02002R0473 — LV — 01.01.2009 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 473/2002

(2002. gada 15. marts),

ar ko groza I, II un VI pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem un ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz informācijas nodošanu par vara savienojumu izmantošanu

(OV L 075, 16.3.2002, p.21)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs)

L 189

1

20.7.2007