25.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 281/9


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 669/2014 (2014. gada 18. jūnijs) par atļauju izmantot kalcija D-pantotenātu un D-pantenolu kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 179, 2014. gada 19. jūnijs )

64. lappusē pielikuma pēdējā slejā “Atļaujas derīguma termiņš”:

tekstu:

“2024. gada 19. jūnijs”

lasīt šādi:

“2024. gada 9. jūlijs”

.