8.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/48


Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 240, 2017. gada 19. septembris )

20. lappusē I pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.

Atkāpjoties no 2. punkta, NKI var nolemt, ka 2. punktā minētās un tās dalībvalstī reģistrētās iestādes sniedz:

a)

informāciju, kas noteikta 9.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 9.1.1. veidnē;

b)

informāciju, kas noteikta 11.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 11.2. veidnē;

c)

informāciju, kas noteikta 12.0. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 12.1. veidnē.””

lasīt šādi:

“b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Atkāpjoties no 2. punkta, NKI var nolemt, ka 2. punktā minētās un tās dalībvalstī reģistrētās iestādes sniedz:

a)

informāciju, kas noteikta 9.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 9.1.1. veidnē;

b)

informāciju, kas noteikta 11.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 11.2. veidnē;

c)

informāciju, kas noteikta 12.0. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 12.1. veidnē.””