1980L0068 — LV — 22.12.2013 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1979. gada 17. decembris)

par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu

(80/68/EEK)

(OV L 020, 26.1.1980, p.43)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris),

L 327

1

22.12.2000