12006E055

Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma (Konsolidētā versija) - Trešā daļa - Kopienas politika . - III SADAĻA - Personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite - 3. nodaļa - Pakalpojumi - 55. pants

Oficiālais Vēstnesis C 321 E , 29/12/2006 Lpp. 0063 - 0063
Oficiālais Vēstnesis C 325 , 24/12/2002 Lpp. 0056 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 340 , 10/11/1997 Lpp. 0198 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 224 , 31/08/1992 Lpp. 0024 - Konsolidēta versija
(EEK Līgums – oficiāla publikācija nav pieejama)


55. pants

Šā Līguma 45. līdz 48. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem jautājumiem.

--------------------------------------------------