12007P025

Eiropas savienības pamattiesību harta - III SADAĻA - VIENLĪDZĪBA - 25. pants - Vecāka gadagājuma cilvēku tiesības

Oficiālais Vēstnesis 303 , 14/12/2007 Lpp. 0007 - 0007


25. pants

Vecāka gadagājuma cilvēku tiesības

Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

--------------------------------------------------