valstu ruma izvedumu uz Kopienu, lai panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu jebkurā jautājumā, kas radies apspriežu gaitā.

B. Amerikas Savienoto valstu nodokļi

5. Rumam un tafijai piemēro šādus nodokļa samazinājumus.

| rums un tafija (a)traukos ar tilpumu lielāku par 4 litriem, kuru vērtība pārsniedz 3,00 ASV dolārus par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju; un(b)traukos ar tilpumu lielāku par 4 litriem, kuru vērtība pārsniedz 69 centus par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju. | rums un tafija (a)traukos ar tilpumu ne lielāku par 4 litriem, kuru vērtība nepārsniedz 3,00 ASV dolārus par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju; un(b)traukos ar tilpumu lielāku par 4 litriem, kuru vērtība nepārsniedz 69 centus par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju. |

1997. gada 1. jūlijs | 26,1 cents par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 30,4 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

1998. gada 1. janvāris | 21,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 28,1 cents par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

1999. gada 1. janvāris | 17,4 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 25,9 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

2000. gada 1. janvāris | 13,0 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 23,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

2001. gada 1. janvāris | 8,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 23,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

2002. gada 1. janvāris | 4,3 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju | 23,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

2003. gada 1. janvāris | 0 | 23,7 centi par litru ar noteiktu spirta koncentrāciju |

EK-stiprie alkoholiskie dzērieni-CXL grafiks

CN 97 | Marķējums | Pamatlikme | Galīgā saistošā likme | Īstenošana |

1997. gada jūlijs | 1998. gada janvāris | 1999. gada janvāris | 2000. gada janvāris |

2208 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāku par 80 tilp. % stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni | | | | |

220820 | – Spirti, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas | | | | | | |

| – – Traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu | | | | | | |

22082012 | – – – Konjaks | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

22082014 | – – – Armanjaks | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

22082026 | – – – Grapa | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

22082027 | – – – Heresas brendijs (Brandy de Jerez) | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

22082029 | – – – Citi | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

| – – Traukos ar vairāk nekā 2 litru tilpumu | | | | | | |

22082040 | – – – Neapstrādāti destilāti | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – – Citi | | | | | | |

22082062 | – – – Konjaks | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22082064 | – – – Armanjaks | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 046 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22082086 | – – – Grapa | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 046 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22082087 | – – – Heresas brendijs (Brandy de Jerez) | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22082089 | – – – Citi | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 046 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

220830 | – Viskiji | | | | | | |

| – – Burbons, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22083011 | – – – līdz 2 litriem | 0,2 ECU/tilp. %/hl + 1,5 ECU/hl | nepiemēro | 0,15 ECU/tilp. %/hl + 1,13 ECU/hl | 0,1 ECU/tilp. %/hl + 0,8 ECU/hl | 0,05 ECU/tilp. %/hl + 0,8 ECU/hl | nepiemēro |

22083019 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,2 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,15 ECU/tilp. %/hl | 0,1 ECU/tilp. %/hl | 0,05 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Skotu viskijs | | | | | | |

| – – – Iesala viskijs, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22083032 | – – – 2 litri vai mazāk | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro | 041 ECU/tilp. %/hl + 1,6 ECU/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl + 1,1 ECU/hl | 0,C7 ECU/tilp. %/hl + 0,5 ECU/hl | nepiemēro |

22083038 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 041 ECU/tilp. %/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – – Jauktais viskijs, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22083052 | – – – līdz 2 litriem | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,1 ECU/tilp. %/hl + 1,6 ECU/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl + 1,1 ECU/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl + 0,5 ECU/hl | nepiemēro |

22083058 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 041 ECU/tilp. %/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – – Citi, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22083072 | – – – līdz 2 litriem | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,21 ECU/tilp. %/hl + 1,6 ECU/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl + 1,1 ECU/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl + 0,5 ECU/hl | nepiemēro |

22083078 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,21 ECU/tilp. %/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Citi, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22083082 | – – – līdz 2 litriem | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,21 ECU/tilp. %/hl + 1,6 ECU/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl + 1,1 ECU/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl + 0,5 ECU/hl | nepiemēro |

22083818 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,8 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,21 ECU/tilp. %/hl | 0,14 ECU/tilp. %/hl | 0,07 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

