12006E080

Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma (Konsolidētā versija) - Trešā daļa - Kopienas politika . - V SADAĻA - Transports - 80. pants

Oficiālais Vēstnesis C 321 E , 29/12/2006 Lpp. 0073 - 0073
Oficiālais Vēstnesis C 325 , 24/12/2002 Lpp. 0064 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 340 , 10/11/1997 Lpp. 0207 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 224 , 31/08/1992 Lpp. 0028 - Konsolidēta versija
(EEK Līgums – oficiāla publikācija nav pieejama)


80. pants

1. Šī sadaļa attiecas uz dzelzceļa pārvadājumiem, autopārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem.

2. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt, vai, ciktāl un saskaņā ar kādu procedūru var pieņemt attiecīgus noteikumus par jūras transportu un gaisa transportu.

Piemēro 71. pantā paredzētos procedūras noteikumus.

--------------------------------------------------