01993R2847 — LV — 07.05.2011 — 012.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2847/93

(1993. gada 12. oktobris),

ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai

(OV L 261, 20.10.1993, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris),

L 343

1

22.12.2009