2000R2037 — LV — 01.01.2010 — 011.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 2037/2000

(2000. gada 29. jūnijs)

par vielām, kas noārda ozona slāni

(OV L 244, 29.9.2000, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris)

L 286

1

31.10.2009