2013R0577 — LV — 01.09.2016 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 577/2013

(2013. gada 28. jūnijs)

par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 178, 28.6.2013., 109. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1219/2014 (2014. gada 13. novembris),

  L 329

23

14.11.2014

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/561 (2016. gada 11. aprīlis),

  L 96

26

12.4.2016


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 215, 10.8.2016, lpp 37 (2016/561)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 577/2013

(2013. gada 28. jūnijs)

par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7., 11. un 12. pantā minēto deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasības

1.  Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas sagatavo atbilstīgi šīs regulas I pielikuma 1. daļā norādītajai formai un izkārtojumam, un tās atbilst minētā pielikuma 3. daļā norādītajām prasībām.

2.  Regulas (ES) Nr. 576/2013 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto deklarāciju sagatavo atbilstīgi šīs regulas I pielikuma 2. daļā norādītajai formai un izkārtojumam, un tā atbilst minētā pielikuma 3. daļā norādītajām prasībām.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. pantā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts

1.  Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 1. daļā minētais trešo valstu un teritoriju saraksts ir ietverts šīs regulas II pielikuma 1. daļā.

2.  Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 2. daļā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts ir ietverts šīs regulas II pielikuma 2. daļā.

3. pants

Pases paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai

1.  Regulas (ES) Nr. 576/2013 21. panta 1. punktā minēto pasi sagatavo atbilstīgi šīs regulas III pielikuma 1. daļā iekļautajam paraugam, un tā atbilst minētā pielikuma 2. daļā norādītajām papildu prasībām.

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, pases, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 27. panta a) punktu vienā no šīs regulas II pielikuma 1. daļā minētajām teritorijām vai trešām valstīm, sagatavo saskaņā ar paraugu, kas iekļauts šīs regulas III pielikuma 3. daļā, un tās atbilst minētā pielikuma 4. daļā noteiktajām papildu prasībām.

4. pants

Veterinārais sertifikāts suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai uz Savienību

Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 1. punktā minētais veterinārais sertifikāts:

a) ir sagatavots saskaņā ar šīs regulas IV pielikuma 1. daļā sniegto paraugu;

b) ir pienācīgi aizpildīts un izdots, ņemot vērā paskaidrojumus minētā pielikuma 2. daļā;

c) ir papildināts ar rakstisku deklarāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā un kas sagatavota atbilstīgi minētā pielikuma 3. daļas A iedaļā norādītajam paraugam, un kas atbilst minētā pielikuma 3. daļas B iedaļā minētajām papildu prasībām.

5. pants

Atcelšana

Tiek atcelts Lēmums 2003/803/EK, Lēmums 2004/839/EK un Lēmums 2005/91/EK.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 29. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā

minēto deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasības

1.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas forma un izkārtojums

image

2.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās deklarācijas forma un izkārtojums

image

3.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto deklarāciju valodas prasības

Deklarāciju sagatavo vismaz vienā no tās galamērķa/ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā.

▼M1
II PIELIKUMS

Teritoriju un trešo valstu saraksts, uz kuru ir atsauce Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. pantā

1. DAĻA

Teritoriju un trešo valstu saraksts, uz kuru ir atsauce Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 1. punktāISO kods

Teritorija vai trešā valsts

AD

Andora

CH

Šveice

FO

Fēru salas

GI

Gibraltārs

GL

Grenlande

IS

Islande

LI

Lihtenšteina

MC

Monako

NO

Norvēģija

SM

Sanmarīno

VA

Vatikāns

2. DAĻA

Teritoriju un trešo valstu saraksts, uz kuru ir atsauce Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 2. punktāISO kods

Teritorija vai trešā valsts

Ietvertās teritorijas

AC

Debesbraukšanas Sala

 

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

AG

Antigva un Barbuda

 

AR

Argentīna

 

AU

Austrālija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnija un Hercegovina

 

BB

Barbadosa

 

BH

Bahreina

 

BM

Bermudu Salas

 

BQ

Bonaire, Sintēstatiusa un Saba (BES Salas)

 

BY

Baltkrievija

 

CA

Kanāda

 

CL

Čīle

 

CW

Kirasao

 

FJ

Fidži

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

 

HK

Honkonga

 

JM

Jamaika

 

JP

Japāna

 

KN

Sentkitsa un Nevisa

 

KY

Kaimanu Salas

 

LC

Sentlūsija

 

MS

Montserrata

 

MK

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

MU

Maurīcija

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

NC

Jaunkaledonija

 

NZ

Jaunzēlande

 

PF

Francijas Polinēzija

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

RU

Krievija

 

SG

Singapūra

 

SH

Sv. Helēnas Sala

 

SX

Sentmartēna

 

TT

Trinidāda un Tobāgo

 

TW

Taivāna

 

ASV

Amerikas Savienotās Valstis

AS – ASV Samoa

GU – Guama

MP – Ziemeļu Marianas salas

PR – Puertoriko

VI – ASV Virdžīnu salas

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

VG

Britu Virdžīnu salas

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisa un Futunas Salas

 

▼B
III PIELIKUMS

Pases paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai

1.   DAĻA

Pases paraugs, ko izdevusi dalībvalsts

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

2.   DAĻA

Papildu prasības attiecībā uz dalībvalstī izdotu pasi

1. Pases forma

Pases izmēriem jābūt 100 × 152 mm.

