2010D0232 — LV — 23.04.2013 — 006.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS 2010/232/KĀDP

(2010. gada 26. aprīlis),

ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

(OV L 105, 27.4.2010, p.22)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis)

L 111

75

23.4.2013