1.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 155/4


Komisijas paziņojums par iestādi, kura pilnvarota izdot izcelsmes sertifikātus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009

2012/C 155/05

Ar Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 891/2009, kas publicēta 2009. gada 26. septembra Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L 254, ir atvērta importa tarifa kvota Kubas izcelsmes cukuram.

Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulas (EK) Nr. 891/2009 10. pantā ir noteikts, ka saskaņā ar šo kvotu importētos produktus laiž brīvā apgrozījumā ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts izcelsmes sertifikāts.

Atbilstīgi šai regulai izcelsmes sertifikātus drīkst izdot šāda iestāde.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Tel. +537 8302643

Fakss +537 8333042

E-pasts: jur_asesoria@camara.com.cu