2. Pases vāks:

a) pirmais vāks:

i) krāsa: zila (PANTONE ® Reflex Blue) un dzeltenas zvaigznes (PANTONE ® Yellow) augšējā ceturtdaļā atbilstoši Eiropas emblēmas specifikācijai ( 1 );

ii) vārdus “Eiropas Savienība” un izdevējas dalībvalsts nosaukumu drukā vienā un tajā pašā šriftā;

iii) izdevējas dalībvalsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods (kas norādīts kā 1. daļā iekļautā pases parauga “numurs”), drukā apakšā;

b) pirmā un pēdējā vāka iekšpuse: baltā krāsā;

c) pēdējais vāks: zilā krāsā (PANTONE ® Reflex Blue).

3. Pozīciju un lappušu numerācijas secība:

a) stingri jāievēro pozīciju (ar romiešu cipariem) secība;

b) lappusēm jābūt numurētām katras lappuses apakšā šādā formātā: “x no n”, kur x ir attiecīgā lappuse un n ir kopējais pases lappušu skaits;

c) izdevējas dalībvalsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods, drukā katrā pases lappusē;

d) 1. daļā sniegtā pases parauga lappušu skaits un aiļu lielums un forma ir orientējoši.

4. Valodas

Visam drukātajam tekstam jābūt izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā(-ās) un angļu valodā.

5. Drošības elementi:

a) pēc tam, kad pases III sadaļā ir ierakstīta prasītā informācija, lappusi nosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi;

b) ja kādā no pases lappusēm informācija tiek sniegta uzlīmes formā un ja uzlīmi var noņemt, to nesabojājot, minētā uzlīme jānosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi.

3.   DAĻA

Pases paraugs, ko izdevusi kāda no teritorijām vai trešām valstīm, kas minētas šīs regulas II pielikuma 1. daļā

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

4.   DAĻA

Papildu prasības attiecībā uz pasi, ko izdevusi kāda no teritorijām vai trešām valstīm, kas minētas šīs regulas II pielikuma 1. daļā

1. Pases forma

Pases izmēriem jābūt 100 × 152 mm.

2. Pases vāks:

a) pirmais vāks:

i) krāsa: PANTONE ® vienkrāsaina un valsts emblēma augšējā ceturtdaļā;

ii) izdevējas teritorijas vai trešās valsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods (kas norādīts kā 3. daļā iekļautā pases parauga “numurs”), drukā uz pases parauga vāka;

b) pirmā un pēdējā vāka iekšpuse: baltā krāsā;

c) pēdējais vāks: vienkrāsaina PANTONE ® krāsa.

3. Pozīciju un lappušu numerācijas secība:

a) stingri jāievēro pozīciju (ar romiešu cipariem) secība;

b) lappusēm jābūt numurētām katras lappuses apakšā šādā formātā: “x no n”, kur x ir attiecīgā lappuse un n ir kopējais pases lappušu skaits;

c) izdevējas teritorijas vai trešās valsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods, drukā katrā pases lappusē;

d) 3. daļā sniegtā pases parauga lappušu skaits un aiļu lielums un forma ir orientējoši.

4. Valodas

Visam drukātajam tekstam jābūt izdevējas teritorijas vai trešās valsts oficiālajā valodā(-ās) un angļu valodā.

5. Drošības elementi:

a) pēc tam, kad pases III sadaļā ir ierakstīta prasītā informācija, lappusi nosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi;

b) ja kādā no pases lappusēm informācija tiek sniegta uzlīmes formā un ja uzlīmi var noņemt, to nesabojājot, minētā uzlīme jānosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi.
IV PIELIKUMS

▼M2

1.   DAĻA

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

2.   DAĻA

Paskaidrojumi veterināro sertifikātu aizpildīšanai

a) Ja sertifikātā norādīts, ka jāatstāj tikai atbilstīgie paziņojumi, oficiālais veterinārārsts neatbilstīgos paziņojumus drīkst vai nu svītrot, to apliecinot ar iniciāļiem un zīmogu, vai arī pilnībā dzēst tos no sertifikāta veidlapas.

b) Katra sertifikāta oriģinālam jābūt uz vienas papīra lapas; ja vajadzīgs garāks teksts, tas jānoformē tā, lai visas vajadzīgās papīra lapas veidotu vienu nedalāmu dokumentu.

c) Sertifikātu sagatavo vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā. To aizpilda drukātiem burtiem vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts valsts valodām vai angļu valodā.

d) Ja sertifikātam pievieno papildu lapas vai pavaddokumentus, šīs lapas vai dokumentu arī uzskata par sertifikāta oriģināla daļu, un oficiālais veterinārārsts uz katras lappuses parakstās un uzliek zīmogu.

e) Ja sertifikātam kopā ar d) punktā minētajām papildu lapām ir vairāk nekā viena lappuse, katru lappusi tās apakšā numurē, norādot lappuses numuru no kopējā lappušu skaita, bet tās augšā norāda sertifikāta numuru, kuru tam piešķīrusi kompetentā iestāde.

f) Sertifikāta oriģinālu izdod vai nu nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts oficiālais veterinārārsts, vai arī to izdod pilnvarots veterinārārsts un apstiprina nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde. Nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek ievēroti sertifikācijas noteikumi un principi, kas līdzvērtīgi Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem.

Paraksta krāsa atšķiras no drukātā teksta krāsas. Šo prasību piemēro arī zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmi.

g) I.2. un II.a. ailē minēto sertifikāta atsauces numuru izdod nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde.

3.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā minētā rakstiskā deklarācija

A    iedaļa

Deklarācijas paraugs

image

B    iedaļa

Papildu prasības deklarācijai

Deklarāciju sagatavo vismaz vienā no tās ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā un aizpilda drukātiem burtiem.( 1 ) Grafiskās noformēšanas norādījumi Eiropas emblēmai: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm.