01996R1749 — LV — 24.08.2020 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1749/96

(1996. gada 9. septembris)

par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem

(OV L 229, 10.9.1996, p.3)

Atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1148 (2020. gada 31. jūlijs),

L 252

12

4.8.2020

 
Pēdējā konsolidētā versija pirms atcelšanas ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01996R1749-20071205