01987D0305 — LV — 04.10.2011 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1987. gada 26. maijs),

ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos

(87/305/EEK)

(OV L 152, 12.6.1987, p.32)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Komisijas Lēmums (2011. gada 3. septembris), 2011/C 291/02

C 291

2

4.10.2011