220840 | – Rums un tafija | | 1Skat. A papildinājumu. |

22084010 | – – traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu | | | | |

| – – – Ex: Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, kas nav etilspirts un metilspirts, ir 225 grami vai vairāk vienā hektolitrā tīra spirta ar 10 % pielaidi | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | | | |

| – – – Ex: Citi | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | | | |

22084090 | – – traukos ar tilpumu vairāk par 2 litriem | | | | |

| – – – Ex: Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, kas nav etilspirts vai metilspirts, ir 225 grami vai vairāk vienā hektolitrā tīra spirta ar 10 % pielaidi | 0,8 Ecu/% vol/hl | | | |

| – – – Ex: Citi | 0,8 ECU/tilp. %/hl | | | |

220850 | – Džins un kadiķu degvīns | | | | | | |

| – – Džins, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22085011 | – – – 2 litri vai mazāk | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,6 ECU/tilp. %/hl + 3,1 ECU/hl | 0,4 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | 0,2 ECU/tilp. %/hl + 1,0 ECU/hl | nepiemēro |

22085019 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,8 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 0,4 ECU/tilp. %/hl | 0,2 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Kadiķu degvīns, traukos ar tilpumu | | | | | | |

22085091 | – – – 2 litri vai mazāk | 13 ECU/tilp. %/hl + 8,2 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

22085099 | – – – vairāk par 2 litriem | 1,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

220860 | – Degvīns | | | | | | |

| – – Ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 45,4 tilp. % traukos ar tilpumu | | | | | | |

22086011 | – – – līdz 2 litriem | 1,1 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 3,1 ECU/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 1,0 ECU/hl | nepiemēro |

22086019 | – – – vairāk par 2 litriem | 1,1 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,8 ECU/tilp. %/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk par 45,4 tilp. % traukos ar tilpumu | | | | | | |

22086091 | – – – līdz 2 litriem | 1,3 ECU/tilp. %/hl + 8,2 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

22086099 | – – – vairāk par 2 litriem | 1,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

220870 | – Liķieri un uzlijas traukos ar tilpumu: | | | | | | |

22087010 | – – līdz 2 litriem | 1,3 ECU/tilp. %/hl + 8,2 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

22087090 | – – vairāk par 2 litriem | 1,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

220890 | – Citi | | | | | | |

| – – Araks traukos ar tilpumu: | | | | | | |

22089011 | – – – līdz 2 litriem | 0,8 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | nepiemēro | 0,6 ECU/tilp. %/hl + 3,1 ECU/hl | 0,4 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | 0,2 ECU/tilp. %/hl + 1,0 ECU/hl | nepiemēro |

22089019 | – – – vairāk par 2 litriem | 0,8 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 0,4 ECU/tilp. %/hl | 0,2 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējums (izņemot liķierus) traukos ar tilpumu | | | | | | |

22089033 | – – – līdz 2 litriem | 0,91 ECU/tilp. %/hl + 3,5 ECU/hl | nepiemēro | 0,68 ECU/tilp. %/hl + 2,6 ECU/hl | 0,46 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | 0,22 ECU/tilp. %/hl + 0,9 ECU/hl | nepiemēro |

22089038 | – – – vairāk par 2 litriem | 1,1 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,8 ECU/tilp. %/hl | 0,6 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

| – – Citi stiprie alkoholiskie dzērieni un citi alkoholiskie dzērieni traukos ar tilpumu | | | | | | |

| – – – līdz 2 litriem | | | | | | |

22089041 | – – – – Ūzo | 1,3 ECU/tilp. %/hl + 84 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

| – – – – Citi | | | | | | |

| – – – – – Stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus) | | | | | | |

| – – – – – – Destilēti no augļiem | | | | | | |

22089045 | – – – – – – – Calvados | 1,12 ECU/tilp. %/hl +/ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

22089048 | – – – – – – – Citi | 1,12 ECU/tilp. %/hl + 7 ECU/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl + 53 ECU/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl + 5,3 ECU/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl + 1,8 ECU/hl | nepiemēro |

| – – – – – – Citi | | | | | | |

22089052 | – – – – – – – Graudu degvīns (Korn) | 13 ECU/tilp. %/hl + 8,2 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

22089057 | – – – – – – – Citi | 13 ECU/tilp. %/hl + 8,2 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

22089069 | – – – – – Citi alkoholiski dzērieni | 1,3 ECU/tilp. %/hl + 84 ECU/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl + 6,2 ECU/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + 4,1 ECU/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl + 2,1 ECU/hl | nepiemēro |

| – – – vairāk par 2 litriem | | | | | | |

| – – – – Stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus) | | | | | | |

22089071 | – – – – – Destilēti no augļiem | 1,12 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 0,84 ECU/tilp. %/hl | 0,56 ECU/tilp. %/hl | 0,28 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22089074 | – – – – – Citi | 13 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

22089078 | – – – – Citi alkoholiski dzērieni | 1,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro | 1,0 ECU/tilp. %/hl | 0,7 ECU/tilp. %/hl + | 0,3 ECU/tilp. %/hl | nepiemēro |

--------------------------------------------------