7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/153


237. pants

(bijušais EKL 204. pants)

Padome sanāk, ja to sasauc tās priekšsēdētājs pēc paša ierosmes vai arī pēc kāda tās locekļa vai Komisijas lūguma.