21996A1115(01)Oficiālais Vēstnesis L 292 , 15/11/1996 Lpp. 0029 - 0030


Eiropas Kopienas un Ēģiptes Arābu Republikas vienošanās

vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko groza importa režīmu attiecībā uz tādu rīsu importu Kopienā, kuru izcelsme ir Ēģiptē un tos ieved no Ēģiptes

1. vēstule

Briselē 1996. gada 4. novembrī

Godātais kungs,

Man ir tas gods atsaukties uz Eiropas Kopienas un Ēģiptes Arābu Republikas vienošanos vēstuļu apmaiņas veidā par tādu rīsu importa režīmu, kuru izcelsme ir Ēģiptē un tos ieved Kopienā no Ēģiptes.

Saskaņā ar šo vienošanos piemērojamais ievedmuitas nodoklis tādu rīsu (KN kods 1006) importam, kuru izcelsme ir Ēģiptē un tos ieved no Ēģiptes, ir tāds, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1418/76 12. pantu un kas samazināts par summu, kura vienāda ar 25 % no minētā nodokļa vērtības.

Ievedmuitas nodokļa samazinājuma piemērošana nav pakļauta eksporta maksājumam par šo produktu, ko iekasē Ēģipte.

Ievedmuitas nodokļa atskaitījumu piemēro no 1996. gada 1. maija.

Šī vienošanās stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas puses.

Būšu pateicīgs, ja Jūs apstiprināsiet, ka piekrītat šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visaugstākos cieņas apliecinājumus.

Eiropas Kopienas vārdā —

+++++ TIFF +++++

2. vēstule

Briselē 1996. gada 4. novembrī

Godātais kungs,

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

"Man ir tas gods atsaukties uz Eiropas Kopienas un Ēģiptes Arābu Republikas vienošanos vēstuļu apmaiņas veidā par tādu rīsu importa režīmu, kuru izcelsme ir Ēģiptē un tos ieved Kopienā no Ēģiptes.

Saskaņā ar šo vienošanos piemērojamais ievedmuitas nodoklis tādu rīsu (KN kods 1006) importam, kuru izcelsme ir Ēģiptē un tos ieved no Ēģiptes, ir tāds, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1418/76 12. pantu un kas samazināts par summu, kura vienāda ar 25 % no minētā nodokļa vērtības.

Ievedmuitas nodokļa samazinājuma piemērošana nav pakļauta eksporta maksājumam par šo produktu, ko iekasē Ēģipte.

Ievedmuitas nodokļa atskaitījumu piemēro no 1996. gada 1. maija.

Šī vienošanās stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas puses.

Būšu pateicīgs, ja Jūs apstiprināsiet, ka piekrītat šīs vēstules saturam."

Man ir tas gods apstiprināt Ēģiptes Arābu Republikas valdības piekrišanu.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visaugstākos cieņas apliecinājumus.

Ēģiptes Arābu Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------