7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/53


8. pants

(bijušais EKL 3. panta 2. punkts)  (1)

Veicot savas darbības, Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību.


(1)  Šīs ir vienīgi indikatīvas norādes. Precīzākas informācijas nolūkā lūgums skatīt atbilstības tabulas, kurās atspoguļota atbilstība starp līgumu veco un jauno numerāciju.