02020R1017 — LV — 14.07.2020 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1017

(2020. gada 13. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2020. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām

(OV L 225, 14.7.2020., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1424 (2020. gada 8. oktobris),

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1017

(2020. gada 13. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2020. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām1. pants

1.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktā minētie pamata maksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma I punktā.

2.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktā minētie vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma II punktā.

3.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 42. panta 2. punktā minētie pārdalošā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma III punktā.

4.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 47. panta 3. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma IV punktā.

5.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 49. panta 2. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma V punktā.

6.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 4. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma VI punktā.

7.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 1. punktā minētās maksimālās summas maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem 2020. gadam ir noteiktas šīs regulas pielikuma VII punktā.

8.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 53. panta 7. punktā minētie brīvprātīgā saistītā atbalsta valsts gada maksimālie apjomi 2020. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma VIII punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

I.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktā minētie pamata maksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Beļģija

225 124

Dānija

522 054

▼B

Vācija

2 941 232

Īrija

825 611

Grieķija

1 091 170

Spānija

2 845 377

Francija

3 025 958

▼M1

Horvātija

157 075

▼B

Itālija

2 118 140

▼M1

Luksemburga

24 004

▼B

Malta

650

Nīderlande

459 920

Austrija

470 383

▼M1

Portugāle

290 208

▼B

Slovēnija

75 223

Somija

262 840

Zviedrija

399 568

II.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktā minētie vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Bulgārija

412 836

▼B

Čehija

478 299

Igaunija

110 920

Kipra

29 643

Latvija

160 460

Lietuva

200 349

Ungārija

727 048

Polija

1 553 589

Rumānija

974 939

Slovākija

221 593

III.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 42. panta 2. punktā minētie pārdalošā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

Beļģija

46 100

▼M1

Bulgārija

60 844

▼B

Vācija

330 210

Francija

687 718

▼M1

Horvātija

34 828

▼B

Lietuva

77 554

Polija

281 452

▼M1

Portugāle

55 320

▼B

Rumānija

104 163

IV.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 47. panta 3. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Beļģija

151 580

Bulgārija

260 016

▼B

Čehija

261 843

Dānija

245 627

Vācija

1 415 187

Igaunija

50 810

Īrija

363 320

Grieķija

550 385

Spānija

1 468 030

Francija

2 063 154

▼M1

Horvātija

104 484

▼B

Itālija

1 111 301

Kipra

14 593

Latvija

90 826

Lietuva

155 108

▼M1

Luksemburga

10 583

▼B

Ungārija

399 476

Malta

1 573

Nīderlande

198 261

Austrija

207 521

Polija

1 017 297

▼M1

Portugāle

205 307

▼B

Rumānija

570 959

Slovēnija

40 283

Slovākija

118 316

Somija

157 389

Zviedrija

209 930

V.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 49. panta 2. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

Dānija

2 657

Slovēnija

2 122

VI.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 4. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Beļģija

9 563

Bulgārija

3 016

▼B

Čehija

1 746

Dānija

15 556

Vācija

47 173

Igaunija

1 321

Īrija

24 221

Grieķija

36 692

Spānija

97 869

Francija

68 772

▼M1

Horvātija

6 966

▼B

Itālija

74 087

Kipra

686

Latvija

6 055

Lietuva

6 463

▼M1

Luksemburga

529

▼B

Ungārija

5 326

Malta

21

Nīderlande

13 217

Austrija

13 835

Polija

33 910

▼M1

Portugāle

13 687

▼B

Rumānija

20 547

Slovēnija

2 014

Slovākija

1 706

Somija

5 246

Zviedrija

13 995

VII.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. Panta 1. Punktā minētās maksimālās summas maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Beļģija

10 105

Bulgārija

17 334

▼B

Čehija

17 456

Dānija

16 375

Vācija

94 346

Igaunija

3 387

Īrija

24 221

Grieķija

36 692

Spānija

97 869

Francija

137 544

▼M1

Horvātija

6 966

▼B

Itālija

74 087

Kipra

973

Latvija

6 055

Lietuva

10 341

▼M1

Luksemburga

706

▼B

Ungārija

26 632

Malta

105

Nīderlande

13 217

Austrija

13 835

Polija

67 820

▼M1

Portugāle

13 687

▼B

Rumānija

38 064

Slovēnija

2 686

Slovākija

7 888

Somija

10 493

Zviedrija

13 995

VIII.    Regulas (ES) Nr. 1307/2013 53. panta 7. punktā minētie brīvprātīgā saistītā atbalsta valsts gada maksimālie apjomi(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2020

▼M1

Beļģija

83 510

Bulgārija

130 008

▼B

Čehija

130 921

▼M1

Dānija

32 863

▼B

Igaunija

6 315

Īrija

3 000

Grieķija

182 056

Spānija

584 919

Francija

1 031 577

▼M1

Horvātija

52 242

▼B

Itālija

478 600

Kipra

3 891

Latvija

45 413

Lietuva

77 554

Luksemburga

160

Ungārija

199 738

Malta

3 000

Nīderlande

3 350

Austrija

14 526

Polija

504 743

▼M1

Portugāle

134 204

▼B

Rumānija

272 554

Slovēnija

17 456

Slovākija

59 120

Somija

102 828

Zviedrija

90 970