01994D0262 — LV — 05.08.2021 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(1994. gada 9. marts)

par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

(94/262/EOTK, EK, Euratom)

(OV L 113, 4.5.1994, p.15)

Atcelts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta regula (ES, Euratom) 2021/1163 (2021. gada 24. jūnijs)

L 253

1

16.7.2021

 
Pēdējā konsolidētā versija pirms atcelšanas ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731