2000L0076 — LV — 07.01.2014 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2000/76/EK

(2000. gada 4. decembris)

par atkritumu sadedzināšanu

(OV L 332, 28.12.2000, p.91)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris)

L 334

17

17.12.2010