7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/61


34. pants

(bijušais EKL 28. pants)

Dalībvalstu starpā ir aizliegti importa kvantitatīvie ierobežojumi un citi pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.